Fizjologicznie istotne stężenia hCys mobilizują MeHg z albuminy surowicy królika do tworzenia kompleksów MeHg-hCys

Metylortęć (MeHg) jest jedną z najsilniejszych neurotoksyn, na które narażeni są ludzie spożywając ryby, z których jest skutecznie wchłaniana przez przewód pokarmowy do krwiobiegu. Jego interakcje z białkami osocza, cząsteczkami o małej masie cząsteczkowej (SMW) i czerwonymi krwinkami są jednak nie do końca poznane, ale krytyczne, ponieważ określają, czy i ile MeHg dociera do narządów docelowych. Aby lepiej zdefiniować rolę, jaką tiole SMW odgrywają w dostarczaniu MeHg do znanych transporterów zlokalizowanych na barierze łożyskowej i krew-mózg, zastosowaliśmy chromatografię wykluczania ze sprzężoną plazmą indukcyjnie sprzężoną z atomową spektroskopią emisyjną do analizy osocza królika z dodatkiem MeHg w brak i obecność tioli SMW rozpuszczonych w fazie ruchomej buforu PBS.
Podczas gdy 300 µM L-metioniny nie wpływało na wiązanie MeHg z albuminą surowicy królika (RSA), cysteiną (Cys), homocysteiną (hCys) i glutationem (GSH) powodowało elucję głównego piku Hg w zakresie elucji SMW . Ponadto 50 µM hCys lub Cys w ​​fazie ruchomej powodowało mobilizację MeHg z RSA w osoczu królika iz czystego RSA w roztworze.
Pik Hg, który eluował w zakresie elucji SMW (50 µM hCys) został zidentyfikowany za pomocą spektrometrii masowej z jonizacją przez elektrorozpylanie jako kompleks MeHg-hCys. Ponieważ transportery aminokwasów typu L są obecne w barierze krew-mózg (BBB), która ułatwia wchłanianie gatunków MeHg-Cys do mózgu, nasze wyniki przyczyniają się do ustalenia bionieorganicznych mechanizmów, które dostarczają MeHg do BBB, co ma kluczowe znaczenie dla przewidywania niekorzystne skutki zdrowotne związane z narządami.

 Narażenie  dzikich  królików na Leishmania infantum ,  Toxoplasma gondii ,  Anaplasma phagocytophilum  i  Babesia caballi potwierdzone  przez   wykrywanie przeciwciał w surowicy i w wodzie

Dzikie króliki ( Oryctolagus cuniculus ) mogą być ważnymi gatunkami wskaźnikowymi pod względem obecności patogenów odzwierzęcych. Dlatego pobraliśmy próbki krwi od dzikich królików zebranych przez myśliwych w sezonie polowań 2019-2020 na wyspie Lemnos, w celu określenia ekspozycji dzikich królików na patogeny odzwierzęce  Leishmania infantum ,  Toxoplasma gondii ,  Anaplasma phagocytophilum  i  Babesia caballi , a także cieczy wodnistej w celu oceny jej skuteczności diagnostycznej pod względem czułości, swoistości, pozytywnych i negatywnych wskaźników wiarygodności. Przeciwciała przeciwko tym patogenom wykryto w teście z przeciwciałami pośredniej immunofluorescencji (IFA). Spośród 72 dzikich królików iwłączonych do badania 4,2%, 5,5%, 18% i 9,7% było seropozytywnych odpowiednio wobec  L. infantum ,  T. gondii ,  A. phagocytophilum  i  B. caballi .
Chociaż rzadziej, przeciwciała wykrywano również w cieczy wodnistej dzikich królików. Wykrywanie przeciwciał w cieczy wodnistej wykazało 100% swoistość, ale obniżoną czułość w porównaniu z surowicą, co sugeruje, że ciecz wodnista może być z powodzeniem stosowana w badaniach epidemiologicznych w celu potwierdzenia ekspozycji na poziomie populacji, ale ma niewielką wartość diagnostyczną na poziomie indywidualnym. Jest to pierwsze doniesienie o seropozytywności dzikich królików na  A. phagocytophilum  i  B. caballi  oraz wykrywaniu przeciwciał przeciwko  A. phagocytopylum ,  L. infantum ,  T. gondii  i  B. caballi  w cieczy wodnistej.
Rabbit Serum Sterile Non-Hemolysed
Rabbit Serum Sterile Non-Hemolysed

