Testy spektrometrii masowej ujawniają rozbieżności w profilach hamowania dla proteazy podobnej do SARS-CoV-2

Dwie proteazy SARS-CoV-2, tj. główna proteaza (M pro ) i proteaza podobna do papainy (PL pro ), które hydrolizują wirusowy łańcuch polipeptydowy, dając funkcjonalne białka niestrukturalne, są niezbędne do replikacji wirusa i stanowią chemię medyczną cele. Przedstawiamy wysokoprzepustowy test oparty na spektrometrii masowej (MS), który bezpośrednio monitoruje katalizę PL pro in vitro. Test zastosowano do zbadania wpływu zgłoszonych drobnocząsteczkowych inhibitorów PL pro i wybranych inhibitorów M pro na katalizę PL pro.
Wyniki pokazują, że niektóre, ale nie wszystkie siły działania inhibitorów PL pro różnią się znacznie od tych uzyskanych przy użyciu testów opartych na fluorescencji. Niektóre inhibitory M pro konkurujące z substratem, w szczególności PF-07321332 (nirmatrelvir), który jest w fazie badań klinicznych, nie hamują PL pro. Mniej selektywne inhibitory M pro, np. auranofina, hamują PL pro, podkreślając możliwość podwójnego hamowania PL pro/M pro. Oparte na MS testy PL pro, które są ortogonalne do powszechnie stosowanych testów opartych na fluorescencji, są przydatne w walidacji siły działania inhibitorów, zwłaszcza w przypadku inhibitorów działających w oparciu o mechanizmy niekowalencyjne.

Test włączania  do  selekcji inhibitora proteazy  HIV-1 

Wirus przez cały czas zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Wśród nich od czasu odkrycia HIV spowodował miliony zgonów. Badania nad selekcją inhibitorów wirusowych stały się pilną potrzebą. Opracowano niezawodny test włączania do selekcji inhibitora proteazy HIV-1 (HIV-1 PR). Test wykonalności wykrywania proteazy został zademonstrowany na podstawie transferu energii rezonansu fluorescencyjnego między tlenkiem grafenu a peptydami modyfikowanymi barwnikiem. Poza szybkim i czułym wykrywaniem HIV-1 PR, zmierzono również parametry kinetyczne enzymu. Co najważniejsze, test ten zastosowano do rozróżnienia skuteczności inhibitora proteazy i wyboru nieznanego inhibitora.

Nowy  test  do oznaczania  proteazy PreScission  metodą elektroforezy kapilarnej

Wykrycie aktywności proteazy w organizmie odgrywa istotną rolę we wczesnej diagnostyce chorób. Jednak enzymy nieuchronnie wchodzą w kontakt z różnymi złożonymi płynami biologicznymi w organizmie podczas przepływu, co znacznie zwiększa trudność wykrywania. Dlatego wykrywanie proteazy in vivo wiąże się z dużymi wyzwaniami. W niniejszym dokumencie opisujemy nowy test do wykrywania proteazy przy użyciu elektroforezy kapilarnej wewnątrz kapilary z półkolistymi zagięciami. Najpierw zaprojektowaliśmy substrat peptydowy, a następnie peptyd został samozłożony z kropkami kwantowymi, aby utworzyć substrat peptydowy QDs.
Kapilara została wygięta do półkolistych zwojów i służyła jako mikroreaktor umożliwiający reakcję w niej proteazy i substratu. Ze względu na różną prędkość elektroforetyczną, proteazę i substrat zmieszano wewnątrz zgiętej kapilary z kolejnymi nastrzykami, a cięcie substratu można było wykryć za pomocą elektroforezy kapilarnej połączonej z technologią transferu energii rezonansowej Förstera. Ten nowatorski test znacznie rozszerzy wykrywanie aktywności enzymów in vivo.

