Nowatorski automatyczny test immunologiczny dla przeciwciał

Ocena odpowiedzi immunogennej na nowatorską szczepionkę z koniugatem enterobaktyny u kurcząt do produkcji przeciwciał żółtka jaja gwinicznych dla enterobaktyny

Bierna immunizacja specyficznymi przeciwciałami żółtka jaja   (immunoglobulina Y, IgY) staje się obiecującą alternatywą dla antybiotyków do zwalczania infekcji bakteryjnych. Niedawno opracowaliśmy nową szczepionkę skoniugowaną, która może wywołać u królików silną odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciwko enterobaktynie (Ent), wysoce konserwatywnej cząsteczce sideroforu wykorzystywanej przez różne patogeny Gram-ujemne. Jednak  wydaje się, że na indukcję przeciwciał swoistych dla Ent  wpływa wybór żywiciela zwierzęcego i reżim szczepień.

Nadal nie wiadomo, czy skoniugowana szczepionka Ent może wywołać specyficzną odpowiedź immunologiczną u niosek w celu wytworzenia przeciwciał IgY przeciwko żółtku jaja Ent. W tym badaniu przeprowadzono trzy próby szczepienia kurczaków z różnymi schematami w celu określenia warunków wydajnej produkcji przeciwciał IgY przeciwko żółtku jaja Ent . Oczyszczony Ent  skoniugowano odpowiednio  z trzema białkami nośnikowymi, hemocyjaniną skałoczepa (KLH), albuminą surowicy bydlęcej (BSA) i CmeC (kandydatem na podjednostkową szczepionkę).

Domięśniowa immunizacja warstw Barred Rock koniugatem KLH-Ent czterokrotnie wywołała silną odpowiedź immunologiczną przeciwko całej szczepionce skoniugowanej, ale miano przeciwciał IgY swoistych dla Ent nie zmieniło się w żółtku z jedynie 4-krotnym wzrostem w surowicy. W drugim badaniu oceniono trzy różne skoniugowane szczepionki Ent u kurek rasy Rhode Island Purple z czterema wstrzyknięciami podskórnymi. Koniugat KLH-Ent lub CmeC-Ent konsekwentnie indukował wysoki poziom przeciwciał IgY swoistych dla Ent zarówno w surowicy (do 2048 razy), jak iw żółtku (do 1024 razy) u każdego kurczaka . Jednak specyficzna dla Ent odpowiedź immunologiczna była wywoływana tylko tymczasowo i umiarkowanie za pomocą szczepienia BSA-Ent.

W trzecim badaniu dziesięć niosek rasy White Leghorn immunizowano podskórnie trzykrotnie KLH-Ent, co doprowadziło do spójnej i silnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko zarówno całemu koniugatowi, jak i cząsteczce Ent u każdego kurczaka; średnie miano przeciwciał IgY swoistych dla Ent wzrosło odpowiednio o około 32 i 256 razy w surowicy i żółtku. Zgodnie z silnym wiązaniem z różnymi pochodnymi Ent, specyficzne dla Ent IgY żółtka jaja hamowały również   wzrost in vitro reprezentatywnego   szczepu Escherichia coli .

W sumie to badanie wykazało, że nowatorska szczepionka skoniugowana Ent może wywołać silną, specyficzną i silną odpowiedź immunologiczną u kurczaków. Specyficzne dla Entów hiperimmunizacyjne IgY żółtka jaja mają potencjał do biernej interwencji immunologicznej przeciwko infekcjom Gram-ujemnym.

psmhs
psmhs

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6C2 (formerly 6C2)

TA503086 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6C2 (formerly 6C2)

TA503086S 30 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI8E3 (formerly 8E3)

TA503110 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI8E3 (formerly 8E3)

TA503110S 30 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6E3 (formerly 6E3)

TA503130 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI6E3 (formerly 6E3)

TA503130S 30 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI3C12 (formerly 3C12)

TA502962 100 µl Ask for price

TUBB4 (beta IV Tubulin) mouse monoclonal antibody, clone OTI3C12 (formerly 3C12)

TA502962S 30 µl Ask for price

TUBB4A (untagged)-Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

SC116314 10 µg Ask for price

TUBB4A (untagged)-Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

SC323934 10 µg Ask for price

Human Tubulin Beta 4(TUBb4)ELISA Kit

QY-E01098 96T
EUR 433.2

Tubb4a (GFP-tagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4)

MG207086 10 µg Ask for price

TUBB4A (GFP-tagged) - Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

RG203945 10 µg Ask for price

Tubb4a (untagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4), (10ug)

MC202698 10 µg Ask for price

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

AE12787HU-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Human (Homo sapiens)

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

AE12787HU-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Human (Homo sapiens)

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

KTE60116-96T5 96 T×5
EUR 2629
Description: This Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TUBB4.

Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit

KTE60116-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TUBB4.

Mouse Tubulin beta- 4 chain, Tubb4 ELISA KIT

ELI-53137m 96 Tests
EUR 1038

Human Tubulin beta- 4 chain, TUBB4 ELISA KIT

ELI-13731h 96 Tests
EUR 988.8

Tubb4a (Myc-DDK-tagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4)

MR207086 10 µg Ask for price

TUBB4A (Myc-DDK-tagged)-Human tubulin, beta 4 (TUBB4)

RC203945 10 µg Ask for price

Bovine Tubulin beta- 4 chain, TUBB4 ELISA KIT

ELI-29137b 96 Tests
EUR 1113.6

Tubb4a (untagged ORF) - Rat tubulin, beta 4 (Tubb4), (10 ug)

RN203612 10 µg Ask for price

ELISA kit for Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4)

KTE60116-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4)

KTE60116-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4)

KTE60116-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Tubulin beta-4 chain (TUBB4) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Tubb4a (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat tubulin, beta 4 (Tubb4), (10 ug)

RR203612 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human tubulin, beta 4 (TUBB4), mGFP tagged

RC203945L2 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human tubulin, beta 4 (TUBB4), mGFP tagged

RC203945L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Tubb4a (mGFP-tagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4)

MR207086L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Tubb4a (Myc-DDK-tagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4)

MR207086L3 10 µg Ask for price

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V7658-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3.In adults, tubulin beta 3 (TUBB3) is primarily expressed in neurons and is commonly used as a neuronal marker. It plays an important role in neuronal cell proliferation and differentiation.

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V7658-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3.In adults, tubulin beta 3 (TUBB3) is primarily expressed in neurons and is commonly used as a neuronal marker. It plays an important role in neuronal cell proliferation and differentiation.

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V7658SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3.In adults, tubulin beta 3 (TUBB3) is primarily expressed in neurons and is commonly used as a neuronal marker. It plays an important role in neuronal cell proliferation and differentiation.

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V7659-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3.In adults, tubulin beta 3 (TUBB3) is primarily expressed in neurons and is commonly used as a neuronal marker. It plays an important role in neuronal cell proliferation and differentiation.

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V7659-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3.In adults, tubulin beta 3 (TUBB3) is primarily expressed in neurons and is commonly used as a neuronal marker. It plays an important role in neuronal cell proliferation and differentiation.

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V7659SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3.In adults, tubulin beta 3 (TUBB3) is primarily expressed in neurons and is commonly used as a neuronal marker. It plays an important role in neuronal cell proliferation and differentiation.

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V8309-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain. TUBB3 plays a critical role in proper axon guidance and mantainance. Binding of NTN1/Netrin-1 to its receptor UNC5C might cause dissociation of UNC5C from polymerized TUBB3 in microtubules and thereby lead to increased microtubule dynamics and axon repulsion. Plays a role in dorsal root ganglion axon projection towards the spinal cord. [UniProt]

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V8309-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain. TUBB3 plays a critical role in proper axon guidance and mantainance. Binding of NTN1/Netrin-1 to its receptor UNC5C might cause dissociation of UNC5C from polymerized TUBB3 in microtubules and thereby lead to increased microtubule dynamics and axon repulsion. Plays a role in dorsal root ganglion axon projection towards the spinal cord. [UniProt]

Beta Tubulin Antibody / TUBB3

V8309SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain. TUBB3 plays a critical role in proper axon guidance and mantainance. Binding of NTN1/Netrin-1 to its receptor UNC5C might cause dissociation of UNC5C from polymerized TUBB3 in microtubules and thereby lead to increased microtubule dynamics and axon repulsion. Plays a role in dorsal root ganglion axon projection towards the spinal cord. [UniProt]

Beta Tubulin Antibody / TUBB1

RQ5777 100 ug
EUR 356.15
Description: TUBB1 is a gene that codes for the protein Tubulin beta-1 chain in humans. This gene encodes a member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is specifically expressed in platelets and megakaryocytes and may be involved in proplatelet production and platelet release. A mutations in this gene is associated with autosomal dominant macrothrombocytopenia. Two pseudogenes of this gene are found on chromosome Y.