Wodnoetanolowy ekstrakt ze skórki pomarańczy pępka jako fitogeniczny dodatek paszowy: wpływa na wzrost, spożycie paszy, strawność składników odżywczych i   metabolity w  surowicy u królików rosnących w stresie cieplnym

Obecnie na całym świecie zainteresowanie wzbudza wykorzystywanie odpadów rolniczych w produkcji zwierzęcej. Dlatego w niniejszym dokumencie przeprowadzono ośmiotygodniowe badanie w celu zbadania wpływu suplementu ekstraktu ze skórki pomarańczy z pępka (NPE) na wzrost, wykorzystanie paszy, strawność składników odżywczych, przeciwutleniacze i parametry hematologiczne królików w stresie cieplnym. W sumie 75 odsadzonych królików zostało losowo przydzielonych do pięciu grup. Pierwsza grupa była hodowana zimą (łagodna pogoda) i karmiona nietraktowaną paszą granulowaną (W-NPE-0; kontrola).
Pozostałe cztery grupy hodowano latem (klimat gorący) i karmiono dietą kontrolną wzbogaconą o 0 (S-NPE-0), 250 (S-NPE-250), 500 (S-NPE-500) lub 1000 ( S-NPE-1000) mg NPE/kg diety. Wyniki wskazują, że króliki zestresowane termicznie (S-NPE-0) miały znacznie niższe spożycie paszy, wydajność wzrostu, wskaźniki hematologiczne, profil lipidowy surowicy i status antyoksydacyjny, ale wyższą peroksydację lipidów w porównaniu z grupą W-NPE-0.
Jednak najwyższą masę końcową i pobranie paszy odnotowano w grupie S-NPE-1000 w porównaniu z grupą S-NPE-0. Również suplementacja NPE w diecie rosnących królików, zwłaszcza w grupie S-NPE-1000, wzmocniła wskaźniki hematologiczne i antyoksydacyjne. Podsumowując, suplementacja NPE w diecie rosnących królików może być stosowana do skutecznego łagodzenia szkodliwego wpływu przewlekłego stresu temperaturowego na wydajność, cechy hematobiochemiczne i stabilność oksydacyjną.

Wpływ  Clostridium butyricum  i koktajlu bakteriofagowego na wzrost,  biochemię surowicy  , aktywność enzymów trawiennych, morfologię jelit, odpowiedź immunologiczną i mikroflorę jelitową  królików

Celem tego badania była ocena wpływu suplementacji diety  Clostridium butyricum  (CB) i koktajlem bakteriofagowym (BP) na wydajność wzrostu, parametry biochemiczne surowicy, jelitowe enzymy trawienne i oksydazowe, morfologię jelit, odpowiedź immunologiczną oraz mikroflorę jelita ślepego u królików. W sumie 108 królików nowozelandzkich (w wieku 5 tygodni) zostało losowo i równo przydzielonych do trzech grup leczenia dietetycznego (cztery powtórzenia na leczenie, n = 36/leczenie) : (1) grupa kontrolna (CN) – króliki karmione dietą podstawową ; (2) króliki z grupy CB karmione dietą podstawową uzupełnioną dietą 100 mg/kg  Clostridium butyricum ; i (3) króliki z grupy BP karmione dietą podstawową uzupełnioną odpowiednio 200 mg/kg koktajlem BP diety przez 6 tygodni.