Walidacja i unieważnienie głównych  inhibitorów proteazy SARS-CoV-2 przy użyciu testów  Flip-GFP i  Protease -Glo lucyferase 

Główna proteaza SARS-CoV-2 (M pro ) jest jednym z najszerzej wykorzystywanych celów leków dla COVID-19. Strukturalnie odmienne związki zostały opisane jako  inhibitory Mpro, co rodzi pytanie o ich specyficzność docelową Aby wyjaśnić specyficzność celu i zaangażowanie celu komórkowego zastrzeganych inhibitorów Mpro  , systematycznie scharakteryzowaliśmy ich mechanizm działania za pomocą bezkomórkowego testu FRET, testu wiązania z przesunięciem termicznym, testu lizatu komórkowego Proteazy-Glo lucyferazy i testu oparty na komórkach test FlipGFP. Łącznie nasze wyniki wykazały, że większość M pro inhibitory zidentyfikowane podczas ponownego użycia leków, w tym ebselen, karmofur, disulfiram i shikonin, są rozwiązłymi inhibitorami cysteiny, które nie są specyficzne dla M pro , podczas gdy chlorochina, oksytetracyklina, montelukast, kandesartan i dipirydamol nie hamują M pro  w żadnym z testowanych testów. Ogólnie rzecz biorąc, nasze badanie podkreśla potrzebę rygorystycznej walidacji trafień na wczesnym etapie odkrywania leków.
PDQ Protease Assay, 48 assays
PDQ Protease Assay, 48 assays

Testy in silico  i  in  vitro  ujawniają potencjalne inhibitory 3CL  pro –  main  proteazy  SARS-CoV-2

Pandemia COVID-19, wywołana przez nowy koronawirus zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia, nawet po trwających staraniach o szczepienia. Zagrożenia związane z nowymi szczepami są niepokojące, ponieważ niektóre z nich są bardziej zakaźne niż oryginalne. Dlatego pilnie potrzebne jest leczenie przeciw chorobie. Tutaj używamy bazy danych DrugBank do przeszukiwania potencjalnych inhibitorów przeciw głównej proteazie 3CL pro  SARS-CoV-2. Zamiast korzystać z tradycyjnego podejścia polegającego na obliczeniowym skriningu przez dokowanie, opracowaliśmy regresor grzbietu jądra (wykorzystując część danych z dokowania) do przewidywania energii wiązania ligandów.
Wykorzystaliśmy ten model do przeszukania bazy danych DrugBank i krótkiej listy dwóch głównych kandydatów (bromokryptyna i avoralstat) do  badania  enzymatycznego in vitro . Nasze wyniki pokazują, że aktywność enzymatyczna 3CL pro  w obecności 100  μM stężenia bromokryptyny i avoralstatu wynosi odpowiednio 9,9% i 15,9% Co godne uwagi , bromokryptyna wykazywała submikromolarne IC50 130  nM (0,13  μM ). Avoralstat wykazał IC50 wynoszące  2,16  μM. Ponadto, interakcje obu leków z 3CL pro zostały  przeanalizowane przy użyciu symulacji dynamiki molekularnej 100 ns. Wyniki wskazują, że oba ligandy są stabilne w kieszeni wiążącej 3CL pro chwytnik. Ponadto analiza MM-PBSA wykazała, że ​​bromokryptyna (-29,37 kcal/mol) ma niższą energię swobodną wiązania w porównaniu z avoralstatem (-6,91 kcal/mol). Ponadto analiza wiązań wodorowych wykazała również, że bromokryptyna oddziałuje z dwiema resztami katalitycznymi, His41  i Cys145 , częściej niż avoralstat. Przekazał Ramaswamy H. Sarma.

Test  aktywności  proteazy  w jelitach muchy

Jelito jest centralnym narządem niezbędnym do trawienia pokarmu, wchłaniania składników odżywczych oraz do walki z agresorami przyjmowanymi wraz z pokarmem. Upośledzenie fizjologii jelit w następstwie uszkodzenia błony śluzowej wpływa na jego zdolności trawienne, co w konsekwencji wpłynie na wzrost, samopoczucie, a nawet przeżycie osobnika. Stąd ocena funkcji jelit obejmuje m.in. monitorowanie jego integralności, odnowę komórkową, jego obronę immunologiczną, produkcję hormonów enteroendokrynnych oraz jego zdolności trawienne. W tym miejscu szczegółowo opisujemy, jak ocenić aktywność proteaz wydzielanych w świetle jelita dorosłego Drosophila melanogastermuchy. Ta metoda może być również stosowana do jelit larwalnych. Niniejszy protokół jest dostosowany i ulepszony z protokołu Sigma-Aldrich zaproponowanego w „zestawie do wykrywania fluorescencji proteazy” (kod produktu PF0100).

