Opracowanie karty testowej opartej na paskach immunochromatograficznych ze złota koloidalnego do szybkiego wykrywania przeciwciał przeciwko Theileria equi i Babesia caballi

Piroplazmoza koni (EP) jest poważnym problemem w przemyśle koni, a kontrolowanie EP ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego handlu końmi. EP jest wywoływany przez dwa pierwotniaki apikompleksowe, Theileria equi i Babesia caballi. Szybkie i dokładne metody, które są odpowiednie do wykrywania tych pasożytów w terenie, mają kluczowe znaczenie dla kontroli infekcji i rozprzestrzeniania się EP. W tym badaniu opracowaliśmy kartę do wykrywania przeciwciał przeciwko T. equi i B. caballi w oparciu o dwa paski immunochromatograficzne ze złota koloidalnego zgodnie z zasadą podwójnego antygenu kanapkowego. Białka equi merozoite antigen 1 (EMA1) i białko rhoptry BC48 są powszechnie stosowane jako antygeny diagnostyczne odpowiednio przeciwko T. equi i B. caballi. Na pasku jako detektor zastosowano oczyszczone białko EMA1 lub BC48 znakowane złotem koloidalnym,
Protokół trwa od 10 do 15 minut i nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani odczynników chemicznych, a jeden test może wykryć dwa patogeny EP na jednej karcie. Testy swoistości potwierdziły brak reaktywności krzyżowej z surowicami dodatnimi dla powszechnych patogenów koni. Używając komercyjnego konkurencyjnego zestawu enzymatycznego testu immunosorpcyjnego (cELISA) do porównania, za pomocą karty przebadano 476 próbek klinicznych. Współczynniki koincydencji wyniosły odpowiednio 96,43% i 97,90% dla T. equi i B. caballi. Informacje zwrotne z prób terenowych były jednolicie pozytywne, co sugeruje, że to narzędzie diagnostyczne może być przydatne do kontrolowania rozprzestrzeniania się T. equi i B. caballi.
Końska piroplazmoza (EP), wywoływana przez Theileria equi i Babesia caballi, jest poważną chorobą przenoszoną przez kleszcze u koni, która występuje w większości części świata. EP jest uważana za chorobę podlegającą zgłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Dokładna diagnoza i różnicowanie T. equi i B. caballi są bardzo ważne dla zapobiegania, kontroli i leczenia EP. Dlatego opracowaliśmy test immunochromatograficzny z podwójnym antygenem kanapkowym ze złotem koloidalnym (GICG) do wykrywania T. equi i B. caballi. Dwa paski GICG złożono obok siebie na jednej karcie do wykrywania T. equi i B. caballi, a dwa patogeny EP można było wykryć w jednym teście. Metoda ta była prosta, szybka i specyficzna dla wykrywania EP; dlatego w porównaniu z poprzednimi metodami ta metoda jest bardziej odpowiednia do diagnostyki patogenów w terenie.

Paski immunochromatograficzne fluorescencyjne o szerokiej swoistości w czasie   do jednoczesnego wykrywania różnych pestycydów fosforoorganicznych w oparciu o strategię sondy pośredniej

Masowe stosowanie pestycydów fosforoorganicznych (OP) stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska. Ponieważ istnieje wiele rodzajów pestycydów, ich wykrywanie jest poważnym wyzwaniem. Jednoczesne wykrywanie wielu pestycydów fosforoorganicznych w jednym teście jest obecnie problemem do rozwiązania. W tym artykule przygotowano pasek immunochromatograficzny fluorescencyjny z rozdzielczością czasową (TRFIA) przy użyciu przeciwciał o szerokiej swoistości (Abs) OP jako elementu rozpoznającego. Abs połączono z mikrosferami lateksowymi z tlenku europu za pomocą owczych przeciwciał anty-mysich (SaMIgG), aby utworzyć sondę pośrednią.
Ta strategia może skutecznie realizować wzmocnienie sygnału i może zaoszczędzić ilość i chronić aktywność Abs. Po wykryciu zaobserwowano zmianę koloru linii testowej (linia T) w celu dokonania oceny jakościowej w świetle UV (365 nm). Następnie obrazy próbki pozytywnej analizowano przy użyciu ImageJ, aby zakończyć wykrywanie ilościowe. W optymalnych warunkach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych granica wykrywalności paska może osiągnąć 0,53 ng g -1 . A pasek TRFIA dobrze wypadł w teście addytywnym próbek roślinnych. Jest niedrogi w przygotowaniu, wygodny do przenoszenia i łatwy w obsłudze. Co ważniejsze, poprawia skuteczność wykrywania i spełnia potrzeby szybkich testów terenowych dużej liczby próbek.
8 well Breakable Strip
8 well Breakable Strip