Rabbit Serum, Sterile, Non-hemolized (56-84 days old)

31125-4 Pel-Freez 1L 426 EUR

Rabbit Serum (Sterile)

20-abx800002 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Rabbit Serum (Sterile)

abx800002-1L Abbexa 1 L 6524.4 EUR

Rabbit Serum (Sterile)

abx800002-10nmol Abbexa 10 nmol 3612.5 EUR

Rabbit Serum (Sterile)

abx800002-5nmol Abbexa 5 nmol 2062.5 EUR

Rabbit Serum Sterile Filtered

IRBSERSF500ML Innovative research each 1760 EUR

Rabbit Serum Sterile Filtered

MBS8421261-500mL MyBiosource 500mL 2260 EUR

Rabbit Serum Sterile Filtered

MBS8421261-5x500mL MyBiosource 5x500mL 9925 EUR

Serum, Pigeon (sterile)(non-sterile)

MBS638852-10mL MyBiosource 10mL 1250 EUR

Serum, Pigeon (sterile)(non-sterile)

MBS638852-5x10mL MyBiosource 5x10mL 5395 EUR

Bovine Serum Sterile, Non-Hemolyzed, Delipidized

37146-3 Pel-Freez 500mL 237.6 EUR

Non- sterile canine serum, heartworm

CASHW05-0005 Equitech 5 ml 195 EUR

Non- sterile canine serum, heartworm

CASHW05-0010 Equitech 10 ml 229.32 EUR

Non- sterile canine serum, heartworm

CASHW05-0050 Equitech 50 ml 497.64 EUR

Non- sterile canine serum, heartworm

CASHW05-0100 Equitech 100 ml 759.72 EUR

Sterile filtered rabbit serum, 0.2 micron

SR30-0100 Equitech 100 ml 181.5 EUR

Sterile filtered rabbit serum, 0.2 micron

SR30-0500 Equitech 500 ml 793.75 EUR

Rabbit Serum Sterile, trace-hemolized (56-84 days old)

31126-3 Pel-Freez 3L 832.8 EUR

Sterile filtered rabbit serum, 0.2 micron, heat-inactivated

SR32-0100 Equitech 100 ml 191.25 EUR

Sterile filtered rabbit serum, 0.2 micron, heat-inactivated

SR32-0500 Equitech 500 ml 803.73 EUR

Dog Serum (Sterile)

20-abx800109 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Dog Serum (Sterile)

abx800109-1L Abbexa 1 L 5922 EUR

Dog Serum (Sterile)

abx800109-10nmol Abbexa 10 nmol 2050 EUR

Dog Serum (Sterile)

abx800109-5nmol Abbexa 5 nmol 1237.5 EUR

Goat Serum (Sterile)

20-abx800034 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Goat Serum (Sterile)

abx800034-1L Abbexa 1 L 1111.2 EUR

Goat Serum (Sterile)

abx800034-10nmol Abbexa 10 nmol 2162.5 EUR

Goat Serum (Sterile)

abx800034-5nmol Abbexa 5 nmol 1262.5 EUR

Sheep Serum (Sterile)

20-abx800019 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Sheep Serum (Sterile)

abx800019-1L Abbexa 1 L 1195.2 EUR

Horse Serum (Sterile)

20-abx800049 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Horse Serum (Sterile)

abx800049-1L Abbexa 1 L 1579.2 EUR

Camel Serum (Sterile)

20-abx800079 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 10 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Camel Serum (Sterile)

abx800079-1L Abbexa 1 L 7108.8 EUR

Sheep Serum (Sterile)

abx800019-10nmol Abbexa 10 nmol 2162.5 EUR

Sheep Serum (Sterile)

abx800019-5nmol Abbexa 5 nmol 1262.5 EUR

Horse Serum (Sterile)

abx800049-10nmol Abbexa 10 nmol 2400 EUR

Horse Serum (Sterile)

abx800049-5nmol Abbexa 5 nmol 1400 EUR

Camel Serum (Sterile)

abx800079-10nmol Abbexa 10 nmol 2400 EUR

Camel Serum (Sterile)

abx800079-5nmol Abbexa 5 nmol 1400 EUR

Donkey Serum (Sterile)