Lenti ORF clone of Human tubulin, beta 4 (TUBB4), Myc-DDK-tagged

RC203945L1 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human tubulin, beta 4 (TUBB4), Myc-DDK-tagged

RC203945L3 10 µg Ask for price

3`UTR clone of tubulin beta 4 (TUBB4) for miRNA target validation

SC210709 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Tubb4a (mGFP-tagged ORF) - Rat tubulin, beta 4 (Tubb4), (10 ug)

RR203612L4 10 µg Ask for price

beta I Tubulin (TUBB1) Antibody

20-abx219168
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

20-abx318661
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx134678
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx134679
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx134680
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx134681
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx134683
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx242446
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

abx224141-100ug 100 ug
EUR 493.2

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx110304
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx110305
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

20-abx110582
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBb3) Antibody

20-abx174960
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Tubulin Beta 1 (TUBb1) Antibody

20-abx178748
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • 1 mg
 • 200 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx121803
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin, Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx116351
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx332407-100ul 100 ul
EUR 510

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx330237
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx331438-100ul 100 ul
EUR 510

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx326995
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx326998
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody

abx026508-400ul 400 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody

abx026508-80l 80 µl
EUR 343.2

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx032605-400ul 400 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx032605-80l 80 µl
EUR 343.2

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx036052-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx019140-100ug 100 ug
EUR 410.4

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx019141-100ug 100 ug
EUR 410.4

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

20-abx101412
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx101413
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody

20-abx101414
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx127119-50ul 50 ul
EUR 493.2

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

20-abx129118
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx123449
 • EUR 710.40
 • EUR 1028.40
 • EUR 260.40
 • EUR 493.20
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody

abx340217-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx431689-200ul 200 ul
EUR 460.8

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

20-abx005943
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

20-abx002044
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody

abx012294-100ul 100 ul
EUR 493.2

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody

abx145776-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody

20-abx302860
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 2B (TUBB2B) Antibody

20-abx137361
 • EUR 844.80
 • EUR 393.60
 • EUR 276.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

20-abx246726
 • EUR 627.60
 • EUR 343.20
 • 200 ul
 • 50 ul

Tubulin, Beta 2B (TUBB2B) Antibody

20-abx116350
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

20-abx326997
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

20-abx109386
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 2B (TUBB2B) Antibody

abx026514-400ul 400 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta 2B (TUBB2B) Antibody

abx026514-80l 80 µl
EUR 343.2

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

abx027572-400ul 400 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

abx027572-80l 80 µl
EUR 343.2

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

abx016016-100ug 100 ug
EUR 493.2

Tubulin Beta 2B (TUBB2B) Antibody

abx145775-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody

abx145790-100ug 100 ug
EUR 469.2

beta IV Tubulin antibody

22498-100ul 100ul
EUR 468

Tubulin beta 1 Antibody (TUBB1)

F51482-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. Tubulin beta-1 chain (TUBB1) is specifically expressed in platelets and megakaryocytes and may be involved in proplatelet production and platelet release.

Tubulin beta 1 Antibody (TUBB1)

F40185-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: This gene encodes a member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. Tubulin beta-1 chain is specifically expressed in platelets and megakaryocytes and may be involved in proplatelet production and platelet release. A mutations in this gene is associated with autosomal dominant macrothrombocytopenia. Two pseudogenes of this gene are found on chromosome Y.

Tubulin beta 1 Antibody (TUBB1)

F40189-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.

TUBB6 Antibody (Tubulin beta 6)

F41790-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

TUBB6 Antibody (Tubulin beta 6)

F41790-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

Tubulin beta 8 Antibody (TUBB8)

F42844-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

TUBB8 Antibody (Tubulin beta 8)

F42844-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

Tubulin beta 3 Antibody (TUBB3)

F49314-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Beta III tubulin is abundant in the central and peripheral nervous systems (CNS and PNS) where it is prominently expressed during fetal and postnatal development. As exemplified in cerebellar and sympathoadrenal neurogenesis, the distribution of beta III is neuron-associated, exhibiting distinct temporospatial gradients according to the regional neuroepithelia of origin. However, transient expression of this protein is also present in the subventricular zones of the CNS comprising putative neuronal- and/or glial precursor cells, as well as in Kulchitsky neuroendocrine cells of the fetal respiratory epithelium. This temporally restricted, potentially non-neuronal expression may have implications in the identification of presumptive neurons derived from embryonic stem cells.