Test  rozszczepiania histonów H3  in vitro dla proteazy  H3 drożdży i wątroby drobiowej 

Białka histonowe są poddawane szerokiej gamie odwracalnych i nieodwracalnych modyfikacji potranslacyjnych (PTM) (Bannister i Kouzarides, 2011; Azad i Tomar, 2014). Wiadomo, że PTM na histonach regulują strukturę i funkcję chromatyny. Histony są nieodwracalnie modyfikowane przez proteolityczne obcinanie ich domen ogonowych .

MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-11-8-C CORNING 120/pk 140 EUR

Goat anti-Mouse, 1 x 8 Strip Well, Clear Coated 96 Well Plate, 1EA

X012-1EA Arbor Assays 1EA 109 EUR

MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, RACKED, NONSTERILE, BULK

MTS-11-8-C-R CORNING 120/pk 280 EUR

MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, RACKED, STERILE, BULK

MTS-11-8-C-R-S CORNING 120/pk 331 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-0108-LP-C CORNING 125/pk 604 EUR

0.2ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-0208-C CORNING 125/pk 604 EUR

0.2ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-0208-C-100 CORNING 100/pk 89 EUR

8-Strip Ultra Clear Caps, 120 Strips of 8 Caps

GP407 GenDepot 960 caps 124 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-C CORNING 125/pk 709 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND CLEAR FLAT 8-STRIP CAPS WITH WRITING SURFACE

PCR-0208-FCP-C CORNING 125/pk 648 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND CLEAR STRIP CAPS.

PCR-0208-CP-C CORNING 125/pk 648 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND CLEAR STRIP CAPS.

PCR-0208-CP-C-100 CORNING 100/pk 111 EUR

0.2ML THIN WALL TUBE CAPS 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-02CP-C CORNING 125/pk 145 EUR

0.2ML THIN WALL TUBE CAPS 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-02CP-C-100 CORNING 100/pk 47 EUR

0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk

P3801-Q MTC Bio 120/pack 131 EUR

0.2ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk

P3802-Q MTC Bio 120/pack 131 EUR

0.2ML CLEAR FLAT PCR 8-STRIP CAPS WITH WRITING SURFACE

PCR-02-FCP-C CORNING 125/pk 127 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-8CP-C CORNING 120/pk 100 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, STERILE, BULK

MTS-8CP-C-S CORNING 120/pk 128 EUR

24 Well (3 x 8) PCR Plates, Clear

GP601 GenDepot 50 plates 228 EUR

48 Well (6 x 8) PCR Plates, Clear

GP602 GenDepot 50 Plates 228 EUR

Strip Immunoplate, 8 well/strip, PS, white PS frame, 85.4x127.6mm, MAXIBINDING, 10/100/case

SP49207 Bio Basic 1CS, 100UNIT 314.8 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG0STF-SA5-200 Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 219 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG0STF-SA5-200-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 247.35 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG15F-BIO Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 181.2 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG15F-BIO-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 237.9 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB0STF2-SA5-200 Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 220.89 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB0STF2-SA5-200-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 249.24 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB15F2-BIO Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 183.09 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB15F2-BIO-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 239.79 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW0STF-SA5-200 Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 220.89 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW0STF-SA5-200-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 249.24 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW15F-BIO Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 183.09 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW15F-BIO-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 239.79 EUR

Clear 384 Well Plate

X105-1EA Arbor Assays 1EA 112 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES WITH INDIVIDUALLY ATTACHED DOMED STRIP CAPS, CLEAR, NONSTERILE

