Nowatorski automatyczny test immunologiczny dla przeciwciał

Ocena odpowiedzi immunogennej na nowatorską szczepionkę z koniugatem enterobaktyny u kurcząt do produkcji przeciwciał żółtka jaja gwinicznych dla enterobaktyny

Bierna immunizacja specyficznymi przeciwciałami żółtka jaja   (immunoglobulina Y, IgY) staje się obiecującą alternatywą dla antybiotyków do zwalczania infekcji bakteryjnych. Niedawno opracowaliśmy nową szczepionkę skoniugowaną, która może wywołać u królików silną odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciwko enterobaktynie (Ent), wysoce konserwatywnej cząsteczce sideroforu wykorzystywanej przez różne patogeny Gram-ujemne. Jednak  wydaje się, że na indukcję przeciwciał swoistych dla Ent  wpływa wybór żywiciela zwierzęcego i reżim szczepień.

Nadal nie wiadomo, czy skoniugowana szczepionka Ent może wywołać specyficzną odpowiedź immunologiczną u niosek w celu wytworzenia przeciwciał IgY przeciwko żółtku jaja Ent. W tym badaniu przeprowadzono trzy próby szczepienia kurczaków z różnymi schematami w celu określenia warunków wydajnej produkcji przeciwciał IgY przeciwko żółtku jaja Ent . Oczyszczony Ent  skoniugowano odpowiednio  z trzema białkami nośnikowymi, hemocyjaniną skałoczepa (KLH), albuminą surowicy bydlęcej (BSA) i CmeC (kandydatem na podjednostkową szczepionkę).

Domięśniowa immunizacja warstw Barred Rock koniugatem KLH-Ent czterokrotnie wywołała silną odpowiedź immunologiczną przeciwko całej szczepionce skoniugowanej, ale miano przeciwciał IgY swoistych dla Ent nie zmieniło się w żółtku z jedynie 4-krotnym wzrostem w surowicy. W drugim badaniu oceniono trzy różne skoniugowane szczepionki Ent u kurek rasy Rhode Island Purple z czterema wstrzyknięciami podskórnymi. Koniugat KLH-Ent lub CmeC-Ent konsekwentnie indukował wysoki poziom przeciwciał IgY swoistych dla Ent zarówno w surowicy (do 2048 razy), jak iw żółtku (do 1024 razy) u każdego kurczaka . Jednak specyficzna dla Ent odpowiedź immunologiczna była wywoływana tylko tymczasowo i umiarkowanie za pomocą szczepienia BSA-Ent.

W trzecim badaniu dziesięć niosek rasy White Leghorn immunizowano podskórnie trzykrotnie KLH-Ent, co doprowadziło do spójnej i silnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko zarówno całemu koniugatowi, jak i cząsteczce Ent u każdego kurczaka; średnie miano przeciwciał IgY swoistych dla Ent wzrosło odpowiednio o około 32 i 256 razy w surowicy i żółtku. Zgodnie z silnym wiązaniem z różnymi pochodnymi Ent, specyficzne dla Ent IgY żółtka jaja hamowały również   wzrost in vitro reprezentatywnego   szczepu Escherichia coli .

W sumie to badanie wykazało, że nowatorska szczepionka skoniugowana Ent może wywołać silną, specyficzną i silną odpowiedź immunologiczną u kurczaków. Specyficzne dla Entów hiperimmunizacyjne IgY żółtka jaja mają potencjał do biernej interwencji immunologicznej przeciwko infekcjom Gram-ujemnym.

psmhs
psmhs

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III)

MBS646737-02mL 0.2mL
EUR 695

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III)

MBS646737-5x02mL 5x0.2mL
EUR 2975

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (AP)

MBS6360167-02mL 0.2mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (AP)

MBS6360167-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (PE)

MBS6360177-02mL 0.2mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (PE)

MBS6360177-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (APC)

MBS6360168-02mL 0.2mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (APC)

MBS6360168-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (FITC)

MBS6360170-02mL 0.2mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (FITC)

MBS6360170-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145781-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145784-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145781-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145781-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145781-96tests 96 tests
EUR 337.5

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145784-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145784-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Tubulin Beta-4A Chain (TUBB4) Antibody

abx145784-96tests 96 tests
EUR 337.5

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (Biotin)