20-abx800064 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Donkey Serum (Sterile)

abx800064-1L Abbexa 1 L 2665.2 EUR

Donkey Serum (Sterile)

abx800064-10nmol Abbexa 10 nmol 2162.5 EUR

Donkey Serum (Sterile)

abx800064-5nmol Abbexa 5 nmol 1262.5 EUR

Chicken Serum (Sterile)

20-abx800124 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Chicken Serum (Sterile)

abx800124-1L Abbexa 1 L 3099.6 EUR

Chicken Serum (Sterile)

abx800124-10nmol Abbexa 10 nmol 2050 EUR

Chicken Serum (Sterile)

abx800124-5nmol Abbexa 5 nmol 1237.5 EUR

Serum, Goat, Sterile

MBS638805-100mL MyBiosource 100mL 260 EUR

Serum, Goat, Sterile

MBS638805-500mL MyBiosource 500mL 425 EUR

Serum, Goat, Sterile

MBS638805-5x500mL MyBiosource 5x500mL 1700 EUR

Serum, Pigeon (sterile)

MBS638850-10mL MyBiosource 10mL 1445 EUR

Serum, Pigeon (sterile)

MBS638850-5x10mL MyBiosource 5x10mL 6290 EUR

Beagle dog Serum Sterile

20-abx800094 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Beagle dog Serum Sterile

abx800094-1L Abbexa 1 L 9096 EUR

Beagle dog Serum Sterile

abx800094-10nmol Abbexa 10 nmol 2162.5 EUR

Beagle dog Serum Sterile

abx800094-5nmol Abbexa 5 nmol 1262.5 EUR

Calf Serum (Sterile Filtered)

88-NC10 Fitzgerald 100 ml 90 EUR

Calf Serum (Sterile Filtered)

MBS539340-100mL MyBiosource 100mL 260 EUR

Calf Serum (Sterile Filtered)

MBS539340-5x100mL MyBiosource 5x100mL 1020 EUR

Porcine Serum Sterile Filtered

GWB-5BF887 GenWay Biotech 1 l Ask for price

Porcine Serum, Sterile Filtered

MBS318423-1L MyBiosource 1L 520 EUR

Porcine Serum, Sterile Filtered

MBS318423-5x1L MyBiosource 5x1L 2155 EUR

Rabbit Serum (Non-Sterile

20-abx800001 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Rabbit Serum (Non-Sterile

abx800001-1L Abbexa 1 L 5137.2 EUR

Non-sterile rabbit serum

RS05-0100 Equitech 100 ml 192.5 EUR

Non-sterile rabbit serum

RS05-0500 Equitech 500ml 575 EUR

Rabbit Serum (Non-Sterile)

abx800001-10nmol Abbexa 10 nmol 2725 EUR

Rabbit Serum (Non-Sterile)

