ICELISA na przeciwciało monoklonalne do badania przesiewowego

Strukturalny wpływ glikodendrymerów rekrutujących przeciwciała (ARG) na cytotoksyczność przeciwnowotworową

 

Rekrutacja endogennych  przeciwciał  przeciwko komórkom rakowym stała się niezawodną przeciwnowotworową alternatywą immunoterapeutyczną w ciągu ostatniej dekady.  Rzeczywiście wykazano, że kowalencyjne przyłączenie  przeciwciał i modułów wiążących nowotwór (ABM i TBM) w jednej, dobrze zdefiniowanej syntetycznej cząsteczce sprzyja tworzeniu się oddziałującego trójskładnikowego kompleksu między  przeciwciałami  a komórką docelową, co zwykle skutkuje jednoczesnym zniszczenie komórek za pośrednictwem układu odpornościowego. We wstępnym badaniu opisaliśmy pierwsze  przeciwciało Rekrutacja glikodendrymerów (ARG), łączenie cRGD jako ligandów dla linii komórek czerniaka M21 z ekspresją αVβ3 i Rha jako ligandu dla naturalnej IgM i wykazała, że ​​wielowartościowość jest niezbędnym wymogiem do utworzenia tego kompleksu. W niniejszym badaniu zsyntetyzowaliśmy nową serię ARG składających się z ABM, tj. Samoskondensowanych ramnozylowanych cyklopeptydów i dendrymerów polilizynowych, które zostały  sprzężone  z TBM z lub bez odstępnika.

Doświadczenia z cytometrią przepływową i mikroskopią konfokalną z ludzką surowicą i różnymi liniami komórkowymi ujawniły, że geometria ABM znacząco wpływa na tworzenie trójskładnikowego kompleksu w M21, podczas gdy w BT 549 o niskiej ekspresji integryny nie występuje żadne znaczące wiązanie . Ponadto wykazujemy za pomocą testu żywotności komórek, że ARG indukują wysoki poziom cytotoksyczności wobec M21, co jest również w ścisłej korelacji ze strukturą ABM. W szczególności wykazaliśmy, że ARG łączący rdzeń cyklopeptydowy i rozgałęzienia, z lub bez przerywnika, indukuje 40-57% selektywnej cytotoksyczności wobec komórek M21 w obecności ludzkiej surowicy jako wyjątkowego źródła efektorów odporności. Na koniec podkreślamy również, że odstęp między ABM i TBM umożliwia zwiększenie cytotoksyczności pośredniczonej przez układ odpornościowy nawet przy ABM o niższej wartościowości.

psmhs
psmhs

Alexa Fluor® 488 anti-human CD34

E16FHG034-025 25 tests
EUR 455
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 488 anti-human CD34

E16FHG034-100 100 tests
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 700 anti-human CD34

E16FHI034-025 25 tests
EUR 650
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 700 anti-human CD34

E16FHI034-100 100 tests
EUR 1538.33
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 647 anti-human CD34

E16FHK034-025 25 tests
EUR 455
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 647 anti-human CD34

E16FHK034-100 100 tests
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD106

E16FMJ106-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD18

E16FMJ018-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD19

E16FMJ019-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD31

E16FMJ031-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD45

E16FMJ045-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD68

E16FMJ068-100U 100 μg
EUR 1365
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD14

E16FHJ0142-100U 100 μg
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD19

E16FHJ019-100U 100 μg
EUR 1083.33
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD11c

E16FMJ011c-100U 100 μg
EUR 758.33
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD11a

E16FHJ011a-100U 100 μg
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD11b

E16FHJ011b-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD3

E16FMJ003-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD4

E16FMJ004-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD3

E16FHJ003-100U 100ug
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD4

E16FHJ004-100U 100 μg
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD8a

E16FMJ008a-100U 100 μg
EUR 758.33
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD8a

E16FHJ008a-100U 100 μg
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD206 (MMR)

E16FMJ206-100U 100 μg
EUR 1191.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human/mouse CD44

E16FMJ044-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human/mouse CD11b

E16FMJ011b-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

XFD350 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD350 Same Structure to Alexa Fluor™ 350*

10340140 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD350 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD350 Same Structure to Alexa Fluor™ 350*

10340141 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10340150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10340151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD555 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10340160 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD555 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10340161 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD647 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD647 Same Structure to Alexa Fluor™ 647*

10340180 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD647 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD647 Same Structure to Alexa Fluor™ 647*

