Testy spektrometrii masowej ujawniają rozbieżności w profilach hamowania dla proteazy podobnej do SARS-CoV-2

Dwie proteazy SARS-CoV-2, tj. główna proteaza (M pro ) i proteaza podobna do papainy (PL pro ), które hydrolizują wirusowy łańcuch polipeptydowy, dając funkcjonalne białka niestrukturalne, są niezbędne do replikacji wirusa i stanowią chemię medyczną cele. Przedstawiamy wysokoprzepustowy test oparty na spektrometrii masowej (MS), który bezpośrednio monitoruje katalizę PL pro in vitro. Test zastosowano do zbadania wpływu zgłoszonych drobnocząsteczkowych inhibitorów PL pro i wybranych inhibitorów M pro na katalizę PL pro.
Wyniki pokazują, że niektóre, ale nie wszystkie siły działania inhibitorów PL pro różnią się znacznie od tych uzyskanych przy użyciu testów opartych na fluorescencji. Niektóre inhibitory M pro konkurujące z substratem, w szczególności PF-07321332 (nirmatrelvir), który jest w fazie badań klinicznych, nie hamują PL pro. Mniej selektywne inhibitory M pro, np. auranofina, hamują PL pro, podkreślając możliwość podwójnego hamowania PL pro/M pro. Oparte na MS testy PL pro, które są ortogonalne do powszechnie stosowanych testów opartych na fluorescencji, są przydatne w walidacji siły działania inhibitorów, zwłaszcza w przypadku inhibitorów działających w oparciu o mechanizmy niekowalencyjne.

Test włączania  do  selekcji inhibitora proteazy  HIV-1 

Wirus przez cały czas zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Wśród nich od czasu odkrycia HIV spowodował miliony zgonów. Badania nad selekcją inhibitorów wirusowych stały się pilną potrzebą. Opracowano niezawodny test włączania do selekcji inhibitora proteazy HIV-1 (HIV-1 PR). Test wykonalności wykrywania proteazy został zademonstrowany na podstawie transferu energii rezonansu fluorescencyjnego między tlenkiem grafenu a peptydami modyfikowanymi barwnikiem. Poza szybkim i czułym wykrywaniem HIV-1 PR, zmierzono również parametry kinetyczne enzymu. Co najważniejsze, test ten zastosowano do rozróżnienia skuteczności inhibitora proteazy i wyboru nieznanego inhibitora.

Nowy  test  do oznaczania  proteazy PreScission  metodą elektroforezy kapilarnej

Wykrycie aktywności proteazy w organizmie odgrywa istotną rolę we wczesnej diagnostyce chorób. Jednak enzymy nieuchronnie wchodzą w kontakt z różnymi złożonymi płynami biologicznymi w organizmie podczas przepływu, co znacznie zwiększa trudność wykrywania. Dlatego wykrywanie proteazy in vivo wiąże się z dużymi wyzwaniami. W niniejszym dokumencie opisujemy nowy test do wykrywania proteazy przy użyciu elektroforezy kapilarnej wewnątrz kapilary z półkolistymi zagięciami. Najpierw zaprojektowaliśmy substrat peptydowy, a następnie peptyd został samozłożony z kropkami kwantowymi, aby utworzyć substrat peptydowy QDs.
Kapilara została wygięta do półkolistych zwojów i służyła jako mikroreaktor umożliwiający reakcję w niej proteazy i substratu. Ze względu na różną prędkość elektroforetyczną, proteazę i substrat zmieszano wewnątrz zgiętej kapilary z kolejnymi nastrzykami, a cięcie substratu można było wykryć za pomocą elektroforezy kapilarnej połączonej z technologią transferu energii rezonansowej Förstera. Ten nowatorski test znacznie rozszerzy wykrywanie aktywności enzymów in vivo.

