Niższa liczba CD4 przewiduje większość przyczyn zgonów z wyjątkiem zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Austriackie badanie kohortowe HIV

 Cel: Zbadanie zmian w śmiertelności i czynników prognostycznych śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, jak również określonych przyczyn zgonów w czasie wśród osób zakażonych wirusem HIV w erze skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej (cART). (2) Metody: Przeanalizowaliśmy śmiertelność z wszystkich przyczyn, jak również ze względu na przyczyny w austriackim badaniu kohortowym HIV w latach 1997-2014. Czas obserwacji został podzielony na pięć okresów: Okres 1: 1997-2000; okres 2: 2001-2004; okres 3: 2005-2008; okres 4: 2009-2011; oraz okres 5: 2012-2014. Wskaźniki śmiertelności przedstawiono jako zgony na 100 osobolat (d/100 rok). Potencjalne czynniki ryzyka związane ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny i konkretnymi przyczynami zgonu zidentyfikowano za pomocą wielozmiennych modeli proporcjonalnego ryzyka Coxa. Modele zostały dostosowane dozaktualizowany czasowo CD4, wiek i cART, kategoria przenoszenia HIV, wielkość populacji w okolicy zamieszkania i kraj urodzenia.
Aby ocenić potencjalne powiązania nieliniowe, dopasowaliśmy wszystkie liczby CD4 na pacjenta przy użyciu ograniczonych splajnów sześciennych z skróceniem do 1000 komórek/ mm3 . Stan życiowy pacjentów porównywano z danymi rejestru zgonów. (3) Wyniki: Spośród 6848 pacjentów (59 704 osobolat obserwacji) zmarło 1192: 380 (31,9%) z powodu chorób związanych z AIDS. Wskaźniki śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny stale spadały z 3,49 dnia na 100 lat w okresie 1 do 1,40 dnia na dzień na 100 lat w okresie 5.
Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu chorób związanych z AIDS, wątrobowo-wątrobowych i nie-AIDS, natomiast choroby układu krążenia jako przyczyna zgonów pozostały stabilne (0,27 d/100 py w okres 3, 0,09 d/100 py w okresie 4 i 0,14 d/100 py w okresie 5) oraz zwiększyły się zgony z powodu nowotworów niedefiniujących AIDS. W porównaniu z ostatnimi liczbami CD4 wynoszącymi 500 komórek/mm3 , niższa liczba CD4 wiązała się z wyższym ryzykiem zgonów z powodu chorób związanych z AIDS, chorobami wątroby, zakażeniami niezwiązanymi z AIDS i nowotworami złośliwymi niedefiniującymi AIDS, podczas gdy nie stwierdzono żadnego istotnego związku obserwowane dla śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.Podobne wyniki uzyskano w analizach wrażliwości, gdzie czas obserwacji został podzielony na dwa okresy: 1997-2004 i 2005-2014. (4) Wnioski: Od czasu wprowadzenia cART ryzyko zgonu zmniejszyło się, a przyczyny zgonu uległy zmianie. Nie znajdujemy dowodów na to, że osoby zakażone HIV z niską liczbą komórek CD4 częściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Wpływ terapii statynami na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych, raka i  śmiertelności z jakiejkolwiek  przyczyny u osób żyjących z HIV : metaanaliza

Możliwy wpływ terapii statynami na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, raka i śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u osób żyjących z HIV (PLWH) pozostaje niejasny. Przeprowadziliśmy metaanalizę w celu systematycznej oceny skuteczności statyn w PLWH.

Odpowiednie badania kohortowe uzyskano poprzez przeszukiwanie baz danych Medline, Embase i Web of Science do 14 czerwca 2021 r. Dane połączono z modelem efektów losowych poprzez uwzględnienie heterogeniczności między badaniami.

Do metaanalizy kwalifikowało się łącznie 12 wielowymiarowych badań kohortowych, w których uczestniczyło 162 252 uczestników, a 36 253 (22,3%) z nich było użytkownikami statyn. Zbiorcze wyniki wykazały, że stosowanie statyn było niezależnie związane ze zmniejszonym ryzykiem śmiertelności u chorych na PLWH [skorygowany współczynnik ryzyka (RR): 0,56, 95% CI: 0,44 do 0,72,  p  < 0,001,  I2  =  41%]. Ponadto wyniki metaanalizy wykazały, że stosowanie statyn nie było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych u PLWH w porównaniu z osobami niestosującymi statyn (RR: 1,14, 95% CI: 0,80 do 1,63,  p  = 0,48,  2   = 42%) Jednak stosowanie statyn było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem raka u PLWH (RR: 0,73, 95% CI: 0,58 do 0,93, p  = 0,009, I2   49 %). Analizy wrażliwości poprzez wykluczenie jednego badania na raz wykazały spójne wyniki. Nie zaobserwowano znaczących stronniczości publikacji.