MBS6360169-02mL 0.2mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (Biotin)

MBS6360169-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 405)

MBS6360172-01mL 0.1mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 405)

MBS6360172-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 490)

MBS6360173-01mL 0.1mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 490)

MBS6360173-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 550)

MBS6360174-01mL 0.1mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 550)

MBS6360174-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 650)

MBS6360175-01mL 0.1mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 650)

MBS6360175-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4250

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 750)

MBS6360176-01mL 0.1mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (MaxLight 750)

MBS6360176-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4250

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI3F1 (formerly 3F1)

TA502985 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI3F1 (formerly 3F1)

TA502985S 30 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6C2 (formerly 6C2)

TA503086 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6C2 (formerly 6C2)

TA503086S 30 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI8E3 (formerly 8E3)

TA503110 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI8E3 (formerly 8E3)

TA503110S 30 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6E3 (formerly 6E3)

TA503130 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6E3 (formerly 6E3)

TA503130S 30 µl Ask for price

Tubulin, beta (AlexaFluor555)(Beta Tubulin, Tubulin beta Polypeptide, Tubulin beta-2 Chain, DAQB-47P19.9-001, M40, OK/SW-cl.56, TUBB, TUBB Protein, TUBB 1, TUBB1, TUBB 2, TUBB2, TUBB 5, TUBB5, XXbac-BCX111D4.2-001)

MBS6508399-02mL 0.2mL
EUR 780

Tubulin, beta (AlexaFluor555)(Beta Tubulin, Tubulin beta Polypeptide, Tubulin beta-2 Chain, DAQB-47P19.9-001, M40, OK/SW-cl.56, TUBB, TUBB Protein, TUBB 1, TUBB1, TUBB 2, TUBB2, TUBB 5, TUBB5, XXbac-BCX111D4.2-001)

MBS6508399-5x02mL 5x0.2mL
EUR 3365

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI3C12 (formerly 3C12)

TA502962 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI3C12 (formerly 3C12)

TA502962S 30 µl Ask for price

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4)

MBS6508393-01mL 0.1mL
EUR 660

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4)

MBS6508393-5x01mL 5x0.1mL
EUR 2810

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4)

MBS6508395-01mg 0.1mg
EUR 845

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4)

MBS6508395-5x01mg 5x0.1mg
EUR 3655

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (AP)

MBS6397534-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (AP)

MBS6397534-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (PE)

MBS6397544-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (PE)

MBS6397544-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (Azide free) (HRP)

MBS6360171-02mL 0.2mL
EUR 980

TUBB3, NT (TUBB3, TUBB4, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III) (Azide free) (HRP)

MBS6360171-5x02mL 5x0.2mL
EUR 4250

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) APC

MBS6397535-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) APC

MBS6397535-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (FITC)

MBS6397537-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (FITC)

MBS6397537-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (HRP)

MBS6397538-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (HRP)

MBS6397538-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (AP)

MBS6241837-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (AP)

MBS6241837-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (AP)

MBS6248379-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (AP)

MBS6248379-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (HRP)

MBS6243968-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (HRP)

MBS6243968-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (PE)

MBS6244501-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (PE)

MBS6244501-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (FITC)

MBS6250286-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (FITC)

MBS6250286-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (HRP)

MBS6251314-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (HRP)

MBS6251314-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (FITC)

MBS6243435-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (FITC)

MBS6243435-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (APC)

MBS6242370-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (APC)

MBS6242370-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (PE)

MBS6252249-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (PE)

MBS6252249-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (APC)

MBS6269231-01mL 0.1mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (APC)

MBS6269231-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (Biotin)

MBS6397536-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (Biotin)

MBS6397536-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta-3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, CFEOM3A, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4)

MBS6508394-01mL 0.1mL
EUR 655

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta-3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, CFEOM3A, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4)

MBS6508394-5x01mL 5x0.1mL
EUR 2805

TUBB4A (untagged)-Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

SC116314 10 µg Ask for price

TUBB4A (untagged)-Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

SC323934 10 µg Ask for price

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (Biotin)

MBS6249386-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (Biotin)

MBS6249386-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (Biotin)

MBS6242902-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (Biotin)

MBS6242902-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 405)

MBS6245034-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 405)

MBS6245034-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 490)