abx800001-5nmol Abbexa 5 nmol 1625 EUR

Normal Goat Serum Sterile Filt

GWB-837593 GenWay Biotech 500 ml Ask for price

Normal Sheep Serum Sterile Fil

GWB-EAD38B GenWay Biotech 100 ml Ask for price

Sterile Horse Serum 100ml - EACH

MED1322 Scientific Laboratory Supplies EACH 22.95 EUR

Human Serum Albumin 25%, Sterile

40820030-1 Glycomatrix 50 mL 218.47 EUR

Human Serum Albumin 20%, Sterile

40820031-1 Glycomatrix 50 mL 209.69 EUR

#Orange Serum Medium w/ Sterile

MF014F-20PT EWC Diagnostics 1 unit 37.6 EUR

#Orange Serum Medium w/ Sterile

MF014F-50PT EWC Diagnostics 1 unit 79.92 EUR

Bovine Serum Albumin 20%, Sterile

40220052-1 Glycomatrix 50 mL 60.4 EUR

Bovine Serum Albumin 20%, Sterile

40220052-2 Glycomatrix 500 mL 273.98 EUR

Bovine Serum Albumin 20%, Sterile

40220052-3 Glycomatrix 100 mL 109.46 EUR

Bovine Serum Albumin 30%, Sterile

40220060-1 Glycomatrix 50 mL 73.66 EUR

Bovine Serum Albumin 30%, Sterile

40220060-2 Glycomatrix 500 mL 385.27 EUR

Bovine Serum Albumin 30%, Sterile

40220060-3 Glycomatrix 100 mL 136.3 EUR

Bovine Serum Albumin 30%, Sterile

40220060-4 Glycomatrix 1 L 640.05 EUR

Goat Serum (10%) in PBST, Sterile

30611259-1 Glycomatrix 100 ml 31.57 EUR

Goat Serum (10%) in PBST, Sterile

30611259-2 Glycomatrix 250 ml 59.79 EUR

Albumin, Human Serum - 25% Sterile Solution

MBS173229-100mL MyBiosource 100mL 820 EUR

Albumin, Human Serum - 25% Sterile Solution

MBS173229-5x100mL MyBiosource 5x100mL 3490 EUR

Horse Serum (10%) in PBST, Sterile

30611277-1 Glycomatrix 100 ml 31.76 EUR

Horse Serum (10%) in PBST, Sterile

30611277-2 Glycomatrix 250 ml 59.79 EUR

OORA01237-50ML - STERILE Human SERUM

OORA01237-50ML Aviva Systems Biology 50mL 1109 EUR

OORA01286-100ML - STERILE Human SERUM

OORA01286-100ML Aviva Systems Biology 100mL 1989 EUR

Mouse Serum Albumin, 2mg/mL, Sterile

22070164-1 Glycomatrix 10 mL 51.25 EUR

Mouse Serum Albumin, 2mg/mL, Sterile

22070164-2 Glycomatrix 25 mL 88.76 EUR

Mouse Serum Albumin, 10mg/mL, Sterile

22070166-1 Glycomatrix 10 mL 181.19 EUR

Mouse Serum Albumin, 10mg/mL, Sterile

22070166-2 Glycomatrix 20 mL 261.72 EUR

Sterile filtered Cynomolgus monkey serum

SCM30-0025 Equitech 25ml 723.84 EUR

Human AB Serum, Male , Sterile Filtered

H0900-010 GenDepot 100 ml 295.2 EUR

Sterile filtered rat serum, 0.2 micron

SRT30-0050 Equitech 50 ml 215 EUR

Sterile filtered rat serum, 0.2 micron

SRT30-0100 Equitech 100 ml 270 EUR

Sterile filtered goat serum, 0.2 micro

SG30-0500 Equitech 500 ml 121.25 EUR

Sterile filtered calf serum, 0.2 micron

SBCU30-0100 Equitech 100 ml 62.5 EUR

Sterile filtered calf serum, 0.2 micron

SBCU30-0500 Equitech 500 ml 103.75 EUR

Sterile filtered goat serum, 0.2 micron

SG30-0100 Equitech 100 ml 82.5 EUR

Sterile filtered sheep serum, 0.2 micron

SS30-0100 Equitech 100 ml 158.75 EUR

Sterile filtered sheep serum, 0.2 micron

SS30-0500 Equitech 500 ml 295 EUR