PCR-0208-AD-C CORNING 126/pk 750 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES WITH INDIVIDUALLY ATTACHED FLAT STRIP CAPS, CLEAR. NONSTERILE

PCR-0208-AF-C CORNING 126/pk 750 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES, 12 TUBES PER STRIP

PCR-0212-C CORNING 80/pk 611 EUR

CLUSTER TUBE SYSTEM, 96 WELL, 8-CAP STRIP, POLYETHYLENE, STERILE, BULK

4418 CORNING 12/pk 78 EUR

0.1ml 8-tube PCR strip, flat cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

210108-13pk ACTGene 151 EUR

0.2ml 8-tube PCR strip, flat cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

210208-13pk ACTGene 151 EUR

0.1ml 8-tube PCR strip, dome cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

220108-13pk ACTGene 151 EUR

0.2ml 8-tube PCR strip, dome cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

220208-13pk ACTGene 151 EUR

384 WELL CLEAR RIGI PLATE PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-384-RGD-C CORNING 20/pk 459 EUR

24 WELL PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-24-C CORNING 10/pk 73 EUR

32 WELL PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-32-C CORNING 10/pk 88 EUR

384 WELL PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-384-C CORNING 10/pk 183 EUR

96 WELL CLEAR PCR MICROPLATE

PCR-96-C CORNING 10/pk 145 EUR

0.2 ml 8-Strip Tubes & Optically Clear Caps, 120 Strips of 8 Tubes and Caps

GP207 GenDepot 960 tubes/caps 246 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR FLAT STRIP CAPS. 12 CAPS PER STRIP

PCR-12-FCP-C CORNING 80/pk 154 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND FLAT STRIP CAPS. 12 TUBES/CAPS PER STRIP

PCR-0212-FCP-C CORNING 80/pk 648 EUR

STRIP EJECTOR, 96 WELL, POLYSTYRENE, NONSTERILE, BULK

2578 CORNING 5/pk 88 EUR

0.2 ml 8-Strip White Tubes & Optically Clear Caps, 120 Strips of 8 Tubes and Caps

GP208 GenDepot 960 tubes/caps 246 EUR

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 223 EUR

1730 8 SNAP-SEAL 8 OZ

1730-8 CORNING 100/pk 74 EUR

Clear Coated 96 Well Plate, 1EA

C107-1EA Arbor Assays 1EA 189 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-8-1 CORNING 1/pk 59 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-8-1 CORNING 1/pk 69 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-8-15 CORNING 1/pk 69 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB7-8-075 CORNING 1/pk 54 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB7-8-1 CORNING 1/pk 54 EUR

96 WELL CLEAR PCR PLATE FOR ABI

PCR-96-AB-C CORNING 10/pk 167 EUR

96 WELL CLEAR PCR MICROPLATE. PRE-STERILIZED

PCR-96-C-S CORNING 10/pk 183 EUR

96 WELL CLEAR, FLAT TOP PCR MICROPLATE

PCR-96-FLT-C CORNING 25/pk 202 EUR

96 WELL FULL SKIRT PCR MICROPLATES. CLEAR

PCR-96-FS-C CORNING 10/pk 145 EUR

200UL CLEAR PIPET TIP FOR WELL PRO

TWP-200-R CORNING 960/pk 305 EUR

2 x Clear 96 well Plate, 2EA

X003-2EA Arbor Assays 2EA 65 EUR

5 x Clear 96 well Plate, 5EA

X003-5EA Arbor Assays 5EA 80 EUR

2 x Clear 96 well Plate, 2EA

X018-2EA Arbor Assays 2EA 65 EUR

4 x Clear 96 Well Plate, 4EA

X018-4EA Arbor Assays 4EA 87 EUR

8-Strip Flat Caps, 120 Strips of 8 Caps

GP401 GenDepot 960 caps 111 EUR

8-Strip Flat Caps, 250 Strips of 8 Caps

GP402 GenDepot 2,000 caps 138 EUR

8-Strip Domed Caps, 120 Strips of 8 Caps

GP403 GenDepot 960 caps 111 EUR

8-Strip Domed Caps, 250 Strips of 8 Caps

GP404 GenDepot 2,000 caps 138 EUR

8-Strip Domed Caps, 300 Strips of 8 Caps

GP405 GenDepot 2,400 caps 192 EUR

8-Strip Domed Caps, 500 Strips of 8 Caps

GP406 GenDepot 4,000 caps 228 EUR

Individual Reaction Mix 8

G065-8 ABM 200 reactions 167 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. WHITE & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-W CORNING 125/pk 770 EUR