MBS6245567-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 490)

MBS6245567-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 750)

MBS6247166-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 750)

MBS6247166-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 550)

MBS6246100-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 550)

MBS6246100-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 650)

MBS6246633-01mL 0.1(mL
EUR 1000

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 650)

MBS6246633-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4345

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 490)

MBS6254329-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 490)

MBS6254329-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 550)

MBS6255369-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 550)

MBS6255369-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 405)

MBS6253289-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 405)

MBS6253289-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 750)

MBS6257448-01mL 0.1mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 750)

MBS6257448-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 650)

MBS6256409-01mL 0.1(mL
EUR 875

Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta 3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) (MaxLight 650)

MBS6256409-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3800

Human Tubulin Beta 4(TUBb4)ELISA Kit

QY-E01098 96T
EUR 433.2

Human Tubulin Beta 4 (TUBb4) ELISA Kit

MBS9311165-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Human Tubulin Beta 4 (TUBb4) ELISA Kit

MBS9311165-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Human Tubulin Beta 4 (TUBb4) ELISA Kit

MBS9311165-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Human Tubulin Beta 4 (TUBb4) ELISA Kit

MBS9311165-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 405)

MBS6397539-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 405)

MBS6397539-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 490)

MBS6397540-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 490)

MBS6397540-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 550)

MBS6397541-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 550)

MBS6397541-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 650)

MBS6397542-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 650)

MBS6397542-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 750)

MBS6397543-01mL 0.1mL
EUR 920

Tubulin beta-3 Chain (Tubulin beta-III, TUBB3, Tubulin beta-4 Chain, TUBB4, CDCBM, beta-4, CFEOM3A) (MaxLight 750)

MBS6397543-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3990

Tubb4a (GFP-tagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4)

MG207086 10 µg Ask for price

TUBB4A (GFP-tagged) - Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

RG203945 10 µg Ask for price

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (AP)

MBS6441973-01mL 0.1mL
EUR 950

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (AP)

MBS6441973-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (PE)

MBS6441983-01mL 0.1mL
EUR 950

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (PE)

MBS6441983-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

Tubb4a (untagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4), (10ug)

MC202698 10 µg Ask for price

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (APC)

MBS6441974-01mL 0.1mL
EUR 950

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (APC)

MBS6441974-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (HRP)

MBS6441977-01mL 0.1mL
EUR 950

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (HRP)

MBS6441977-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (FITC)

MBS6441976-01mL 0.1mL
EUR 950

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (FITC)

MBS6441976-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (Biotin)

MBS6441975-01mL 0.1mL
EUR 950

TUBB3 (Tubulin beta III, CDCBM, TUBB4, beta-4, CFEOM3A) (Biotin)

MBS6441975-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4120

Cat Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914704-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Rat Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914718-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Rat Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914718-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Rat Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914718-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Rat Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914718-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Cavy Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914705-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Duck Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914707-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Fish Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914708-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Goat Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914710-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

EK5969 96Т
EUR 799

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

AE12787HU-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Human (Homo sapiens)

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

AE12787HU-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Human (Homo sapiens)

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

AE12787HU-48T 48T
EUR 325
Description: Human (Homo sapiens)

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

AE12787HU-96T 96T
EUR 610
Description: Human (Homo sapiens)

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

KTE60116-48T 48T
EUR 339
Description: This Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TUBB4.

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

KTE60116-96T 96T
EUR 589
Description: This Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TUBB4.

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

KTE60116-96T5 96 T×5
EUR 2629
Description: This Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TUBB4.

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

KTE60116-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TUBB4.

Mouse Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329766-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Mouse Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329766-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Mouse Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329766-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Mouse Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329766-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Human Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9328562-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Human Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9328562-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Human Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9328562-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Human Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9328562-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Camel Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914703-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Camel Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914703-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Camel Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914703-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Camel Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914703-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Goose Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914709-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Horse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914711-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Horse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914711-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Horse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914711-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Horse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914711-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Mouse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914714-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Mouse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914714-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Mouse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914714-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Mouse Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914714-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Sheep Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914719-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Sheep Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914719-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Sheep Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914719-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Sheep Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914719-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Human Tubulin beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9713784-48Tests 48Tests
EUR 340

Human Tubulin beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9713784-5x96Tests 5x96Tests
EUR 1820

Human Tubulin beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9713784-96Tests 96Tests
EUR 500