Tubulin beta 3 Antibody / TUBB3

R32611 100 ug
EUR 356.15
Description: Tubulin beta-3 chain is a protein that in humans is encoded by the TUBB3 gene. This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 6.

Lenti ORF clone of Tubb4a (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat tubulin, beta 4 (Tubb4), (10 ug)

RR203612L3 10 µg Ask for price

Beta Tubulin Antibody / TUBB

F54148-0.05ML 0.05 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.

Beta Tubulin Antibody / TUBB

F54148-0.2ML 0.2 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.

Beta Tubulin Antibody / TUBB

RQ5179 100ul
EUR 356.15
Description: The TUBB gene encodes a beta tubulin protein. This protein forms a dimer with alpha tubulin and acts as a structural component of microtubules. Mutations in this gene cause cortical dysplasia, complex, with other brain malformations 6. Alternative splicing results in multiple splice variants. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 6, 7, 8, 9, and 13. [RefSeq]

Beta Tubulin Antibody / TUBB

RQ6081 100 ug
EUR 356.15
Description: Tubulin beta chain is a protein that in humans is encoded by the TUBB gene. This gene encodes a beta tubulin protein. This protein forms a dimer with alpha tubulin and acts as a structural component of microtubules. Mutations in this gene cause cortical dysplasia, complex, with other brain malformations 6. Alternative splicing results in multiple splice variants. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 6, 7, 8, 9, and 13.

beta 3-Tubulin (TUBB3) Antibody

20-abx134677
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

beta 3-Tubulin (TUBB3) Antibody

20-abx134682
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

beta 1-Tubulin (TUBB1) Antibody

20-abx134686
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

beta 1-Tubulin (TUBB1) Antibody

20-abx134687
 • EUR 427.20
 • EUR 644.40
 • EUR 260.40
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin beta 4Q Antibody (TUBB4Q)

F52213-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

TUBB4Q Antibody (Tubulin beta 4Q)

F52213-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

Tubulin beta 2A Antibody / TUBB2A

F54147-0.05ML 0.05 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain (By similarity).

Tubulin beta 2A Antibody / TUBB2A

F54147-0.2ML 0.2 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain (By similarity).

TUBB8B Antibody (Tubulin beta 8B)

F41793-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain.

TUBB8B Antibody (Tubulin beta 8B)

F41793-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain.

TUBB2B Antibody (Tubulin beta 2B)

F41797-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: The protein encoded by this gene is a beta isoform of tubulin, which binds GTP and is a major component of microtubules. This gene is highly similar to TUBB2A and TUBB2C. Defects in this gene are a cause of asymmetric polymicrogyria. [provided by RefSeq].

TUBB2B Antibody (Tubulin beta 2B)

F41797-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: The protein encoded by this gene is a beta isoform of tubulin, which binds GTP and is a major component of microtubules. This gene is highly similar to TUBB2A and TUBB2C. Defects in this gene are a cause of asymmetric polymicrogyria. [provided by RefSeq].

Tubulin beta 2A Antibody (TUBB2A)

F43212-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

TUBB2A Antibody (Tubulin beta 2A)

F43212-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain (By similarity).

Tubulin beta 2C Antibody (TUBB2C)

F49034-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: TUBB2C is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain.

TUBB2C Antibody (Tubulin beta 2C)

F49034-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: TUBB2C is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha-chain.

Beta III Tubulin Antibody (TUBB3)

F49314-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: Beta III tubulin is abundant in the central and peripheral nervous systems (CNS and PNS) where it is prominently expressed during fetal and postnatal development. As exemplified in cerebellar and sympathoadrenal neurogenesis, the distribution of beta III is neuron-associated, exhibiting distinct temporospatial gradients according to the regional neuroepithelia of origin. However, transient expression of this protein is also present in the subventricular zones of the CNS comprising putative neuronal- and/or glial precursor cells, as well as in Kulchitsky neuroendocrine cells of the fetal respiratory epithelium. This temporally restricted, potentially non-neuronal expression may have implications in the identification of presumptive neurons derived from embryonic stem cells.