Walidacja i unieważnienie głównych  inhibitorów proteazy SARS-CoV-2 przy użyciu testów  Flip-GFP i  Protease -Glo lucyferase 

Główna proteaza SARS-CoV-2 (M pro ) jest jednym z najszerzej wykorzystywanych celów leków dla COVID-19. Strukturalnie odmienne związki zostały opisane jako  inhibitory Mpro, co rodzi pytanie o ich specyficzność docelową Aby wyjaśnić specyficzność celu i zaangażowanie celu komórkowego zastrzeganych inhibitorów Mpro  , systematycznie scharakteryzowaliśmy ich mechanizm działania za pomocą bezkomórkowego testu FRET, testu wiązania z przesunięciem termicznym, testu lizatu komórkowego Proteazy-Glo lucyferazy i testu oparty na komórkach test FlipGFP. Łącznie nasze wyniki wykazały, że większość M pro inhibitory zidentyfikowane podczas ponownego użycia leków, w tym ebselen, karmofur, disulfiram i shikonin, są rozwiązłymi inhibitorami cysteiny, które nie są specyficzne dla M pro , podczas gdy chlorochina, oksytetracyklina, montelukast, kandesartan i dipirydamol nie hamują M pro  w żadnym z testowanych testów. Ogólnie rzecz biorąc, nasze badanie podkreśla potrzebę rygorystycznej walidacji trafień na wczesnym etapie odkrywania leków.
PDQ Protease Assay, 48 assays
PDQ Protease Assay, 48 assays

Testy in silico  i  in  vitro  ujawniają potencjalne inhibitory 3CL  pro –  main  proteazy  SARS-CoV-2

Pandemia COVID-19, wywołana przez nowy koronawirus zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia, nawet po trwających staraniach o szczepienia. Zagrożenia związane z nowymi szczepami są niepokojące, ponieważ niektóre z nich są bardziej zakaźne niż oryginalne. Dlatego pilnie potrzebne jest leczenie przeciw chorobie. Tutaj używamy bazy danych DrugBank do przeszukiwania potencjalnych inhibitorów przeciw głównej proteazie 3CL pro  SARS-CoV-2. Zamiast korzystać z tradycyjnego podejścia polegającego na obliczeniowym skriningu przez dokowanie, opracowaliśmy regresor grzbietu jądra (wykorzystując część danych z dokowania) do przewidywania energii wiązania ligandów.
Wykorzystaliśmy ten model do przeszukania bazy danych DrugBank i krótkiej listy dwóch głównych kandydatów (bromokryptyna i avoralstat) do  badania  enzymatycznego in vitro . Nasze wyniki pokazują, że aktywność enzymatyczna 3CL pro  w obecności 100  μM stężenia bromokryptyny i avoralstatu wynosi odpowiednio 9,9% i 15,9% Co godne uwagi , bromokryptyna wykazywała submikromolarne IC50 130  nM (0,13  μM ). Avoralstat wykazał IC50 wynoszące  2,16  μM. Ponadto, interakcje obu leków z 3CL pro zostały  przeanalizowane przy użyciu symulacji dynamiki molekularnej 100 ns. Wyniki wskazują, że oba ligandy są stabilne w kieszeni wiążącej 3CL pro chwytnik. Ponadto analiza MM-PBSA wykazała, że ​​bromokryptyna (-29,37 kcal/mol) ma niższą energię swobodną wiązania w porównaniu z avoralstatem (-6,91 kcal/mol). Ponadto analiza wiązań wodorowych wykazała również, że bromokryptyna oddziałuje z dwiema resztami katalitycznymi, His41  i Cys145 , częściej niż avoralstat. Przekazał Ramaswamy H. Sarma.

Test  aktywności  proteazy  w jelitach muchy

Jelito jest centralnym narządem niezbędnym do trawienia pokarmu, wchłaniania składników odżywczych oraz do walki z agresorami przyjmowanymi wraz z pokarmem. Upośledzenie fizjologii jelit w następstwie uszkodzenia błony śluzowej wpływa na jego zdolności trawienne, co w konsekwencji wpłynie na wzrost, samopoczucie, a nawet przeżycie osobnika. Stąd ocena funkcji jelit obejmuje m.in. monitorowanie jego integralności, odnowę komórkową, jego obronę immunologiczną, produkcję hormonów enteroendokrynnych oraz jego zdolności trawienne. W tym miejscu szczegółowo opisujemy, jak ocenić aktywność proteaz wydzielanych w świetle jelita dorosłego Drosophila melanogastermuchy. Ta metoda może być również stosowana do jelit larwalnych. Niniejszy protokół jest dostosowany i ulepszony z protokołu Sigma-Aldrich zaproponowanego w „zestawie do wykrywania fluorescencji proteazy” (kod produktu PF0100).