Sterile filtered mouse serum, 0.2 micron

SM30-0050 Equitech 50 ml 106.25 EUR

Sterile filtered mouse serum, 0.2 micron

SM30-0100 Equitech 100 ml 156.25 EUR

Sterile filtered mouse serum, 0.2 micron

SM30-0500 Equitech 500 ml 371.88 EUR

Sterile filtered mouse serum, 0.2 micron

SM30-1000 Equitech 1 L 631.25 EUR

Sterile filtered mouse serum, 0.2 micron

SM30-3000 Equitech 3 L Ask for price

Goat Serum (10%) in TBS Buffer, Sterile

30611261-1 Glycomatrix 100 ml 31.57 EUR

Goat Serum (10%) in TBS Buffer, Sterile

30611261-2 Glycomatrix 250 ml 54.54 EUR

Sterile filtered canine serum, 0.2 micron

SCA30-0050 Equitech 50 ml 158.75 EUR

Sterile filtered canine serum, 0.2 micron

SCA30-0100 Equitech 100 ml 263.75 EUR

Sterile filtered canine serum, 0.2 micron

SCA30-0500 Equitech 500 ml 656.25 EUR

Sterile filtered bovine serum, 0.2 micron

SBSU30-0100 Equitech 100 ml 62.5 EUR

Sterile filtered bovine serum, 0.2 micron

SBSU30-0500 Equitech 500 ml 103.75 EUR

Sterile filtered donkey serum, 0.2 micron

SD30-0100 Equitech 100 ml 76.25 EUR

Sterile filtered donkey serum, 0.2 micron

SD30-0500 Equitech 500 ml 237.5 EUR

Sterile filtered donkey serum, 0.2 micron

SD30-1000 Equitech 1L 431.25 EUR

Sterile filtered equine serum, 0.2 micron

SE30-0100 Equitech 100 ml 68.75 EUR

Sterile filtered equine serum, 0.2 micron

SE30-0500 Equitech 500 ml 125 EUR

Sterile filtered feline serum, 0.2 micron

SF30-0100 Equitech 100 ml 518.75 EUR

Sterile filtered feline serum, 0.2 micron

SF30-0500 Equitech 500 ml 1443.75 EUR

Sheep Serum (10%) in TBS Buffer, Sterile

30611252-1 Glycomatrix 100 ml 31.57 EUR

Sheep Serum (10%) in TBS Buffer, Sterile

30611252-2 Glycomatrix 250 ml 50.06 EUR

Goat Serum (10%) in TBST Buffer, Sterile

30611262-1 Glycomatrix 100 ml 33.41 EUR

Goat Serum (10%) in TBST Buffer, Sterile

30611262-2 Glycomatrix 250 ml 57.19 EUR

Sterile filtered chicken serum, 0.2 micron

SC30-0100 Equitech 100 ml 46.88 EUR

Sterile filtered chicken serum, 0.2 micron

SC30-0500 Equitech 500 ml 93.75 EUR

Sterile filtered porcine serum, 0.2 micron

SP30-0100 Equitech 100 ml 75 EUR

Sterile filtered porcine serum, 0.2 micron

SP30-0500 Equitech 500 ml 107.5 EUR

Sterile filtered hamster serum, 0.2 micron

SHA30-0050 Equitech 50 ml 388.44 EUR

Sterile filtered hamster serum, 0.2 micron

SHA30-0100 Equitech 100 ml 452.4 EUR

Sterile filtered hamster serum, 0.2 micron

SHA30-0500 Equitech 500 ml 865.8 EUR

7079 1 PIPET 1ML NON STERILE NON STERILE

7079-1N CORNING 250/pk 282 EUR

7079 2 PIPET 2ML NON STERILE NON STERILE

7079-2N CORNING 700/pk 205.2 EUR

7079 5 PIPET 5ML NON STERILE NON STERILE

7079-5N CORNING 240/pk 324 EUR

Sheep Serum (10%) in TBST Buffer, Sterile

30611253-1 Glycomatrix 100 ml 31.76 EUR

Sheep Serum (10%) in TBST Buffer, Sterile

30611253-2 Glycomatrix 250 ml 54.64 EUR

OORA01236-50ML - Bovine (Thyroidectomized) SERUM, sterile

OORA01236-50ML Aviva Systems Biology 50mL 759 EUR