Bovine Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329231-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Bovine Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329231-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Bovine Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329231-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Bovine Tubulin beta-4 chain, TUBB4 ELISA Kit

MBS9329231-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Bovine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914700-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Bovine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914700-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Bovine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914700-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Bovine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914700-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Canine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914701-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Canine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914701-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Canine Tubulin Beta-4 Chain (TUBB4) ELISA Kit

MBS9914701-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Nowatorski automatyczny check immunologiczny dla przeciwciał NY-ESO-1 i XAGE1 w surowicy w skojarzonym przewidywaniu odpowiedzi na terapię przeciw zaprogramowanej komórkowej – 1 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Tło:  anty-zaprogramowana śmierć komórki 1 (PD-1)  przeciwciała  (ABS) są podstawowymi lekami w niedrobnokomórkowym rakiem płuc obróbki (NSCLC); jednakże korzyści kliniczne związane z monoterapią anty-PD-1 są ograniczone. Poinformowaliśmy, że przeciwciała Abs w surowicy przeciwko antygenom jąder nowotworowych NY-ESO-1 i XAGE1 przewidywały korzyści kliniczne. Naszym celem było opracowanie w pełni zautomatyzowanego systemu immunologicznego mierzącego NY-ESO-1 / XAGE1 Abs.

Metody:  Surowice od 30 pacjentów z NSCLC przed monoterapią anty-PD-1 poddano reakcji z kulkami magnetycznymi pokrytymi rekombinowanym białkiem NY-ESO-1 lub syntetycznym peptydem XAGE1. Dodano Ab skoniugowane z ALP i substrat chemiluminescencyjny i zmierzono luminescencję. Procedury te zautomatyzowano przy użyciu immunoenzymatycznego testu chemiluminescencyjnego o wysokiej czułości (HISCL TM ). Stabilność NY-ESO-1 / XAGE1 Ab badano w różnych warunkach. Dokładność przewidywania odpowiedzi oceniano przy użyciu obszaru pod krzywą operacyjną odbiornika (AUROC).

Wyniki:  HISCL wykrył specyficzne przeciwciała NY-ESO-1 / XAGE1 w surowicy, których poziomy w testach ELISA i HISCL były silnie skorelowane. Poziomy Ab w HISCL były stabilne w czterech temperaturach, pięciu cyklach zamrażania / rozmrażania i długotrwałym przechowywaniu; poziomy nie były zakłócane przez zwykłe składniki krwi. Poziomy Ab u 15 osób z odpowiedzią na NSCLC na monoterapię anty-PD-1 były istotnie wyższe niż u niereagujących i zdrowych dawców. AUROC był najwyższy (0,91; 95% CI, 0,78-1,0) w predykcji kombinacyjnej z NY-ESO-1 / XAGE1 Abs.

Wniosek:  Nasz system testów immunologicznych jest przydatny do przewidywania korzyści klinicznych związanych z terapią immunopunktową NSCLC

Korelacja odpowiedzi na szczepionki

Wprowadzenie:  Reakcja humoralna na szczepienia jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych osób. Nie ma dostępnych danych dotyczących korelacji między odpowiedziami na różne szczepionki. W tym badaniu zbadaliśmy korelację   odpowiedzi przeciwciał między rutynowymi antygenami szczepionkowymi u niemowląt.

Metody:  Jeden i siedem miesięcy po szczepieniach 6-miesięcznych i miesiąc po szczepieniach 12-miesięcznych   stężenia przeciwciał przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio (serotypy 1-3),  Haemophilus influenzae  typ b (Hib), pneumokokom (13 serotypy), meningokoki C, odrę, świnkę i różyczkę za pomocą multipleksowych testów immunologicznych opartych na kulkach fluorescencyjnych. Dla korelacji   odpowiedzi przeciwciał obliczono współczynniki korelacji rang Spearmana (ρ) z 95% przedziałami ufności (CI) między odpowiedziami na każdy antygen szczepionkowy.