Test  rozszczepiania histonów H3  in vitro dla proteazy  H3 drożdży i wątroby drobiowej 

Białka histonowe są poddawane szerokiej gamie odwracalnych i nieodwracalnych modyfikacji potranslacyjnych (PTM) (Bannister i Kouzarides, 2011; Azad i Tomar, 2014). Wiadomo, że PTM na histonach regulują strukturę i funkcję chromatyny. Histony są nieodwracalnie modyfikowane przez proteolityczne obcinanie ich domen ogonowych .

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW0STF-SA5-200 Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 265.07 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW0STF-SA5-200-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 299.09 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW15F-BIO Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 219.71 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGW15F-BIO-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 287.75 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG0STF-SA5-200 Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 262.8 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG0STF-SA5-200-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 296.82 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG15F-BIO Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 217.44 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MG15F-BIO-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 285.48 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB0STF2-SA5-200 Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 265.07 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB0STF2-SA5-200-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 299.09 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB15F2-BIO Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 219.71 EUR

96 well plates - 12x8 Well Breakable Strips on single well holding frame

MGB15F2-BIO-W Biomat 10 plates(2X5 plates in a transparent bag) 287.75 EUR

Break-2-ways Plate Breakable

PCR1280 Scientific Laboratory Supplies PK50 404.4 EUR

Goat anti-Mouse, 1 x 8 Strip Well, Clear Coated 96 Well Plate, 1EA

X012-1EA Arbor Assays 1EA 48 EUR

Polystyrene Breakable Shaft Single Swab Polyester Tip in Peep Pouch

SWA3110 Scientific Laboratory Supplies PK1000 319.2 EUR

0.2mL Clear Polypropylene PCR Tubes 8 Well Strips

6542 Scientific Laboratory Supplies PK300 645.6 EUR

8 Strip PCR Tubes Clear-600 Str

PCR1000 Scientific Laboratory Supplies PK600 181.2 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-0108-LP-C CORNING 125/pk 724.8 EUR

0.2ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-0208-C CORNING 125/pk 724.8 EUR

0.2ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-0208-C-100 CORNING 100/pk 106.8 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND CLEAR STRIP CAPS.

PCR-0208-CP-C CORNING 125/pk 777.6 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND CLEAR STRIP CAPS.

PCR-0208-CP-C-100 CORNING 100/pk 133.2 EUR

8-Strip Ultra Clear Caps, 120 Strips of 8 Caps

GP407 GenDepot 960 caps 148.8 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-C CORNING 125/pk 850.8 EUR

Low P PCR Strip Of 8 Tube Clear

PCR1090 Scientific Laboratory Supplies PK120 181.2 EUR

Low P PCR Strip Of 8 Tubes Clear

PCR1086 Scientific Laboratory Supplies PK120 171.6 EUR

0.2ml Thin Wall Clear PCR Strip Tubes and Clear Flat 8-Strip Caps with writing surface

PCR-0208-FCP-C Scientific Laboratory Supplies PK125 157.2 EUR

0.2ML THIN WALL TUBE CAPS 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-02CP-C CORNING 125/pk 174 EUR

0.2ML THIN WALL TUBE CAPS 8 PER STRIP. CLEAR

PCR-02CP-C-100 CORNING 100/pk 56.4 EUR

0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk

P3801-Q MTC Bio 120/pack 157.2 EUR

0.2ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk

P3802-Q MTC Bio 120/pack 157.2 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, NONSTERILE, BULK

42592 CORNING 25/pk 619.2 EUR

Mini Tube 8 Strip Pp 1.1 mL Clear Racked Nonsterile Bulk

MTS-11-8-C-R Scientific Laboratory Supplies PK600 421.2 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, OEM, NO LID, NONSTERILE, BULK

92592 CORNING 25/pk 612 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, MEDIUM BINDING, OEM, NO LID, NONSTERILE, BULK

92593 CORNING 25/pk 814.8 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES, 12 TUBES PER STRIP

PCR-0212-C CORNING 80/pk 733.2 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES WITH INDIVIDUALLY ATTACHED FLAT STRIP CAPS, CLEAR. NONSTERILE