Donkey Serum 10% in PBST Buffer, Sterile

30611268-1 Glycomatrix 50 ml 31.67 EUR

Donkey Serum 10% in PBST Buffer, Sterile

30611268-2 Glycomatrix 100 ml 54.64 EUR

Sheep Serum (10%) in PBST, pH 7.4, Sterile

30611250-1 Glycomatrix 100 ml 31.76 EUR

Sheep Serum (10%) in PBST, pH 7.4, Sterile

30611250-2 Glycomatrix 250 ml 59.97 EUR

Guinea Pig Serum Albumin, 10mg/mL, Sterile

31114007-1 Glycomatrix 1 mL 87.58 EUR

Sterile filtered guinea pig serum, 0.2 micron

SGP30-0050 Equitech 50 ml 193.75 EUR

Sterile filtered guinea pig serum, 0.2 micron

SGP30-0100 Equitech 100 ml 256.25 EUR

Sterile filtered guinea pig serum, 0.2 micron

SGP30-0500 Equitech 500 ml 775 EUR

Goat Serum (10%) in TBS Wash Buffer, Sterile

30611264-1 Glycomatrix 100 ml 31.57 EUR

Goat Serum (10%) in TBS Wash Buffer, Sterile

30611264-2 Glycomatrix 250 ml 54.54 EUR

Sheep Serum (10%) in TBS Wash Buffer, Sterile

30611255-1 Glycomatrix 100 ml 31.57 EUR

Sheep Serum (10%) in TBS Wash Buffer, Sterile

30611255-2 Glycomatrix 250 ml 54.54 EUR

Sterile filtered newborn calf serum, 0.2 micron

SNBU30-0100 Equitech 100 ml 57.5 EUR

Sterile filtered newborn calf serum, 0.2 micron

SNBU30-0500 Equitech 500 ml 85 EUR

Sheep Serum (10%) in TBST Wash Buffer, Sterile

30611256-1 Glycomatrix 100 ml 31.67 EUR

Sheep Serum (10%) in TBST Wash Buffer, Sterile

30611256-2 Glycomatrix 250 ml 54.64 EUR

Donkey Serum (10%) in TBS Wash Buffer, Sterile

30611273-1 Glycomatrix 50 ml 31.67 EUR

Donkey Serum (10%) in TBS Wash Buffer, Sterile

30611273-2 Glycomatrix 100 ml 54.64 EUR

Horse Serum (10%) in TBST Wash Buffer, Sterile

30611282-1 Glycomatrix 100 ml 31.76 EUR

Horse Serum (10%) in TBST Wash Buffer, Sterile

30611282-2 Glycomatrix 250 ml 54.54 EUR

Sterile filtered Rhesus monkey serum, 0.2 micron

SRM30-0025 Equitech 25ml 723.84 EUR

Sterile filtered Rhesus monkey serum, 0.2 micron

SRM30-0050 Equitech 50 ml 1071.72 EUR

Sterile filtered Rhesus monkey serum, 0.2 micron

SRM30-0100 Equitech 100 ml Ask for price

Sterile filtered Rhesus monkey serum, 0.2 micron

SRM30-0500 Equitech 500 ml Ask for price

Donkey Serum (10%) in TBST Wash Buffer, Sterile

30611274-1 Glycomatrix 50 ml 31.76 EUR

Donkey Serum (10%) in TBST Wash Buffer, Sterile

30611274-2 Glycomatrix 100 ml 54.54 EUR

Sterile filtered rat serum, 0.2 micron USA Rat

SRT30-0500 Equitech 500 ml 612.5 EUR

Horse Serum (10%) in TBS Standard Buffer, Sterile

30611279-1 Glycomatrix 100 mL 31.76 EUR

Horse Serum (10%) in TBS Standard Buffer, Sterile

30611279-2 Glycomatrix 250 mL 54.54 EUR

Donkey Serum (10%) in PBS Buffer, pH 7.4, Sterile

30611267-1 Glycomatrix 50 ml 31.67 EUR

Donkey Serum (10%) in PBS Buffer, pH 7.4, Sterile

30611267-2 Glycomatrix 100 ml 54.64 EUR

Donkey Serum (10%) in TBS Standard Buffer, Sterile

30611270-1 Glycomatrix 50 ml 31.67 EUR

Donkey Serum (10%) in TBS Standard Buffer, Sterile

30611270-2 Glycomatrix 100 ml 54.64 EUR