Wyniki:  Korelacja pomiędzy stężeniami przeciwciał przeciwko szczepieniom kończącym się w wieku 6 miesięcy była wyższa po miesiącu w porównaniu z siedmioma miesiącami po szczepieniu. Najsilniejsze korelacje w obu punktach czasowych zaobserwowano między   odpowiedziami przeciwciał na różne serotypy polio, określone serotypy pneumokokowe oraz między odpowiedziami na antygeny szczepionki przeciw błonicy i pneumokokom (sprzężonym z toksoidem błoniczym). Korelacja między odpowiedziami na tężec, Hib, krztusiec, polio i inne antygeny szczepionkowe była słaba. Korelacja między  przeciwciałami odpowiedzi na 12-miesięczne antygeny szczepionkowe były słabsze niż na 6-miesięczne antygeny zawarte w szczepionce i istniała ujemna korelacja między odpowiedziami na szczepionkę przeciw odrze, śwince, różyczce i nieżywymi antygenami szczepionkowymi (meningokok C, tężec i Hib). Występowała tylko słaba korelacja między   odpowiedziami przeciwciał na szczepionki tego samego typu (np. Szczepionki ze sprzężonym polisacharydem lub toksoidem).

Wniosek:  Korelacja między   odpowiedziami przeciwciał na podobne antygeny w tej samej szczepionce (np. Różne serotypy bakterii lub wirusa), jak również odpowiedzi na antygeny sprzężone z podobnymi białkami nośnikowymi są silne. W przeciwieństwie do tego, korelacja między odpowiedziami na inne szczepionki jest słaba. Pomiar   odpowiedzi przeciwciał na jeden lub kilka antygenów szczepionkowych nie zapewnia zatem wiarygodnego zastępczego markera odpowiedzi na niepowiązane szczepionki.

Białko mitochondrialne CMPK2 reguluje tworzenie komórek piankowatych wzmocnionych przez IFN alfa, potencjalnie przyczyniając się do przedwczesnej miażdżycy tętnic w SLE

Wstęp:  Przedwczesna miażdżyca tętnic występuje u chorych na SLE; jednak mechanizmy pozostają niejasne. Zarówno maszyneria mitochondrialna, jak i prozapalna cytokina interferon alfa (IFN-α) potencjalnie przyczyniają się do procesów aterogennych w SLE. W tym miejscu badamy rolę mitochondrialnej białkowej kinazy cytydyny / monofosforanu urydyny 2 (CMPK2) w zdarzeniach pro-miażdżycowych, w których pośredniczy IFN-α.

Metody:  Pomiary komórek piankowych przeprowadzono za pomocą barwienia czerwieni oleistej O, wychwytu Dil-oxLDL i metody BODIPY. Te poziomy mRNA i białka były mierzone qPCR i Western blot, odpowiednio. Izolację komórek T CD4 + i monocytów przeprowadzono za pomocą przeciwciał  monoklonalnych  skoniugowanych  z mikrokulkami. Manipulację ekspresją białka prowadzono albo przez knock-down małej interferencji RNA (siRNA), albo knock-out CRISPR / Cas9. Ekspresję mitochondrialnych reaktywnych kind tlenu (mtROS) określono za pomocą cytometrii przepływowej i mikroskopii konfokalnej.

Wyniki:  Tworzenie komórek piankowatych indukowane przez IFN-α i pobór Dil-oxLDL przez makrofagi. Oprócz IFN-α, kilka czynników wyzwalających miażdżycę tętnic, w tym trombina i IFN-γ, może indukować ekspresję CMPK2, która była podwyższona w limfocytach T CD4 + i monocytach CD14 + izolowanych od pacjentów z SLE w porównaniu z tymi wyizolowanymi z kontroli. Analiza podfrakcji komórkowych ujawniła, że ​​CMPK2 był obecny zarówno we frakcji mitochondrialnej, jak i cytozolowej. Ekspresja CMPK2 indukowana przez IFN-α była hamowana przez inhibitory kinazy janusowej (JAK) half i kinazy tyrozynowej 2 (Tyk2). Zarówno knockdown, jak i knockout CMPK2 osłabiły tworzenie komórek piankowatych, w którym pośredniczy IFN-α, co obejmowało zmniejszenie ekspresji receptora zmiatacza klasy A (SR-A). CMPK2 reguluje również mtROS ze wzmocnionym IFN-α produkcja i aktywacja inflamasomu.

Wnioski:  Badanie sugeruje, że CMPK2 odgrywa ważną rolę w pro-miażdżycowym działaniu IFN-α.

Dodaj komentarz