Lenti ORF particles, Tubb4a (GFP-tagged) - Mouse tubulin, beta 4 (Tubb4), 200ul, >10^7 TU/mL

MR207086L4V 200 µl Ask for price

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx246727-100ul 100 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx246728-100ul 100 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx246729-100ul 100 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx246734-400ul 400 ul
EUR 678

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx246734-80l 80 µl
EUR 360

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx249495
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx230879-100ug 100 ug
EUR 610.8

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx230880-100ug 100 ug
EUR 610.8

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx219172-100ug 100 ug
EUR 526.8

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx110666
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx110667
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx139403-01mg 0.1 mg
EUR 477.6

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx132236
 • EUR 410.40
 • EUR 1045.20
 • EUR 543.60
 • EUR 184.80
 • EUR 326.40
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx132255
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1412.40
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx132364
 • EUR 393.60
 • EUR 978.00
 • EUR 510.00
 • EUR 184.80
 • EUR 309.60
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin, Beta (TUBB) Antibody

20-abx116349
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx118008
 • EUR 661.20
 • EUR 577.20
 • 100 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx121030
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx025155-400ul 400 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx025155-80l 80 µl
EUR 343.2

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx018233-100ug 100 ug
EUR 460.8

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx018336-100ug 100 ug
EUR 526.8

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx019025-100ug 100 ug
EUR 385.2

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx019026
 • EUR 385.20
 • EUR 142.80
 • 100 ug
 • 10 ug

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx019185-100ug 100 ug
EUR 410.4

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx037893-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx037894-100ug 100 ug
EUR 469.2

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx101054
 • EUR 493.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1378.80
 • EUR 678.00
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx124984
 • EUR 427.20
 • EUR 594.00
 • 100 ul
 • 200 ul

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx005574
 • EUR 376.80
 • EUR 493.20
 • EUR 309.60
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx012291-100ug 100 ug
EUR 526.8

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

20-abx013240
 • EUR 376.80
 • EUR 117.60
 • EUR 477.60
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Tubulin Beta (TUBB) Antibody

abx145777-100ug 100 ug
EUR 469.2

Lenti ORF particles, TUBB4A (mGFP-tagged) - Human tubulin, beta 4 (TUBB4), 200ul, >10^7 TU/mL

RC203945L2V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, TUBB4A (mGFP-tagged) - Human tubulin, beta 4 (TUBB4), 200ul, >10^7 TU/mL

RC203945L4V 200 µl Ask for price

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody (HRP)

20-abx311512
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody (HRP)

20-abx108851
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody (HRP)

20-abx108852
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody (HRP)

20-abx109143
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody (HRP)

20-abx310961
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody (FITC)

20-abx311513
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBb3) Antibody (FITC)

20-abx271228
 • EUR 577.20
 • EUR 292.80
 • EUR 1696.80
 • EUR 794.40
 • EUR 427.20
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody (FITC)

20-abx107431
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody (FITC)

20-abx107432
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody Pair

abx117637-1pair5x96wellplates 1 pair (5x96 well plates)
EUR 1212

Tubulin Beta 1 (TUBb1) Antibody Pair

20-abx370772
 • EUR 1996.80
 • EUR 1279.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody (FITC)

20-abx107725
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody (HRP)

20-abx108850
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody (FITC)

20-abx310962
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lenti ORF particles, Tubb4a (GFP-tagged ORF) - Rat tubulin, beta 4 (Tubb4), 200ul, >10^7 TU/mL

RR203612L4V 200 µl Ask for price

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody (FITC)

20-abx107430
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 6 (TUBB6) Antibody (Biotin)

20-abx311514
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBb3) Antibody (Biotin)

20-abx271494
 • EUR 543.60
 • EUR 292.80
 • EUR 1579.20
 • EUR 744.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody (Biotin)

20-abx106312
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody (Biotin)

20-abx106017
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 3 (TUBB3) Antibody (Biotin)

20-abx106018
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 6 (TUBb6) Antibody (Biotin)

20-abx274250
 • EUR 560.40
 • EUR 292.80
 • EUR 1612.80
 • EUR 760.80
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta 1 (TUBB1) Antibody (Biotin)

20-abx310963
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lenti ORF particles, TUBB4A (Myc-DDK tagged) - Human tubulin, beta 4 (TUBB4), 200ul, >10^7 TU/mL