10340181 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD680 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD680 Same Structure to Alexa Fluor™ 680*

10340190 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD680 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD680 Same Structure to Alexa Fluor™ 680*

10340191 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD700 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD700 Same Structure to Alexa Fluor™ 700*

103401A0 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD700 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD700 Same Structure to Alexa Fluor™ 700*

103401A1 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD750 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750*

103401B0 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD750 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750*

103401B1 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD350 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD350 Same Structure to Alexa Fluor™ 350*

10340140-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD350 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD350 Same Structure to Alexa Fluor™ 350*

10340141-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD488 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10340150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD488 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10340151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD555 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10340160-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD555 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10340161-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD647 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD647 Same Structure to Alexa Fluor™ 647*

10340180-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD647 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD647 Same Structure to Alexa Fluor™ 647*

10340181-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD680 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD680 Same Structure to Alexa Fluor™ 680*

10340190-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD680 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD680 Same Structure to Alexa Fluor™ 680*

10340191-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD700 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD700 Same Structure to Alexa Fluor™ 700*

103401A0-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD700 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD700 Same Structure to Alexa Fluor™ 700*

103401A1-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD750 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750*

103401B0-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

XFD750 Anti-human CD34 Antibody *4H11, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750*

103401B1-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD34 antigen.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMJ115-100U 100 μg
EUR 1061.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD326 (Ep-CAM)

E16FMJ326-100U 100 μg
EUR 1061.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD326 (Ep-CAM)

E16FHJ326-100U 100 μg
EUR 1061.67
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD107a (LAMP-1)

E16FMJ107a-100U 100 μg
EUR 931.67
Description: Available in various conjugation types.

XFD594 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11110160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11110161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11120160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11120161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11110160-100tests 100 tests
EUR 547
Description: R1.302 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD111 antigen.

XFD594 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11110161-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: R1.302 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD111 antigen.

XFD594 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11120160-100tests 100 tests
EUR 547
Description: R2.525 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD112 antigen.

XFD594 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11120161-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: R2.525 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD112 antigen.

XFD594 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11170170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11170171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11330160 100 tests
EUR 607
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11330161 500 tests
EUR 2280
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11330160-100tests 100 tests
EUR 607
Description: The 293C3 monoclonal antibody recognizes human CD133, a 120 kD transmembrane protein typically located on the surface of epithelials and fetal liver cells.

XFD594 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11330161-500tests 500 tests
EUR 2280
Description: The 293C3 monoclonal antibody recognizes human CD133, a 120 kD transmembrane protein typically located on the surface of epithelials and fetal liver cells.

XFD594 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11170170-100tests 100 tests
EUR 547
Description: The 104D2 monoclonal antibody reacts with human CD117, a 145 kD single-pass type i membrane protein typically found on the surface of leukemias, embryonic stem cells, mesenchymal stem cells and mast cells.

XFD594 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11170171-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: The 104D2 monoclonal antibody reacts with human CD117, a 145 kD single-pass type i membrane protein typically found on the surface of leukemias, embryonic stem cells, mesenchymal stem cells and mast cells.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD324 (E-Cadherin)

E16FHJ324-100U 100 μg
EUR 758.33
Description: Available in various conjugation types.

XFD594 Anti-human CD28 Antibody *CD28.2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10280170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD28 Antibody *CD28.2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10280171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD84 Antibody *CD84.1.21, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10840170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD84 Antibody *CD84.1.21, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10840171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD84 Antibody *CD84.1.21, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10840170-100tests 100 tests
EUR 547
Description: CD84.1.21 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD84 antigen.

XFD594 Anti-human CD84 Antibody *CD84.1.21, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10840171-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: CD84.1.21 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD84 antigen.

XFD594 Anti-human CD28 Antibody *CD28.2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10280170-100tests 100 tests
EUR 245
Description: CD28.2 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD28 antigen.

XFD594 Anti-human CD28 Antibody *CD28.2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

10280171-500tests 500 tests
EUR 918
Description: CD28.2 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD28 antigen.

Alexa Fluor® 594 anti-human CD144 (VE-Cadherin)

E16FHJ144-100U 100 μg
EUR 1191.67
Description: Available in various conjugation types.