Ultraszybkie obrazowanie stroboskopowe za pomocą  linii paskowych RF w komercyjnym transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Rozwój ultraszybkiej mikroskopii elektronowej (UEM), w szczególności obrazowania stroboskopowego, przeniósł badanie dynamiki strukturalnej na nowy poziom, przezwyciężając jednocześnie przestrzenne ograniczenia ultraszybkiej spektroskopii i ograniczenia czasowe tradycyjnego TEM. Połączenie koncepcji rządzących obiema technikami umożliwiło bezpośrednią wizualizację dynamiki z rozdzielczościami czasoprzestrzennymi w reżimie pikosekundowym-nanometrowym. Tutaj przesuwamy granice obrazowania za pomocą impulsowej wiązki elektronów za pośrednictwem indukowanego przez RF odchylania poprzecznego w oparciu o nowo opracowany impulsator paskowy o regulowanej częstotliwości 200 keV.
Prezentujemy rozdzielczość przestrzenną 0,2 nm i wyjaśniamy mapy magnetycznej indukcji spinowej metodą mikroskopii fazowej. Przedstawiamy również pomiary koherencji wiązki i rozszerzamy nasze badanie, wykorzystując tryby oddychania krzemowego grzebienia naprzemiennego pod wpływem wzbudzenia RF, co zapewnia lepszą synchronizację czasową między ciągiem impulsów elektronowych a polem elektrycznym. Opracowano również nowy uchwyt RF z dopasowaniem impedancji do sygnału RF, aby zminimalizować straty mocy transmisyjnej do próbek, a jego działanie jest porównywane z konwencjonalnym uchwytem próbki.

Test czytnika kart fototermicznych przy użyciu dostępnego w handlu paska testowego ze złota koloidalnego   do szybkiego ilościowego wykrywania zagrożeń związanych z żywnością

Prosty i szybki dostępny w handlu pasek testowy ze złota koloidalnego może być używany tylko do jakościowego lub półilościowego wykrywania, któremu towarzyszy słaba wykrywalność i wyniki fałszywie ujemne. W niniejszym dokumencie opracowano fototermiczny test paskowy, w którym połączono pasek testowy z przenośnym czytnikiem kart fototermicznych, aby uzyskać wykrywanie ilościowe z doskonałą wykrywalnością. Zgodnie z efektem fototermicznym wytwarzanym przez nanocząstki złota (GNP) wychwycone na linii testowej, sygnał mógł zostać zarejestrowany przez czytnik.
Zbadano trzynaście zagrożeń żywnościowych, w tym pozostałości leków weterynaryjnych i pozostałości pestycydów; wykrywalność fototermiczna w rzeczywistych próbkach wynosiła około 23 (paration metylowy), 7 (enrofloksacyna), 6 (sarafloksacyna), 8 (sulfadiazyna), 12 (sulfametazyna), 7 (parakwat), 6 (zieleń malachitowa), 11 (amantadyna), 13 (nitrofurazon), 6 (dietylostilbestrol), 12 (estriol), 21 (estron) i 26 (17β-estradiol) razy lepsze niż wykrywalność wizualna. Nasze wyniki wykazały, że fototermiczny test paskowy może być stosowany do czułego, szybkiego i ilościowego wykrywania pozostałości zagrożeń żywnościowych.

Nanokompozyt octanu celulozy i celulozy unieruchomiony za pomocą chromoforu DCDHF-hydrazon w kierunku inteligentnego  paska testowego  do kolorymetrycznego wykrywania chlorofosforanu dietylu jako czynnika nerwowego naśladującego

Narażenie na czynniki nerwowe, które są zwykle bezbarwnymi i bezwonnymi gazami, może spowodować niewydolność narządów, paraliż, a nawet szybką śmierć. Chlorofosforan dietylu (DCP) został uznany za jeden z najbardziej znanych środków naśladujących czynnik nerwowy w walce chemicznej. W bieżącym badaniu przedstawiamy prostą strategię opracowania przenośnego i odwracalnego mikroporowatego paska na bazie nanokompozytu do wykrywania DCP gołym okiem w ciągu kilku sekund. Chromofor dicyjanometylenodihydrofuranohydrazonu (DCDHF-H) zsyntetyzowano w łatwej reakcji sprzęgania azowego i poddano enkapsulacji  in situ  podczas wytwarzania nanokompozytów octan celulozy/nanowiskery celulozy/hydrazon (CA-CNW-H).