0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps) FROSTED, 120/pk

P3801-QF MTC Bio 120/pack 131 EUR

0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), WHITE 120/pk

P3801-QW MTC Bio 120/pack 135.05 EUR

0.2ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), WHITE, 120/pk

P3802-QW MTC Bio 120/pack 135.05 EUR

MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-11-12-C CORNING 80/pk 140 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-12CP-C CORNING 80/pk 100 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, STERILE, BULK

MTS-12CP-C-S CORNING 80/pk 128 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, NONSTERILE, BULK

2592 CORNING 25/pk 516 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, MEDIUM BINDING, NO LID, NONSTERILE, BULK

2593 CORNING 25/pk 516 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, NONSTERILE, BULK

42592 CORNING 25/pk 516 EUR

Human IL-8 Recombinant Protein

R00423-8 BosterBio 5ug/vial 259 EUR

Paraffin Tissue Section - Human Skin Tumor: Squamous Cell Carcinoma , Well Differentiated

T2235218-8 Biochain 5 slides 257 EUR

0.2 ml 8-Strip Tubes, 120 Strips of 8 Tubes

GP301 GenDepot 960 tubes 139 EUR

0.2 ml 8-Strip Tubes, 250 Strips of 8 Tubes

GP302 GenDepot 2,000 tubes 317 EUR

96 WELL CLEAR PCR HALF SKIRT AMPLIFICATION PLATE

PCR-96-HS-C CORNING 10/pk 159 EUR

RESERVOIR AXYVOIR, 8 CHANNEL MULTI WELL, POLYPROPYLENE, 10 ML, CLEAR, HIGH PROFILE, NONSTERILE, BULK

RES-MW8-HP CORNING 25/pk 183 EUR

RESERVOIR AXYVOIR, 8 CHANNEL MULTI WELL, POLYPROPYLENE, 4.0 ML, CLEAR, LOW PROFILE, NONSTERILE, BULK

RES-MW8-LP CORNING 25/pk 183 EUR

RESERVOIR AXYVOIR, 8 BOTTOM SINGLE WELL, POLYPROPYLENE, 290 ML, CLEAR, HIGH PROFILE, NONSTERILE, BULK

RES-SW8-HP CORNING 25/pk 183 EUR

RESERVOIR AXYVOIR, 8 BOTTOM SINGLE WELL, POLYPROPYLENE, 290 ML, CLEAR, HIGH PROFILE, STERILE, BULK

RES-SW8-HP-S CORNING 25/pk 204 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, TC-TREATED, WITH LID, STERILE, INDIVIDUALLY PACKAGED

9102 CORNING 1/pk 592 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, OEM, NO LID, NONSTERILE, BULK

92592 CORNING 25/pk 510 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, MEDIUM BINDING, OEM, NO LID, NONSTERILE, BULK

92593 CORNING 25/pk 679 EUR

STRIP HOLDER, EGG-CRATE, 96 WELL, POLYSTYRENE, FOR 1 X 8 STRIPWELL™ STRIPS, NONSTERILE, BULK

2572 CORNING 5/pk 98 EUR
Proteolityczne obcinanie ogonków histonowych nieustannie wzbudza zainteresowanie badaczy zajmujących się biologią chromatyny. Możemy podsumować obcinanie H3 wykonując   test rozszczepiania H3 in vitro . Tutaj przedstawiamy szczegółowy protokół wykonania   testu rozszczepiania H3 in vitro .

Leave a Comment