XFD594 Anti-human CD340 Antibody *24D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13400170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD340 Antibody *24D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13400171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD205 Antibody *HD30, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12050160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD205 Antibody *HD30, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12050161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD209 Antibody *UW60.1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12090170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD209 Antibody *UW60.1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12090171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD229 Antibody *HLy9.25, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12290170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD229 Antibody *HLy9.25, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12290171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD231 Antibody *B2D, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12310170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD231 Antibody *B2D, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12310171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD314 Antibody *1D11, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13140170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD314 Antibody *1D11, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13140171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD318 Antibody *CUB1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13180170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD318 Antibody *CUB1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13180171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD324 Antibody *67A4, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13240170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD324 Antibody *67A4, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

13240171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD235 Antibody *HIR2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12351170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD235 Antibody *HIR2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12351171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD243 Antibody *UIC2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12430170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD243 Antibody *UIC2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12430171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD253 Antibody *2E5, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12530170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD253 Antibody *2E5, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12530171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD267 Antibody *1A1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12670170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD267 Antibody *1A1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12670171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD268 Antibody *11C1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12680170 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD268 Antibody *11C1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12680171 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-mouse CD197 Antibody *4B12, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11970160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-mouse CD197 Antibody *4B12, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11970161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *3D1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12790161 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *2E7, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12791170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *2E7, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12791171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *J110, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12792170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *J110, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12792171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *J116, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12793170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *J116, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12793171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD279 Antibody *3D1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

12790160 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD101 Antibody *BB27, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11010160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD101 Antibody *BB27, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11010161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD116 Antibody *4H1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11160160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD116 Antibody *4H1, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11160161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD122 Antibody *TU27, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11220160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD122 Antibody *TU27, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11220161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD123 Antibody *6H6, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11230170 100 tests
EUR 157
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD123 Antibody *6H6, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11230171 500 tests
EUR 484
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD123 Antibody *12H7, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11231160 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD123 Antibody *12H7, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11231161 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD107 Antibody *H4B4, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11071160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD107 Antibody *H4B4, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11071161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD109 Antibody *W7C5, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11090160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD109 Antibody *W7C5, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11090161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD152 Antibody *BN13, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11520170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD152 Antibody *BN13, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11520171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD160 Antibody *BY55, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11600160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD160 Antibody *BY55, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11600161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD162 Antibody *TC2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11620160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD162 Antibody *TC2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11620161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD164 Antibody *67D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11640160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD164 Antibody *67D2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11640161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD165 Antibody *SN2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11650160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD165 Antibody *SN2, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11650161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD172 Antibody *B4B6, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11721160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD172 Antibody *B4B6, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11721161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD138 Antibody *MI15, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11380170 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD138 Antibody *MI15, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11380171 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD193 Antibody *5E8, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11930160 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD594 Anti-human CD193 Antibody *5E8, XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594*

11930161 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

ICELISA na przeciwciało monoklonalne do badania przesiewowego diazynonu w próbkach warzyw

 

Diazynon (DAZ) to pestycyd fosforoorganiczny (OP), który jest powszechnie stosowany do zapobiegania i zwalczania szkodników zagrażających produktom rolnym. W tym badaniu opracowaliśmy nowatorską strategię powlekania heterologicznego do testu immunologicznego DAZ.

Hapten powlekający DAZ może być bezpośrednio  sprzężony  z białkiem nośnikowym bez konieczności stosowania ramienia dystansującego. Ta proponowana strategia powlekania haptenem oszczędza czas i znacznie poprawia czułość testu immunologicznego z powodu braku ramienia rozdzielającego. Zsyntetyzowany antygen powlekający w postaci zsyntetyzowanej zastosowano do skriningu przeciwciała monoklonalnego   (mAb).

Wreszcie rozwinięty pośredni konkurencyjny check immunoenzymatyczny (icELISA) wykazała układu scalonego 50  , a granica wykrywalności (LOD) wartości 0,58 ng ml -1  i Eight str ml -1 , odpowiednio. Metoda ta wykazywała pomijalną reaktywność krzyżową z innymi analogami, a odzysk próbek (ogórek, kapusta i sałata) wahał się od 92,6% do 125,4%, ze współczynnikami wariancji (CV) poniżej 12%.

Uzyskano dobrą korelację między icELISA a wysokosprawną chromatografią cieczową ze spektrometrią mas (HPLC-MS / MS). Proponowany icELISA był idealnym narzędziem do monitorowania pozostałości DAZ w próbkach żywności.