Horse Serum (10%) in TBST Standard Buffer, Sterile

30611280-1 Glycomatrix 100 ml 31.76 EUR

Horse Serum (10%) in TBST Standard Buffer, Sterile

30611280-2 Glycomatrix 250 ml 54.54 EUR

Sterile filtered Cynomolgus monkey serum, 0.2 micron

SCM30-0050 Equitech 50 ml 1071.72 EUR

Sterile filtered Cynomolgus monkey serum, 0.2 micron

SCM30-0100 Equitech 100 ml Ask for price

Sterile filtered Cynomolgus monkey serum, 0.2 micron

SCM30-0500 Equitech 500 ml Ask for price

Donkey Serum (10%) in TBST Standard Buffer, Sterile

30611271-1 Glycomatrix 50 ml 31.67 EUR

Donkey Serum (10%) in TBST Standard Buffer, Sterile

30611271-2 Glycomatrix 100 ml 54.64 EUR

Horse Serum, US Orgin, Sterile Filtered, 0.2um Filtered

H0600-050 GenDepot 500ml 92 EUR

Horse Serum (10%) in TBST with Sodium Azide, Sterile

30611281-1 Glycomatrix 100 ml 31.76 EUR

Horse Serum (10%) in TBST with Sodium Azide, Sterile

30611281-2 Glycomatrix 250 ml 54.54 EUR

Goat Serum (10%) in PBS and 3% BSA, pH 7.4, Sterile

30611258-1 Glycomatrix 100 mL 28.41 EUR

Goat Serum (10%) in PBS and 3% BSA, pH 7.4, Sterile

30611258-2 Glycomatrix 250 mL 49.18 EUR

Sheep Serum (10%) in PBST with Azide, pH 7.4, Sterile

30611251-1 Glycomatrix 100 ml 32.94 EUR

Sheep Serum (10%) in PBST with Azide, pH 7.4, Sterile

30611251-2 Glycomatrix 250 ml 59.44 EUR

Donkey Serum (10%) in PBST and Azide, pH 7.4, Sterile

30611269-1 Glycomatrix 50 mL 36.77 EUR

Donkey Serum (10%) in PBST and Azide, pH 7.4, Sterile

30611269-2 Glycomatrix 100 ml 57.64 EUR
 • W porównaniu z dietą CN, włączenie do diety CB i BP zwiększyło średni dzienny przyrost (ADG) i średnie dzienne spożycie paszy (ADFI) oraz zmniejszyło stosunek paszy do zysku (F/G) królików.
 • Ponadto CB zwiększa aktywność enzymów trawiennych (α-amylazy i trypsyny w jelicie krętym); aktywność chymotrypsyny była również istotnie zwiększona w dwunastnicy i jelicie czczym. Suplementacja CB znacznie zwiększyła zdolność antyoksydacyjną (SOD i GSH-Px) w jelicie czczym i krętym oraz obniżyła poziom MDA.
 • Dodatkowo króliki karmione CB miały znacznie podwyższony stosunek wysokości kosmków (V) i (V/C), ale zmniejszoną głębokość krypt (C). Co więcej, suplementacja CB w diecie znacznie zwiększyła ekspresję w jelicie krętym białek ścisłych połączeń (okludyny, ZO-1 i claudin-1) oraz zwiększyła produkcję wydzielniczej immunoglobuliny A (sIgA).
 • Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe wykazało, że mikrobiota w jelicie królika została zmieniona przez CB i BP. Diagramy Venna i wykresy map termicznych wykazały, że skład społeczności drobnoustrojów jelitowych wyraźnie różnił się wśród królików karmionych różnymi dietami.
 • W szczególności CB zwiększył względną liczebność pożytecznych bakterii, aby utrzymać homeostazę bariery jelitowej, podczas gdy BP zmniejszył względną liczebność Gammaproteobacteria, która obejmowała wiele bakterii chorobotwórczych.

Dodaj komentarz