Niższa liczba CD4 przewiduje większość przyczyn zgonów z wyjątkiem zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Austriackie badanie kohortowe HIV

 Cel: Zbadanie zmian w śmiertelności i czynników prognostycznych śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, jak również określonych przyczyn zgonów w czasie wśród osób zakażonych wirusem HIV w erze skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej (cART). (2) Metody: Przeanalizowaliśmy śmiertelność z wszystkich przyczyn, jak również ze względu na przyczyny w austriackim badaniu kohortowym HIV w latach 1997-2014. Czas obserwacji został podzielony na pięć okresów: Okres 1: 1997-2000; okres 2: 2001-2004; okres 3: 2005-2008; okres 4: 2009-2011; oraz okres 5: 2012-2014. Wskaźniki śmiertelności przedstawiono jako zgony na 100 osobolat (d/100 rok). Potencjalne czynniki ryzyka związane ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny i konkretnymi przyczynami zgonu zidentyfikowano za pomocą wielozmiennych modeli proporcjonalnego ryzyka Coxa. Modele zostały dostosowane dozaktualizowany czasowo CD4, wiek i cART, kategoria przenoszenia HIV, wielkość populacji w okolicy zamieszkania i kraj urodzenia.
Aby ocenić potencjalne powiązania nieliniowe, dopasowaliśmy wszystkie liczby CD4 na pacjenta przy użyciu ograniczonych splajnów sześciennych z skróceniem do 1000 komórek/ mm3 . Stan życiowy pacjentów porównywano z danymi rejestru zgonów. (3) Wyniki: Spośród 6848 pacjentów (59 704 osobolat obserwacji) zmarło 1192: 380 (31,9%) z powodu chorób związanych z AIDS. Wskaźniki śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny stale spadały z 3,49 dnia na 100 lat w okresie 1 do 1,40 dnia na dzień na 100 lat w okresie 5.
Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu chorób związanych z AIDS, wątrobowo-wątrobowych i nie-AIDS, natomiast choroby układu krążenia jako przyczyna zgonów pozostały stabilne (0,27 d/100 py w okres 3, 0,09 d/100 py w okresie 4 i 0,14 d/100 py w okresie 5) oraz zwiększyły się zgony z powodu nowotworów niedefiniujących AIDS. W porównaniu z ostatnimi liczbami CD4 wynoszącymi 500 komórek/mm3 , niższa liczba CD4 wiązała się z wyższym ryzykiem zgonów z powodu chorób związanych z AIDS, chorobami wątroby, zakażeniami niezwiązanymi z AIDS i nowotworami złośliwymi niedefiniującymi AIDS, podczas gdy nie stwierdzono żadnego istotnego związku obserwowane dla śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.Podobne wyniki uzyskano w analizach wrażliwości, gdzie czas obserwacji został podzielony na dwa okresy: 1997-2004 i 2005-2014. (4) Wnioski: Od czasu wprowadzenia cART ryzyko zgonu zmniejszyło się, a przyczyny zgonu uległy zmianie. Nie znajdujemy dowodów na to, że osoby zakażone HIV z niską liczbą komórek CD4 częściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Wpływ terapii statynami na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych, raka i  śmiertelności z jakiejkolwiek  przyczyny u osób żyjących z HIV : metaanaliza

Możliwy wpływ terapii statynami na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, raka i śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u osób żyjących z HIV (PLWH) pozostaje niejasny. Przeprowadziliśmy metaanalizę w celu systematycznej oceny skuteczności statyn w PLWH.

Odpowiednie badania kohortowe uzyskano poprzez przeszukiwanie baz danych Medline, Embase i Web of Science do 14 czerwca 2021 r. Dane połączono z modelem efektów losowych poprzez uwzględnienie heterogeniczności między badaniami.