PathoGreen Histofluorescent Stain, 1000X in water, 50 mL

80027-50mL-1 Biotium EA 501 EUR

PathoGreen Histofluorescent Stain, 1000X in water, 5 mL

80027-5mL-1 Biotium EA 114 EUR

pUC57- Simple

PVT10561 Nova Lifetech 2ug 182 EUR

pMD- 19T (Simple)

PVT0016 Nova Lifetech 2ug 182 EUR

pUC57 Simple Plasmid

PVT0006 Nova Lifetech 2ug 216 EUR

LITAF Antibody / SIMPLE

F53859-0.05ML NSJ Bioreagents 0.05 ml 140.25 EUR

T1 Simple Cloning Kit

20-abx098056 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 20 rxns
 • 60 rxns

T1 Simple Cloning Kit

abx098056-100l Abbexa 100 µl 737.5 EUR

T1 Simple Cloning Kit

abx098056-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

T1 Simple Cloning Kit

abx098056-200l Abbexa 200 µl 950 EUR

Filter Paper Simple 110mm - PK100

FIL0122 Scientific Laboratory Supplies PK100 8.1 EUR

Filter Paper Simple 125mm - PK100

FIL0124 Scientific Laboratory Supplies PK100 9.45 EUR

Filter Paper Simple 150mm - PK100

FIL0126 Scientific Laboratory Supplies PK100 12.15 EUR

Blunt Simple Cloning Kit

20-abx098060 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 20 rxns
 • 60 rxns

Blunt Simple Cloning Kit

abx098060-100l Abbexa 100 µl 737.5 EUR

Blunt Simple Cloning Kit

abx098060-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Blunt Simple Cloning Kit

abx098060-200l Abbexa 200 µl 950 EUR

pUC57- Simple- gRNA backbone

PVT11371 Nova Lifetech 2ug 215 EUR

pUC57 Simple-PVT1 Plasmid

PVTB00511 Nova Lifetech 2ug 288 EUR

pUC57 Simple-Pdcd4 Plasmid

PVTB70003 Nova Lifetech 2ug 288 EUR

Simple add on polarizer - EACH

MIC5830 Scientific Laboratory Supplies EACH 62.28 EUR

Filter Paper Simple 90mm - PK100

FIL0120 Scientific Laboratory Supplies PK100 6.75 EUR

Fast, Simple & Efficient Cloning Kit without competent cell

GWB-PS10F8 GenWay Biotech 20reactions Ask for price

Fast, Simple & Efficient Cloning Kit without competent cell

GWB-PSEBB3 GenWay Biotech 40reactions Ask for price

Fast, Simple & Efficient Cloning Kit without competent cell

GWB-6F5A1D GenWay Biotech 100reactions Ask for price

Fast, Simple & Efficient Cloning Kit without competent cell

GWB-768936 GenWay Biotech 10reactions Ask for price

SiMPLe Protein Labeling Kit (Sortase Mediated Protein Ligation)

79392 BPS Bioscience 3 units of Sortase 560 EUR

OASA05978-1ML - Herpes Simple Virus 1/2 Antibody - HRP Conjugated

OASA05978-1ML Aviva Systems Biology 1ml 499 EUR

Neat Stain Gram Stain Kit

25036-1 Polysciences Europe GmbH 1Kit 117 EUR

Neat Stain Hematology Stain Kit

25034-4 Polysciences Europe GmbH 1kit 85 EUR

Peroxidase Stain DAB Kit(Brown Stain)

25985-50 NACALAI TESQUE 1KIT 112 EUR

Simple Cyanide Standard for Ion Chromatography and Calibration of Ion Selective Electrodes - 500ML

RSCN9-2X Scientific Laboratory Supplies 500ML 168.75 EUR

Simple Cyanide Standard for Ion Chromatography and Calibration of Ion Selective Electrodes - 125ML