RC203945L1V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, TUBB4A (Myc-DDK tagged) - Human tubulin, beta 4 (TUBB4), 200ul, >10^7 TU/mL

RC203945L3V 200 µl Ask for price

Tubulin Beta 2A (TUBB2A) Antibody (Biotin)

20-abx106016
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Tubulin Beta-8 Chain (TUBB8) Antibody

abx027305-400ul 400 ul
EUR 627.6

Tubulin Beta-8 Chain (TUBB8) Antibody

abx027305-80l 80 µl
EUR 343.2

Nowatorski automatyczny check immunologiczny dla przeciwciał NY-ESO-1 i XAGE1 w surowicy w skojarzonym przewidywaniu odpowiedzi na terapię przeciw zaprogramowanej komórkowej – 1 w niedrobnokomórkowym raku płuca

Tło:  anty-zaprogramowana śmierć komórki 1 (PD-1)  przeciwciała  (ABS) są podstawowymi lekami w niedrobnokomórkowym rakiem płuc obróbki (NSCLC); jednakże korzyści kliniczne związane z monoterapią anty-PD-1 są ograniczone. Poinformowaliśmy, że przeciwciała Abs w surowicy przeciwko antygenom jąder nowotworowych NY-ESO-1 i XAGE1 przewidywały korzyści kliniczne. Naszym celem było opracowanie w pełni zautomatyzowanego systemu immunologicznego mierzącego NY-ESO-1 / XAGE1 Abs.

Metody:  Surowice od 30 pacjentów z NSCLC przed monoterapią anty-PD-1 poddano reakcji z kulkami magnetycznymi pokrytymi rekombinowanym białkiem NY-ESO-1 lub syntetycznym peptydem XAGE1. Dodano Ab skoniugowane z ALP i substrat chemiluminescencyjny i zmierzono luminescencję. Procedury te zautomatyzowano przy użyciu immunoenzymatycznego testu chemiluminescencyjnego o wysokiej czułości (HISCL TM ). Stabilność NY-ESO-1 / XAGE1 Ab badano w różnych warunkach. Dokładność przewidywania odpowiedzi oceniano przy użyciu obszaru pod krzywą operacyjną odbiornika (AUROC).

Wyniki:  HISCL wykrył specyficzne przeciwciała NY-ESO-1 / XAGE1 w surowicy, których poziomy w testach ELISA i HISCL były silnie skorelowane. Poziomy Ab w HISCL były stabilne w czterech temperaturach, pięciu cyklach zamrażania / rozmrażania i długotrwałym przechowywaniu; poziomy nie były zakłócane przez zwykłe składniki krwi. Poziomy Ab u 15 osób z odpowiedzią na NSCLC na monoterapię anty-PD-1 były istotnie wyższe niż u niereagujących i zdrowych dawców. AUROC był najwyższy (0,91; 95% CI, 0,78-1,0) w predykcji kombinacyjnej z NY-ESO-1 / XAGE1 Abs.

Wniosek:  Nasz system testów immunologicznych jest przydatny do przewidywania korzyści klinicznych związanych z terapią immunopunktową NSCLC

Korelacja odpowiedzi na szczepionki

Wprowadzenie:  Reakcja humoralna na szczepienia jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych osób. Nie ma dostępnych danych dotyczących korelacji między odpowiedziami na różne szczepionki. W tym badaniu zbadaliśmy korelację   odpowiedzi przeciwciał między rutynowymi antygenami szczepionkowymi u niemowląt.

Metody:  Jeden i siedem miesięcy po szczepieniach 6-miesięcznych i miesiąc po szczepieniach 12-miesięcznych   stężenia przeciwciał przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio (serotypy 1-3),  Haemophilus influenzae  typ b (Hib), pneumokokom (13 serotypy), meningokoki C, odrę, świnkę i różyczkę za pomocą multipleksowych testów immunologicznych opartych na kulkach fluorescencyjnych. Dla korelacji   odpowiedzi przeciwciał obliczono współczynniki korelacji rang Spearmana (ρ) z 95% przedziałami ufności (CI) między odpowiedziami na każdy antygen szczepionkowy.