Do metaanalizy kwalifikowało się łącznie 12 wielowymiarowych badań kohortowych, w których uczestniczyło 162 252 uczestników, a 36 253 (22,3%) z nich było użytkownikami statyn. Zbiorcze wyniki wykazały, że stosowanie statyn było niezależnie związane ze zmniejszonym ryzykiem śmiertelności u chorych na PLWH [skorygowany współczynnik ryzyka (RR): 0,56, 95% CI: 0,44 do 0,72,  p  < 0,001,  I2  =  41%]. Ponadto wyniki metaanalizy wykazały, że stosowanie statyn nie było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych u PLWH w porównaniu z osobami niestosującymi statyn (RR: 1,14, 95% CI: 0,80 do 1,63,  p  = 0,48,  2   = 42%) Jednak stosowanie statyn było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem raka u PLWH (RR: 0,73, 95% CI: 0,58 do 0,93, p  = 0,009, I2   49 %). Analizy wrażliwości poprzez wykluczenie jednego badania na raz wykazały spójne wyniki. Nie zaobserwowano znaczących stronniczości publikacji.

 

CE Marked Alere Determine HIV
CE Marked Alere Determine HIV

Stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny w PLWH. Ponadto stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka, chociaż ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wydaje się nie mieć istotnego wpływu.

Zmiany w mikrobiomie jamy ustnej w  zakażeniu wirusem HIV  :  przyczyny , skutki i potencjalne interwencje

We wczesnym i ostrym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) opisano masowe zmniejszenie liczby limfocytów T CD4+, co prowadzi do braku równowagi między ludzkim mikrobiomem a odpowiedziami immunologicznymi. W ostatnich latach rosnące zainteresowanie zmianami mikroflory jelitowej w zakażeniu wirusem HIV doprowadziło do wielu badań; jednak przeprowadzono tylko kilka badań w celu zbadania znaczenia mikrobiomu jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV. Dowody wskazują na dysbiozę mikrobioty jamy ustnej u osób żyjących z HIV (PLWH).Potencjalne mechanizmy mogą być związane z niedoborem odporności w jamie ustnej osób zakażonych wirusem HIV, w tym zmianami składników wydzielniczych, takich jak obniżony poziom enzymów i białek w ślinie oraz zmienionymi składnikami komórkowymi zaangażowanymi w redukcję i dysfunkcję wrodzonych i adaptacyjnych komórek odpornościowych.
W rezultacie zaburzona odporność jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV prowadzi do braku równowagi między mikrobiomem jamy ustnej a miejscowymi odpowiedziami immunologicznymi, co może przyczyniać się do rozwoju chorób związanych z HIV i współistniejących chorób związanych z zespołem nienabytego niedoboru odporności. Chociaż wprowadzenie terapii przeciwretrowirusowej (ART) doprowadziło do znacznego zmniejszenia występowania oportunistycznych infekcji jamy ustnej u osób zakażonych HIV, dysbioza w mikrobiomie jamy ustnej utrzymuje się.
Ponadto trwa kilka badań mających na celu zbadanie zdolności probiotyków do regulowania dysbiozy mikrobioty jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV. Jednak wpływ ART i probiotyków na mikrobiom jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV pozostaje niejasny. W tym artykule dokonamy przeglądu składu mikrobiomu jamy ustnej u osób zdrowych i zakażonych wirusem HIV oraz możliwego wpływu mikrobiomu jamy ustnej na choroby jamy ustnej związane z HIV. Omawiamy również, w jaki sposób ART i probiotyki wpływają na mikrobiom jamy ustnej w przypadku zakażenia wirusem HIV. Wierzymy, że głębsze zrozumienie składu i funkcji mikrobiomu jamy ustnej ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych strategii profilaktycznych i terapeutycznych w przypadku zakażenia wirusem HIV.

Przyczyny  i wyniki przyjęcia i badania gruźlicy u dorosłych z zaawansowanym  wirusem HIV  w południowoafrykańskich szpitalach: dane z badania TB Fast Track Trial

Gruźlica (TB) pozostaje główną przyczyną hospitalizacji i śmiertelności wewnątrzszpitalnej dorosłych zarażonych wirusem HIV. Korzystając z danych z kartotek szpitalnych i przychodni, baz danych badawczych i sekcji zwłok, opisujemy przyczyny i wyniki przyjęć oraz oceniamy badania dotyczące gruźlicy wśród dorosłych z zaawansowanym HIV, którzy byli hospitalizowani po włączeniu do badania TB Fast Track w RPA (2013-2015 ). Łącznie 251 dorosłych [mediana liczby CD4, 37,5 komórek/μl; zakres międzykwartylowy, 14-68 komórek/µl; 152 (60,6%) leczonych przeciwretrowirusowo] otrzymało 304 przyjęć. Dziewięćdziesiąt pięć z 251 pierwszych przyjęć (37,8%) było związanych z gruźlicą; Kolejnymi najczęstszymi przyczynami były choroby związane z AIDS (41 z 251, 16,3%) i przyczyny chirurgiczne (21 z 251, 8,4%).Spośród osób przyjętych z wcześniej niezdiagnozowaną gruźlicą, 60% miało liczbę komórek CD4 poniżej 50 komórek/µl. Ogółem w szpitalu lub w ciągu 90 dni od pierwszego wypisu zmarło 137 z 251 osób (54,6%).