RSCN9-2Y Scientific Laboratory Supplies 125ML 108 EUR

DiI Stain

B2742-250 Biovision 250 mg 903.6 EUR

DiI Stain

B2742-50 Biovision 50 mg 272.4 EUR

Gel Stain

abx098146-100l Abbexa 100 µl 312.5 EUR

Gel Stain

abx098146-200l Abbexa 200 µl 400 EUR

Bowie's Stain

B17757 Pfaltz & Bauer 1G 205.14 EUR

Giemsa stain

20-abx082069 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 5 g

Giemsa stain

20-abx082518 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 5 g

Giemsa Stain

21770019-1 Glycomatrix 5 g 32.27 EUR

Giemsa Stain

21770019-2 Glycomatrix 25 g 109.64 EUR

Wright Stain

21770034-1 Glycomatrix 25 g 46.61 EUR

Wright Stain

21770034-2 Glycomatrix 100 g 165.71 EUR

Giemsa’s Stain

S011-100ML EWC Diagnostics 1 unit 6 EUR

Giemsa’s Stain

S011-500ML EWC Diagnostics 1 unit 26.37 EUR

Wright Stain

13111 Sisco Laboratories 25 Gms 4.5 EUR

Giemsa Stain

45881 Sisco Laboratories 25 Gms 4.11 EUR

Jenner's Stain

GT5545 Glentham Life Sciences 25g 117.98 EUR

Giemsa Stain

GT6821 Glentham Life Sciences 100ml 26.6 EUR

Wright's stain

GT7819 Glentham Life Sciences 10g 144.84 EUR

Giemsa Stain

G01600 Pfaltz & Bauer 25G 230.18 EUR

Jenner's Stain

GT5545-100 Glentham Life Sciences 100 128.9 EUR

Jenner's Stain

GT5545-100G Glentham Life Sciences 100 g 192 EUR

Jenner's Stain

GT5545-25 Glentham Life Sciences 25 50.6 EUR

Jenner's Stain

GT5545-25G Glentham Life Sciences 25 g 97.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-100 Glentham Life Sciences 100 17.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-100ML Glentham Life Sciences 100 ml 55.2 EUR

Giemsa Stain

GT6821-250 Glentham Life Sciences 250 29.1 EUR

Giemsa Stain

GT6821-250ML Glentham Life Sciences 250 ml 70.8 EUR

Wright's stain

GT7819-10 Glentham Life Sciences 10 15.9 EUR

Wright's stain

GT7819-100 Glentham Life Sciences 100 79.1 EUR

Wright's stain

GT7819-100G Glentham Life Sciences 100 g 132 EUR

Wright's stain

GT7819-10G Glentham Life Sciences 10 g 55.2 EUR

Wright's stain

GT7819-25 Glentham Life Sciences 25 27.8 EUR

Wright's stain

GT7819-250 Glentham Life Sciences 250 158.2 EUR

Wright's stain

GT7819-250G Glentham Life Sciences 250 g 228 EUR

Wright's stain

GT7819-25G Glentham Life Sciences 25 g 69.6 EUR

Giemsa stain

GB0477 Bio Basic 10g 72.53 EUR

Giemsa stain

T60606-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Giemsa stain

T60606-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Giemsa stain

T60606-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Giemsa stain

T60606-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Giemsa stain

T60606-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Giemsa stain

abx082069-100l Abbexa 100 µl 125 EUR

Giemsa stain

abx082069-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Giemsa stain

abx082069-200l Abbexa 200 µl 187.5 EUR

Elastin stain

RM9531-5G EWC Diagnostics 1 unit 170.98 EUR

Wrights Stain

S030-500ML EWC Diagnostics 1 unit 8.52 EUR

Jenners Stain

J00140 Pfaltz & Bauer 5G 140.85 EUR

Protein Stain-EZ B, Reversible Zinc Stain Kit

BSP019 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

Leishman Stain

82184 Sisco Laboratories 25 Gms 4.52 EUR

Leishman Stain

RRSP78-D Atom Scientific 500ml 7.92 EUR

Leishman Stain

RRSP78-E Atom Scientific 1L 12.49 EUR

Leishman Stain

RRSP78-F Atom Scientific 2.5L 19.31 EUR

Protein Stain-EZ C, Reversible Copper Stain Kit

BSP017 Bio Basic 1kit, 10prep 89.23 EUR

Leishmans Stain

L02470 Pfaltz & Bauer 25G 106.05 EUR

Protein Stain-EZG Rapid Coomassie Blue Stain Solution

BSP041 Bio Basic 1KIT, 10prep 91.32 EUR

Papanicolaou Stain

O03035 Pfaltz & Bauer 500ML 287.5 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus gD (0195)