Wyniki:  Korelacja pomiędzy stężeniami przeciwciał przeciwko szczepieniom kończącym się w wieku 6 miesięcy była wyższa po miesiącu w porównaniu z siedmioma miesiącami po szczepieniu. Najsilniejsze korelacje w obu punktach czasowych zaobserwowano między   odpowiedziami przeciwciał na różne serotypy polio, określone serotypy pneumokokowe oraz między odpowiedziami na antygeny szczepionki przeciw błonicy i pneumokokom (sprzężonym z toksoidem błoniczym). Korelacja między odpowiedziami na tężec, Hib, krztusiec, polio i inne antygeny szczepionkowe była słaba. Korelacja między  przeciwciałami odpowiedzi na 12-miesięczne antygeny szczepionkowe były słabsze niż na 6-miesięczne antygeny zawarte w szczepionce i istniała ujemna korelacja między odpowiedziami na szczepionkę przeciw odrze, śwince, różyczce i nieżywymi antygenami szczepionkowymi (meningokok C, tężec i Hib). Występowała tylko słaba korelacja między   odpowiedziami przeciwciał na szczepionki tego samego typu (np. Szczepionki ze sprzężonym polisacharydem lub toksoidem).

Wniosek:  Korelacja między   odpowiedziami przeciwciał na podobne antygeny w tej samej szczepionce (np. Różne serotypy bakterii lub wirusa), jak również odpowiedzi na antygeny sprzężone z podobnymi białkami nośnikowymi są silne. W przeciwieństwie do tego, korelacja między odpowiedziami na inne szczepionki jest słaba. Pomiar   odpowiedzi przeciwciał na jeden lub kilka antygenów szczepionkowych nie zapewnia zatem wiarygodnego zastępczego markera odpowiedzi na niepowiązane szczepionki.

Białko mitochondrialne CMPK2 reguluje tworzenie komórek piankowatych wzmocnionych przez IFN alfa, potencjalnie przyczyniając się do przedwczesnej miażdżycy tętnic w SLE

Wstęp:  Przedwczesna miażdżyca tętnic występuje u chorych na SLE; jednak mechanizmy pozostają niejasne. Zarówno maszyneria mitochondrialna, jak i prozapalna cytokina interferon alfa (IFN-α) potencjalnie przyczyniają się do procesów aterogennych w SLE. W tym miejscu badamy rolę mitochondrialnej białkowej kinazy cytydyny / monofosforanu urydyny 2 (CMPK2) w zdarzeniach pro-miażdżycowych, w których pośredniczy IFN-α.

Metody:  Pomiary komórek piankowych przeprowadzono za pomocą barwienia czerwieni oleistej O, wychwytu Dil-oxLDL i metody BODIPY. Te poziomy mRNA i białka były mierzone qPCR i Western blot, odpowiednio. Izolację komórek T CD4 + i monocytów przeprowadzono za pomocą przeciwciał  monoklonalnych  skoniugowanych  z mikrokulkami. Manipulację ekspresją białka prowadzono albo przez knock-down małej interferencji RNA (siRNA), albo knock-out CRISPR / Cas9. Ekspresję mitochondrialnych reaktywnych kind tlenu (mtROS) określono za pomocą cytometrii przepływowej i mikroskopii konfokalnej.

Wyniki:  Tworzenie komórek piankowatych indukowane przez IFN-α i pobór Dil-oxLDL przez makrofagi. Oprócz IFN-α, kilka czynników wyzwalających miażdżycę tętnic, w tym trombina i IFN-γ, może indukować ekspresję CMPK2, która była podwyższona w limfocytach T CD4 + i monocytach CD14 + izolowanych od pacjentów z SLE w porównaniu z tymi wyizolowanymi z kontroli. Analiza podfrakcji komórkowych ujawniła, że ​​CMPK2 był obecny zarówno we frakcji mitochondrialnej, jak i cytozolowej. Ekspresja CMPK2 indukowana przez IFN-α była hamowana przez inhibitory kinazy janusowej (JAK) half i kinazy tyrozynowej 2 (Tyk2). Zarówno knockdown, jak i knockout CMPK2 osłabiły tworzenie komórek piankowatych, w którym pośredniczy IFN-α, co obejmowało zmniejszenie ekspresji receptora zmiatacza klasy A (SR-A). CMPK2 reguluje również mtROS ze wzmocnionym IFN-α produkcja i aktywacja inflamasomu.

Wnioski:  Badanie sugeruje, że CMPK2 odgrywa ważną rolę w pro-miażdżycowym działaniu IFN-α.

Dodaj komentarz