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag

E80027 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4087.60 EUR
 • 1 ml
 • 100 ul

Recombinant SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein(S) (D614G), Partial

E80028 EpiGentek
 • 388.30 EUR
 • 860.20 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

E80024 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4995.10 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

E80026 EpiGentek
 • 588.50 EUR
 • 823.90 EUR
 • 20 ul
 • 50 ul

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

E80021 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

E80023 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 3934.70 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 (13-665) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80020 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80022 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

E80025 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 3934.70 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

Infinity Rocker Pro-CE

IR101-CE Next Advance 1each 1316.4 EUR

Infinity Rocker Mini-CE

IR102-CE Next Advance 1each 1292.4 EUR

Inifinity Rocker XL-CE

IR103-CE Next Advance 1each 1432.8 EUR

Infinity Rocker Stack 3-CE

IR301-CE Next Advance 1each 1789.2 EUR

Infinity Rocker Stack 4-CE

IR401-CE Next Advance 1each 1905.6 EUR

HIV 1+2 Ab CE ELISA test

97 Biobase 96T/Box Ask for price

Recombinant Transmembrane Protease Serine 2 Protein, Partial

E80016 EpiGentek
 • 470.80 EUR
 • 753.50 EUR
 • 1824.90 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul
 • 500 ul

ACE2, His-Tag Protein

E80019 EpiGentek
 • 612.70 EUR
 • 1437.70 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul

Recombinant TMPRSS2 Protein, Partial

E80017 EpiGentek
 • 423.50 EUR
 • 660.00 EUR
 • 2321.00 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul
 • 1 ml

Recombinant Novel Coronavirus Spike Glycoprotein(S), Partial

E80018 EpiGentek
 • 388.30 EUR
 • 860.20 EUR
 • 4888.40 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul
 • 1 ml

Methylamp DNA Modification Kit 

P-1001 EpiGentek
 • 416.70 EUR
 • 149.60 EUR
 • 259.60 EUR
 • 80 Reactions
 • 40 Reactions
 • 80 Reactions

FitAmp General Tissue Section DNA Isolation Kit 

P-1003 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 253.00 EUR
 • 490.60 EUR
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

FitAmp Plasma/Serum DNA Isolation Kit 

P-1004 EpiGentek
 • 416.70 EUR
 • 149.60 EUR
 • 253.00 EUR
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

TuMinute PCR Clean-Up Kit 

P-1005 EpiGentek
 • 303.60 EUR
 • 90.20 EUR
 • 171.60 EUR
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

DNA Concentrator Kit 

P-1006 EpiGentek
 • 303.60 EUR
 • 90.20 EUR
 • 171.60 EUR
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

FitAmp Paraffin Tissue Section DNA Isolation Kit 

P-1009 EpiGentek
 • 702.06 EUR
 • 239.80 EUR
 • 454.30 EUR
 • 100 Samples
 • 50 Samples
 • 100 Samples

Methylamp One-Step DNA Modification Kit 

P-1010 EpiGentek
 • 416.70 EUR
 • 148.50 EUR
 • 253.00 EUR
 • 80 Samples
 • 40 Samples
 • 80 Samples

Methylamp Universal Methylated DNA Kit 

P-1011 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • 292.60 EUR
 • 442.20 EUR
 • 20 Modifications
 • 10 Modifications
 • 20 Modifications

FitAmp Circulating DNA Quantification Kit 

P-1012 EpiGentek
 • 595.92 EUR
 • 217.80 EUR
 • 387.20 EUR
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays 

EpiQuik DNA Methyltransferase (DNMT) Activity/Inhibition Assay Kit 

P-3001 EpiGentek
 • 1050.06 EUR
 • 424.60 EUR
 • 712.80 EUR
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik Histone Methyltransferase Activity/Inhibition Assay Kit (H3K4) 