MAB12274-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus gD (0197)

MAB12275-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 2 gD

MBS211692-02mg MyBiosource 0.2mg 515 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 2 gD

MBS211692-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2145 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 2 gG

MBS213005-1mg MyBiosource 1mg 805 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 2 gG

MBS213005-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3440 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 1 gG

MBS225973-1mg MyBiosource 1mg 1115 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 1 gG

MBS225973-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4850 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus 2 gD (0192)

MAB12276-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 gD

MBS212893-01mg MyBiosource 0.1mg 515 EUR

MOUSE ANTI HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 gD

MBS212893-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2145 EUR

His-Detect In-Gel Stain

08500-65 NACALAI TESQUE 500ML 117.6 EUR

His-Detect In-Gel Stain

08500-94 NACALAI TESQUE 100ML 33.6 EUR

GMS Stain Kit

KAA-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 133.71 EUR

GMS Stain Kit

KAA-1000 ScyTek Laboratories 1000 ml ea. 669.71 EUR

GMS Stain Kit

KAA-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 380.17 EUR

GMS Stain Kit

K1427-125 Biovision each 535.2 EUR

4CN Stain Kit

PW024 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

TMB Stain Kit

PW025 Bio Basic 5Preps, 5prep 85.06 EUR

SYPRO Red Stain 500ul

LO50543 Westburg each 365.92 EUR

Rubeo™ Stain

21470010-1 Glycomatrix 200 mL 64.25 EUR

Rubeo™ Stain

21470010-2 Glycomatrix 500 mL 108.59 EUR

Eosin Y Stain

21770035-1 Glycomatrix 500 mL 29.36 EUR

Eosin Y Stain

21770035-2 Glycomatrix 1 L 48.17 EUR

No-Dye Stain

40140070-1 Glycomatrix 25 mL 53.99 EUR

No-Dye Stain

40140070-2 Glycomatrix 100 mL 125.36 EUR

Field’s Stain A

S008-125ML EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

Field’s Stain A

S008-250ML EWC Diagnostics 1 unit 5.68 EUR

Field’s Stain A

S008-500ML EWC Diagnostics 1 unit 14.39 EUR

Field’s Stain B

S009-125ML EWC Diagnostics 1 unit 3.79 EUR

Field’s Stain B

S009-250ML EWC Diagnostics 1 unit 4.74 EUR

Field’s Stain B

S009-500ML EWC Diagnostics 1 unit 13.26 EUR

Fite's Stain Kit

FLS-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 79.73 EUR

Fite's Stain Kit

FLS-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 196.72 EUR

SYBR DNA Stain

PCR-273 Jena Bioscience GmbH 5 x 1,8ml 48.2 EUR

Iron Stain Kit

IRN-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 79.73 EUR

Iron Stain Kit

IRN-125 ScyTek Laboratories 125 ml 84 EUR

Iron Stain Kit

IRN-2 ScyTek Laboratories 100 Slides 41.14 EUR

Fite's Stain Kit

K1425-125 Biovision each 444 EUR

Gram Stain Kit

k1428-125 Biovision each 470.4 EUR

Gram Stain Kit

k1428-30 Biovision each 314.4 EUR

Gram Stain Kit

GSK-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 60.43 EUR

Gram Stain Kit

GSK-2 ScyTek Laboratories 30 ml ea. 33.42 EUR

Gram Stain Kit

GSK-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 203.14 EUR

Gel Stain Blue

abx298033-100g Abbexa 100 µg 1062.5 EUR

Gel Stain Blue

abx298033-20g Abbexa 20 µg 312.5 EUR

Gel Stain Blue

abx298033-50g Abbexa 50 µg 400 EUR

Van Gieson Stain - 500ML

VANG5H Scientific Laboratory Supplies 500ML 536.11 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