 

CE Marked Alere Determine HIV
CE Marked Alere Determine HIV

Stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny w PLWH. Ponadto stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka, chociaż ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wydaje się nie mieć istotnego wpływu.

Zmiany w mikrobiomie jamy ustnej w  zakażeniu wirusem HIV  :  przyczyny , skutki i potencjalne interwencje

We wczesnym i ostrym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) opisano masowe zmniejszenie liczby limfocytów T CD4+, co prowadzi do braku równowagi między ludzkim mikrobiomem a odpowiedziami immunologicznymi. W ostatnich latach rosnące zainteresowanie zmianami mikroflory jelitowej w zakażeniu wirusem HIV doprowadziło do wielu badań; jednak przeprowadzono tylko kilka badań w celu zbadania znaczenia mikrobiomu jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV. Dowody wskazują na dysbiozę mikrobioty jamy ustnej u osób żyjących z HIV (PLWH).Potencjalne mechanizmy mogą być związane z niedoborem odporności w jamie ustnej osób zakażonych wirusem HIV, w tym zmianami składników wydzielniczych, takich jak obniżony poziom enzymów i białek w ślinie oraz zmienionymi składnikami komórkowymi zaangażowanymi w redukcję i dysfunkcję wrodzonych i adaptacyjnych komórek odpornościowych.
W rezultacie zaburzona odporność jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV prowadzi do braku równowagi między mikrobiomem jamy ustnej a miejscowymi odpowiedziami immunologicznymi, co może przyczyniać się do rozwoju chorób związanych z HIV i współistniejących chorób związanych z zespołem nienabytego niedoboru odporności. Chociaż wprowadzenie terapii przeciwretrowirusowej (ART) doprowadziło do znacznego zmniejszenia występowania oportunistycznych infekcji jamy ustnej u osób zakażonych HIV, dysbioza w mikrobiomie jamy ustnej utrzymuje się.
Ponadto trwa kilka badań mających na celu zbadanie zdolności probiotyków do regulowania dysbiozy mikrobioty jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV. Jednak wpływ ART i probiotyków na mikrobiom jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV pozostaje niejasny. W tym artykule dokonamy przeglądu składu mikrobiomu jamy ustnej u osób zdrowych i zakażonych wirusem HIV oraz możliwego wpływu mikrobiomu jamy ustnej na choroby jamy ustnej związane z HIV. Omawiamy również, w jaki sposób ART i probiotyki wpływają na mikrobiom jamy ustnej w przypadku zakażenia wirusem HIV. Wierzymy, że głębsze zrozumienie składu i funkcji mikrobiomu jamy ustnej ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych strategii profilaktycznych i terapeutycznych w przypadku zakażenia wirusem HIV.

Przyczyny  i wyniki przyjęcia i badania gruźlicy u dorosłych z zaawansowanym  wirusem HIV  w południowoafrykańskich szpitalach: dane z badania TB Fast Track Trial

Gruźlica (TB) pozostaje główną przyczyną hospitalizacji i śmiertelności wewnątrzszpitalnej dorosłych zarażonych wirusem HIV. Korzystając z danych z kartotek szpitalnych i przychodni, baz danych badawczych i sekcji zwłok, opisujemy przyczyny i wyniki przyjęć oraz oceniamy badania dotyczące gruźlicy wśród dorosłych z zaawansowanym HIV, którzy byli hospitalizowani po włączeniu do badania TB Fast Track w RPA (2013-2015 ). Łącznie 251 dorosłych [mediana liczby CD4, 37,5 komórek/μl; zakres międzykwartylowy, 14-68 komórek/µl; 152 (60,6%) leczonych przeciwretrowirusowo] otrzymało 304 przyjęć. Dziewięćdziesiąt pięć z 251 pierwszych przyjęć (37,8%) było związanych z gruźlicą; Kolejnymi najczęstszymi przyczynami były choroby związane z AIDS (41 z 251, 16,3%) i przyczyny chirurgiczne (21 z 251, 8,4%).Spośród osób przyjętych z wcześniej niezdiagnozowaną gruźlicą, 60% miało liczbę komórek CD4 poniżej 50 komórek/µl. Ogółem w szpitalu lub w ciągu 90 dni od pierwszego wypisu zmarło 137 z 251 osób (54,6%).