PCR-0208-AF-C CORNING 126/pk 900 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES WITH INDIVIDUALLY ATTACHED DOMED STRIP CAPS, CLEAR, NONSTERILE

PCR-0208-AD-C CORNING 126/pk 900 EUR

0.2ML CLEAR FLAT PCR 8-STRIP CAPS WITH WRITING SURFACE

PCR-02-FCP-C CORNING 125/pk 152.4 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR FLAT STRIP CAPS. 12 CAPS PER STRIP

PCR-12-FCP-C CORNING 80/pk 184.8 EUR

Break-a-way Plate Clear Frame

PCR1258 Scientific Laboratory Supplies PK50 330 EUR

0.2ML THIN WALL CLEAR PCR STRIP TUBES AND FLAT STRIP CAPS. 12 TUBES/CAPS PER STRIP

PCR-0212-FCP-C CORNING 80/pk 777.6 EUR

0.2 ml 8-Strip Tubes & Optically Clear Caps, 120 Strips of 8 Tubes and Caps

GP207 GenDepot 960 tubes/caps 295.2 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, NONSTERILE, BULK, SPECIAL PACKAGE

72592 CORNING 25/pk 762 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, STERILE, BULK

MTS-8CP-C-S CORNING 120/pk 153.6 EUR

MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-11-8-C CORNING 120/pk 168 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-8CP-C CORNING 120/pk 120 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, RED HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

9459 CORNING 25/pk 1100.4 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, GRAY HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

9467 CORNING 25/pk 1100.4 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, PINK HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

9468 CORNING 25/pk 1100.4 EUR

0.1ml 8-tube PCR strip, flat cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

210108-13pk ACTGene each 181.2 EUR

0.2ml 8-tube PCR strip, flat cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

210208-13pk ACTGene each 181.2 EUR

0.1ml 8-tube PCR strip, dome cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

220108-13pk ACTGene each 181.2 EUR

0.2ml 8-tube PCR strip, dome cap, clear, sterile, 125 pcs/pk

220208-13pk ACTGene each 181.2 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, YELLOW HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

94611 CORNING 25/pk 1080 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, BLACK HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

9464 CORNING 25/pk 1100.4 EUR

0.2 ml 8-Strip White Tubes & Optically Clear Caps, 120 Strips of 8 Tubes and Caps

GP208 GenDepot 960 tubes/caps 295.2 EUR

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 267.6 EUR

Clear 384 Well Plate

X105-1EA Arbor Assays 1EA 73 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, DARK GREEN HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

94621 CORNING 25/pk 1080 EUR

MICROPLATE, 96 WELL STRIPWELL™, 8 WELL STRIPS, POLYSTYRENE, CLEAR, FLAT BOTTOM, HIGH BINDING, NO LID, DARK BLUE HOT STAMP FOIL, NONSTERILE, BULK

9466 CORNING 25/pk 1100.4 EUR

MINI TUBE, 8 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, RACKED, STERILE, BULK

MTS-11-8-C-R-S CORNING 120/pk 397.2 EUR

24 Well (3 x 8) PCR Plates, Clear

GP601 GenDepot 50 plates 273.6 EUR

48 Well (6 x 8) PCR Plates, Clear

GP602 GenDepot 50 Plates 273.6 EUR

Tube Strip PCR 12x0.2ml Clear PK960 (80 Strips of 12 Tubes)

CEN7720 Scientific Laboratory Supplies PK960 196.8 EUR

Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Stripwell Microplate NO Lid Ns

2592 Scientific Laboratory Supplies PK100 681.6 EUR

96 Well MPlate Sealing Strip

CHR5886 Scientific Laboratory Supplies PK24 70.8 EUR

Corning 96 Well Strip Ejector

2578 Scientific Laboratory Supplies PK5 85.2 EUR

Mini Tube 12 Strip Pp 1.1 mL Clear Racked Nonsterile Bulk

MTS-11-12-C-R Scientific Laboratory Supplies PK400 421.2 EUR

Mini Tube 12 Strip Ppr 1.1 ml Clear Bulk Axygen

MTS1112C Scientific Laboratory Supplies PK400 188.4 EUR

Corning 96 Well (1 x 8 Stripwell) Clear Flat Bottom TC-Treated Microplates Wrapped with Lid Sterile