Odpowiedni środek utrwalający do barwienia MEM-G / 9 hodowanych komórek komórek nowotworowych trofoblastów JEG-Three HLA-G-dodatnich

 

Ludzki antygen leukocytów (HLA-G) uczestniczy w immunosupresji i jest przydatny w diagnostyce prenatalnej.  Podstawą nieinwazyjnych badań prenatalnych jest izolacja komórek płodowych dodatnich pod kątem HLA-G przez skoniugowane z przeciwciałem  HLA-G  nanocząsteczki z szyjki macicy kobiet w ciąży. Próbki szyjki macicy są utrwalane w pożywce transportowej przed izolacją przy użyciu   nanocząstek sprzężonych z przeciwciałami .

Barwienie HLA-G przy użyciu przeciwciała MEM-G / 9 jest  jednak ograniczone do nieutrwalonych komórek. Zbadaliśmy wpływ kilku środków utrwalających na interakcję HLA-G z MEM-G / 9 w linii komórkowej HLA-G-dodatniej JEG-3. Zbadaliśmy absolutny metanol, bufor octanowy 1: 1: metanol, roztwór Pap i paraformaldehyd.

Efekty tych utrwalaczy oceniano za pomocą immunofluorescencji. Nie stwierdzono barwienia powierzchni MEM-G / 9 komórek utrwalonych metanolem. Około 40% komórek JEG-Three utrwalonych paraformaldehydem nie wybarwiło się.

Prawie wszystkie komórki barwiono MEM-G / 9 po utrwaleniu buforem octanowym: metanolem lub roztworem Pap. Nasze odkrycia wskazują na znaczenie stosowania odpowiedniego utrwalacza do konserwacji antygenu powierzchniowego komórek HLA-G do badań z użyciem przeciwciała MEM-G / 9  .

Produkcja w Escherichia coli rekombinowanych fragmentów białek wypustek COVID-19 połączonych z CRM197

W 2020 roku pandemia COVID-19 dotknęła prawie 10 8  osób. W związku z tym opracowano całkiem sporo szczepionek przeciwko COVID-19, a kilka ostatnio otrzymało zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach. Ogólnie rzecz biorąc, szczepionki te są ukierunkowane na określone białka wirusowe przez  przeciwciała,  których synteza jest bezpośrednio lub pośrednio wyzwalana przez kwasy nukleinowe kodujące pożądane cele.

Wśród tych celów, domena wiążąca receptor (RBD) białka wypustek COVID-19 (SP) często występuje w repertuarze kandydatów na szczepionki. Jednak immunogenność RBD per se jest ograniczona przez jego niską masę cząsteczkową i strukturalną rearanżację SP o pełnej długości, której towarzyszy oderwanie RBD.

Tutaj pokazujemy, że RBD COVID-19 SP można dogodnie wytworzyć w Escherichia coli po fuzji z fragmentem CRM197, wariantu toksyny błonicy obecnie stosowanej w wielu  skoniugowanych  szczepionkach.

W szczególności pokazujemy, że chimera CRM197-RBD solubilizowana z ciałek inkluzyjnych może zostać ponownie sfałdowana i oczyszczona do stanu obejmującego 5 natywnych wiązań dwusiarczkowych białek macierzystych, zdolność wiązania enzymu konwertującego angiotensynę 2 i zadowalającą stabilność w pomieszczeniu. temperatura. W związku z tym nasze obserwacje dostarczają obowiązkowych informacji do opracowania potencjalnej szczepionki skierowanej przeciwko COVID-19.

Szlak GluN2B-BDNF w jądrze kontaktującym się z płynemowo-rdzeniowym pośredniczy w bólu neuropatycznym w urazem nerwu u szczurów

 

Niniejsze badanie miało na celu zbadanie roli szlaku GluN2B-BDNF w jądrze kontaktującym się z płynem mózgowo-rdzeniowym (CSF-CN) w bólu neuropatycznym.  Do znakowania CSF-CN zastosowano dokomorowe wstrzyknięcie do komory podjednostki B toksyny cholery  sprzężonej z peroksydazą chrzanową (CBHRP). Do obserwowania ekspresji GluN2B i BDNF w CSF-CN zastosowano podwójnie znakowane barwienie immunofluorescencyjne i technikę Western blot. Mannequin szczurzego nerwu kulszowego (CCI) z przewlekłym urazem zaciskowym zastosowano do odtworzenia bólu neuropatycznego.