WSC-2700 MyMiniSpin CE marked

4002700 Atto each 45000 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

0801111 Zeptometrix 96T 621 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

801111 Zeptometrix 96 Determinations 591 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)

801002 Zeptometrix 96 Determinations 574 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)

0801002 Zeptometrix 96T 603 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

0801200 Zeptometrix 5 X 96T 2563 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

801200 Zeptometrix 5 X 96 Determinations 2330 EUR

WSE-6370K LGIII lite Basic CE marked

2006375 Atto each 20000 EUR

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H CE marked

4002615 Atto each 96800 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations)

801008 Zeptometrix 5 X 96 Determinations 2386 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations)

0801008 Zeptometrix 5 X 96T 2505 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

0801137 Zeptometrix 5 x 96T 87 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

801137 Zeptometrix 5 x 96 Determinations 83 EUR

WSE-6370 LGIII lite with UV set CE marked

2006370 Atto each 23000 EUR

Alere™ hCG Easy Pregnancy

UPK009A Abbott 25T/Kit 94.8 EUR

Alere BinaxNOW Influenza A&B Card

173-416-000 Abbott 10 Tests/Kit 276 EUR

SOX-2/SRY (sex determining region Y)-box 2

MO47038 Neuromics 100 ul 418.8 EUR

SRY (sex determining region Y)-box 2 TAT Protein

20-abx261008 Abbexa
 • 4101.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Sex Determining Region Y-Box 2 (SOX2) Antibody

abx433503-200ul Abbexa 200 ul 543.6 EUR

Left-Right Determination Factor 2 Protein

20-abx263210 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 7676.40 EUR
 • 276.00 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Sry (Sex Determining Region Y)-Box 2 (SOX2) Antibody

20-abx115822 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Brand Marked Capillary White 1-5ul Pipette

PIP3000 Scientific Laboratory Supplies PK250 73.2 EUR

Mouse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

IMSLEFTY2KT Innovative research each 752 EUR

Dog Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E08S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E08S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E08S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E02S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E02S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E02S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E07S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E07S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E07S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Myoblast Determination Protein 1 Mouse mAb

E2M50875 EnoGene 100ul 255 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E06S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E06S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E06S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Protein

20-abx260592 Abbexa
 • 3433.20 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Left-Right Determination Factor 1 Protein

20-abx263218 Abbexa
 • 276.00 EUR
 • 1779.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 1 µg
 • 50 ug
 • 5 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx135790 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx234746-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx103721 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1446.00 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx103722 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx103723 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1562.40 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx177319 Abbexa
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx213103 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx213149 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx321803 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx113456 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Dog Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E08L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E08L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E08L0343-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E02L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E02L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E02L0343-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E07L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E07L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E07L0343-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA Kit

IRTLEFTY1KT Innovative research each 790 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) CLIA Kit

20-abx491459 Abbexa
 • 10282.80 EUR
 • 5472.00 EUR
 • 1262.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx238125-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx238126-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx104948 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1312.80 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx174534 Abbexa
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx178385 Abbexa
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx212668 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx211709 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx331447-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx031506-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx031506-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx025415-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx025415-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx025416-100ul Abbexa 100 ul 627.6 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx015998-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx018372-100ul Abbexa 100 ul 460.8 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx018374-100ul Abbexa 100 ul 460.8 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx019164-100ug Abbexa 100 ug 410.4 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx127117-50ul Abbexa 50 ul 493.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx126622 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Recombinant Human SRY (sex determining region Y)-box 2

7-06487 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human SRY (sex determining region Y)-box 2

7-06488 CHI Scientific 25µg Ask for price

Recombinant Human SRY (sex determining region Y)-box 2

7-06489 CHI Scientific 1mg Ask for price

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx000763 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx004718 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

abx011547-100ul Abbexa 100 ul 493.2 EUR

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx159698 Abbexa
 • 560.40 EUR
 • 4051.20 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Antibody

20-abx142239 Abbexa
 • 444.00 EUR
 • 727.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Mouse Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E03S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E03S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E03S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E01S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E01S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E01S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E06L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E06L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E06L0343-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Protein

20-abx067738 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2766.00 EUR
 • 1062.00 EUR
 • 627.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) ELISA Kit

abx256017-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) ELISA Kit

abx360812-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) ELISA Kit

DLR-SOX2-Ra-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) ELISA Kit

DLR-SOX2-Ra-96T DL Develop 96T 793.2 EUR
Wskaźniki śmiertelności przypadków były szczególnie wysokie w przypadku przyjętych z gruźlicą (66%) i zakażeniami bakteryjnymi (80%). W 144 przyjęciach, u których leczenie przeciwgruźlicze nie zostało rozpoczęte przed przyjęciem, badanie gruźlicy w oparciu o plwocinę zarejestrowano tylko w 12 z 57 przyjęć (21,1%), u których odnotowano jeden lub więcej objawów gruźlicy (24 z 57 rozpoczęło się w trakcie leczenia). ) oraz 6 z 87 przyjęć (6,9%), u których nie stwierdzono objawów gruźlicy (14 z 87 rozpoczęło leczenie). Hospitalizowani dorośli z zaawansowanym wirusem HIV są narażeni na wysokie ryzyko zgonu. Gruźlica była częstą przyczyną hospitalizacji, ale nie została zbadana, nawet u osób z objawami. Oprócz wczesnej identyfikacji gruźlicy i innych chorób związanych z AIDS podczas hospitalizacji osób dorosłych z zaawansowanym wirusem HIV,

Dodaj komentarz