9102 Scientific Laboratory Supplies PK50 874.8 EUR

Strip Immunoplate, 8 well/strip, PS, white PS frame, 85.4x127.6mm, MAXIBINDING, 10/100/case

SP49207 Bio Basic 1CS, 100UNIT 377.76 EUR

384 WELL CLEAR RIGI PLATE PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-384-RGD-C CORNING 20/pk 550.8 EUR

Crystal Clear Strips Of 8 Flat

PCR1092 Scientific Laboratory Supplies PK300 164.4 EUR

Crystal Clear Strips Of 8 Flat

PCR1094 Scientific Laboratory Supplies PK120 93.6 EUR

384 WELL PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-384-C CORNING 10/pk 219.6 EUR

96 Well PCR Plate Clear Wells

PCR0972 Scientific Laboratory Supplies PK50 258 EUR

24 WELL PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-24-C CORNING 10/pk 87.6 EUR

32 WELL PCR MICROPLATE. CLEAR

PCR-32-C CORNING 10/pk 105.6 EUR

96 WELL CLEAR PCR MICROPLATE

PCR-96-C CORNING 10/pk 174 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, STERILE, BULK

MTS-12CP-C-S CORNING 80/pk 153.6 EUR

MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-11-12-C CORNING 80/pk 168 EUR

Strips of 8 Tubes & Ultra Clear Cap Strips 10x12

AB-1183 Scientific Laboratory Supplies PK120 448.8 EUR

0.1ml 12-tube PCR strip, flat cap, clear, sterile, 80 pcs/pk

210112-13pk ACTGene each 198 EUR

0.2ml 12-tube PCR strip, flat cap, clear, sterile, 80 pcs/pk

210212-13pk ACTGene each 198 EUR

0.1ml 12-tube PCR strip, dome cap, clear, sterile, 80 pcs/pk

220112-13pk ACTGene each 198 EUR

0.2ml 12-tube PCR strip, dome cap, clear, sterile, 80 pcs/pk

220212-13pk ACTGene each 198 EUR

Nunc 384 Well Plate Clear With Lid Str

242757 Scientific Laboratory Supplies PK30 340.8 EUR

24 Well Clear Plate fibronectin

356241 Scientific Laboratory Supplies PK10 442.8 EUR

CAP FOR MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, CLEAR, NONSTERILE, BULK

MTS-12CP-C CORNING 80/pk 120 EUR

96 Well MTP U Shaped Clear

PCR0226 Scientific Laboratory Supplies PK100 199.2 EUR

Nunc 384 Well Plate Clear MaxiSorp

464718 Scientific Laboratory Supplies PK30 387.6 EUR

Corning 96 Well Stripwell Egg Crate Strip Holder

2572 Scientific Laboratory Supplies PK20 102 EUR

Clear Coated 96 Well Plate, 1EA

C107-1EA Arbor Assays 1EA 162 EUR

MINI TUBE, 12 STRIP, POLYPROPYLENE, 1.1 ML, CLEAR, RACKED, STERILE, BULK

MTS-11-12-C-R-S CORNING 80/pk 397.2 EUR

24 Well Clear Plate Collagen I

356271 Scientific Laboratory Supplies PK10 406.8 EUR

Microbiol clear semi skirted clear PCR plate 96 well 10pcs

E0030129326 Scientific Laboratory Supplies EACH 92.4 EUR

2 x Clear 96 well Plate, 2EA

X003-2EA Arbor Assays 2EA 13 EUR

5 x Clear 96 well Plate, 5EA

X003-5EA Arbor Assays 5EA 25 EUR

2 x Clear 96 well Plate, 2EA

X018-2EA Arbor Assays 2EA 13 EUR
Proteolityczne obcinanie ogonków histonowych nieustannie wzbudza zainteresowanie badaczy zajmujących się biologią chromatyny. Możemy podsumować obcinanie H3 wykonując   test rozszczepiania H3 in vitro . Tutaj przedstawiamy szczegółowy protokół wykonania   testu rozszczepiania H3 in vitro .

Dodaj komentarz