Oceniano ból w celu określenia działania przeciwbólowego antagonisty GluN2B Ro 25-6981 i przeciwciała neutralizującego BDNF   na szczury CCI. GluN2B i BDNF ulegały ekspresji w CSF-CN, a ich ekspresja była podwyższona u szczurów CCI. Wstrzyknięcie do komory bocznej antagonisty GluN2B Ro 25-6981 lub przeciwciała neutralizującego BDNF w  znacznym stopniu złagodziło przeczulicę termiczną i alodynię  mechaniczną u szczurów CCI. Ponadto zwiększona ekspresja białka BDNF u szczurów CCI została odwrócona przez śródboczne wstrzyknięcie Ro 25-6981 do komory. Wyniki te sugerują, że GluN2B i BDNF ulegają ekspresji w CSF-CN, a zmiana szlaku GluN2B-BDNF w CSF-CN jest zaangażowana w modulację obwodowego bólu neuropatycznego.

Mouse Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

YLF0309-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

YLF0309-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

YLF0309-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 555

DL87301A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 555

DL87301A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

DL87304A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

DL87304A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 555

E38A3434 100μL
EUR 125

Mouse Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

E38A3438 100μL
EUR 125

Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

YLF0533-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

YLF0533-1ml 1 ml
EUR 300
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

YLF0533-500ul 500 ul
EUR 210
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

DL87293A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

DL87293A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555

E38A3425 100μL
EUR 125

EGFR antibody (Alexa Fluor 488)

61R-E109BAF 125 ug
EUR 847.2
Description: Mouse monoclonal EGFR antibody (Alexa Fluor 488)

Rabbit Anti-Bovine IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0292-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Bovine IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0292-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Bovine IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0292-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Bovine IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87280A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Bovine IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87280A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Bovine IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

E38A3412 100μL
EUR 125

OAGA05398-100UL - HAPLN2 Antibody

OAGA05398-100UL 100ul
EUR 369

Goat Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0287-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0287-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0287-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

DL87272A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

DL87272A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

E38A3404 100μL
EUR 125

Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

YLF0530-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

YLF0530-1ml 1 ml
EUR 300
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

YLF0530-500ul 500 ul
EUR 210
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0538-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0538-1ml 1 ml
EUR 300
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0538-500ul 500 ul
EUR 210
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

DL87271A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

DL87271A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

DL87303A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

DL87303A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

E38A3403 100μL
EUR 125

Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

E38A3436 100μL
EUR 125

Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

YLF0537-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

YLF0537-1ml 1 ml
EUR 300
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

YLF0537-500ul 500 ul
EUR 210
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0302-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0302-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

YLF0302-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

DL87290A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555

DL87290A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

DL87302A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

DL87302A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555

E38A3435 100μL
EUR 125

Goat Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0291-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0291-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0291-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87278A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87278A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

E38A3410 100μL
EUR 125

Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0541-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0541-1ml 1 ml
EUR 300
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0541-500ul 500 ul
EUR 210
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87307A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87307A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

E38A3441 100μL
EUR 125

Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0535-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0535-1ml 1 ml
EUR 300
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0535-500ul 500 ul
EUR 210
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Cat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0293-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Cat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0293-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Cat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0293-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Dog IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0295-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Dog IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0295-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Dog IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0295-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0306-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0306-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0306-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Rat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0307-100ul 100 ul
EUR 130
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Rat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0307-1ml 1 ml
EUR 480
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Rat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0307-500ul 500 ul
EUR 290
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0103-100ul 100 ul
EUR 100
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0103-1ml 1 ml
EUR 490
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0103-500ul 500 ul
EUR 300
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Mouse IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0104-100ul 100 ul
EUR 100
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Mouse IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0104-1ml 1 ml
EUR 490
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Mouse IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

YLF0104-500ul 500 ul
EUR 300
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87270A-100ul 100 ul
EUR 140
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87270A-500ul 500 ul
EUR 330
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Mouse IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87276A-100ul 100 ul
EUR 140
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Mouse IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87276A-500ul 500 ul
EUR 330
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Cat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87281A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Cat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87281A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Dog IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87283A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Dog IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87283A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87296A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87296A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Rat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87297A-100ul 100 ul
EUR 155
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Rabbit Anti-Rat IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87297A-500ul 500 ul
EUR 350
Description: The antibody was isolated from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87300A-100ul 100 ul
EUR 190
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 555

DL87300A-500ul 500 ul
EUR 280
Description: The antibody was isolated from ascitic by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Goat Anti-Human IgG (H&L) - Alexa Fluor 555

E38A3402 100μL
EUR 125

Dodaj komentarz