128 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

129 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

112 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

115 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

116 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

117 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

119 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

190 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

194 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

195 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

197 Virostat 100 ug 425.4 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

199 Virostat 100 ug 386.26 EUR

Hi-Zinc Stain

ML057-125ML EWC Diagnostics 1 unit 7.79 EUR

Hi-Zinc Stain

ML057-250ML EWC Diagnostics 1 unit 14.82 EUR

Albert’s Stain A

S001-125ML EWC Diagnostics 1 unit 3.79 EUR

Albert’s Stain A

S001-500ML EWC Diagnostics 1 unit 13.26 EUR

Albert’s Stain B

S002-125ML EWC Diagnostics 1 unit 3.79 EUR

Albert’s Stain B

S002-500ML EWC Diagnostics 1 unit 13.26 EUR

Fields Stain A

F01383 Pfaltz & Bauer 25G 302.9 EUR

Fields Stain B

F01385 Pfaltz & Bauer 25G 302.9 EUR

Copper Stain Kit

CSK-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 111.86 EUR

Silver Stain kit

AR0171 BosterBio 1 kit (for 30 assays to stain the gel of 5 X8.5) 182.4 EUR

Geimsa Stain Kit

K1426-30 Biovision each 346.8 EUR

Geimsa Stain Kit

K1426-500 Biovision each 561.6 EUR

Orcein Stain Kit

K1432-125 Biovision each 601.2 EUR

Orcein Stain Kit

K1432-30 Biovision each 430.8 EUR

EvaGreenFluorescent DNA Stain (100µM)

F253 GeneOn 1 ml 145.2 EUR

EvaGreenFluorescent DNA Stain (100µM)

F253L GeneOn 5x1 ml 580.8 EUR

Ponceau-S Stain

ML045-250ML EWC Diagnostics 1 unit 15.11 EUR

Leishman''s stain

GT6256 Glentham Life Sciences 25g 137.69 EUR

Leishman''s stain

GT6256-100 Glentham Life Sciences 100 150.4 EUR

Leishman''s stain

GT6256-25 Glentham Life Sciences 25 55.4 EUR

Steiner Stain Kit

K1435-125 Biovision each 535.2 EUR

Giemsa Stain RR88

RRSP54-3E-B Atom Scientific 3L Dispenser 35.96 EUR

Giemsa Stain RR88

RRSP54-5E-B Atom Scientific 5L Dispenser 46.58 EUR

Giemsa Stain RR88

RRSP54-D Atom Scientific 500ml 7.92 EUR

Giemsa Stain RR88

RRSP54-E Atom Scientific 1L 13.39 EUR

Giemsa Stain RR88

RRSP54-F Atom Scientific 2.5L 26.06 EUR

Giemsa Stain RR88

RRSP54-G Atom Scientific 5L 43.99 EUR

Giemsa Stain PR80

RRSP55-3E-B Atom Scientific 3L Dispenser 29.54 EUR

Giemsa Stain PR80

RRSP55-5E-G Atom Scientific 5L Dispenser 31.24 EUR

Giemsa Stain PR80

RRSP55-D Atom Scientific 500ml 9.06 EUR

Giemsa Stain PR80

RRSP55-E Atom Scientific 1L 12.49 EUR

Giemsa Stain PR80

RRSP55-F Atom Scientific 2.5L 22.73 EUR

Giemsa Stain PR80

RRSP55-G Atom Scientific 5L 29.54 EUR

Neissers Stain A

RRSP104-D Atom Scientific 500ml 7.54 EUR

Neissers Stain A

RRSP104-E Atom Scientific 1L 12.1 EUR

Neissers Stain A

RRSP104-F Atom Scientific 2.5L 21.65 EUR

Neissers Stain B

RRSP105-D Atom Scientific 500ml 7.54 EUR
Te nanokompozyty CA-CNW-H wykazywały przesunięcie batochromowe intensywności absorpcji o około 142 nm z 438 do 580 nm wraz ze wzrostem stężenia DCP. Obecny pasek czujnikowy CA-CNW-H wykazał granicę wykrywalności dla DCP w zakresie od 25 do 200 ppm. Zmiana koloru CA-CNW-H z żółtego na fioletowy w wyniku ekspozycji na DCP została wykryta za pomocą analizy CIE Lab. Zbadano morfologię, włóknistą krystaliczność, stabilność termiczną i właściwości mechaniczne przygotowanych pasków czujnikowych CA-CNW-H.

Dodaj komentarz