P-3002 EpiGentek
 • 1067.46 EUR
 • 437.80 EUR
 • 724.90 EUR
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik Histone Methyltransferase Activity/Inhibition Assay Kit (H3K9) 

P-3003 EpiGentek
 • 1067.46 EUR
 • 437.80 EUR
 • 724.90 EUR
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

Anti-HIV protease (HIV-1/HIV-2) Purified

11-302-C025 ExBio 0.025 mg 124.8 EUR

Anti-HIV protease (HIV-1/HIV-2) Purified

11-302-C100 ExBio 0.1 mg 200.4 EUR

HIV-1, HIV-2 Protease Substrate

5-01313 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Rabbit Anti HIV-1 gp120 protein IgG, clone 2

AB-21010-2 Alpha Diagnostics 100 ul 562.8 EUR

HIV-1 Tat Protein Peptide

B1433-1 ApexBio 1 mg 153.6 EUR

EpiQuik Superoxide Dismutase Activity/Inhibition Assay Kit (Colorimetric) 

OP-0001 EpiGentek
 • 595.92 EUR
 • 121.00 EUR
 • 213.40 EUR
 • 380.60 EUR
 • 5x96 assays
 • 96 Assays
 • 2x96 assays
 • 5x96 assays

CytoX-Violet Cell Proliferation/Cytotoxicity Assay Kit 

OP-0005 EpiGentek
 • 474.12 EUR
 • 138.60 EUR
 • 189.20 EUR
 • 292.60 EUR
 • 20x96 assays
 • 5x96 assays
 • 10x96 assays
 • 20x96 assays

EpiQuik Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Kit 

P-2002 EpiGentek
 • 1084.86 EUR
 • 312.40 EUR
 • 500.50 EUR
 • 738.10 EUR
 • 96 Reactions
 • 24 Reactions
 • 48 Reactions
 • 96 Reactions

EpiQuik Tissue Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Kit 

P-2003 EpiGentek
 • 1084.86 EUR
 • 312.40 EUR
 • 500.50 EUR
 • 738.10 EUR
 • 96 Reactions
 • 24 Reactions
 • 48 Reactions
 • 96 Reactions

CE-38KD

E5-00060 EnoGene 1mg 1152 EUR

CE-224535

HY-15487 MedChemExpress 10mg 7346.4 EUR

HIV-1, HIV-2 Protease Substrate Peptide

20-abx265644 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 861.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Alere™ hCG Easy Pregnancy

UPK009A Abbott 25T/Kit 94.8 EUR

Anti-HIV protease (HIV-1/HIV-2) Purified Azide Free

10-302-C025 ExBio 0.025 mg 124.8 EUR

Anti-HIV protease (HIV-1/HIV-2) Purified Azide Free

10-302-C100 ExBio 0.1 mg 200.4 EUR

Brand Marked Capillary White 1-5ul Pipette

PIP3000 Scientific Laboratory Supplies PK250 60.19 EUR

25ML Formamide CE

NAT1096 National Diagnostics 25ML Ask for price

Alere BinaxNOW Influenza A&B Card

173-416-000 Abbott 10 Tests/Kit 276 EUR

HIV 1 / 2 p24 Antibody

abx021866-1mg Abbexa 1 mg 1212 EUR

HIV 1 / 2 p24 Antibody

abx021890-1mg Abbexa 1 mg 1212 EUR

HIV-1 integrase inhibitor 2

HY-10522 MedChemExpress 10mM/1mL 590.4 EUR

Recombinant HIV-1 Envelope conjugated to HIV-2 gp39

7-07711 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant HIV-1 Envelope conjugated to HIV-2 gp39

7-07712 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant HIV-1 Envelope conjugated to HIV-2 gp39

7-07713 CHI Scientific 1000µg Ask for price

HIV-1 Envelope conjugated to HIV-2 gp39 Protein

20-abx260144 Abbexa
 • 1062.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 1646.40 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

pPACKH1 HIV Lentivector Packaging Kit

LV500A-1 SBI 10 transfections 709.2 EUR

HIV-2 gp36

E62H003 EnoGene 100ug 458.4 EUR

HIV-2 Peptide

H-8338.0500 Bachem 0.5mg 304.8 EUR

HIV-2 Peptide

H-8338.1000 Bachem 1.0mg 480 EUR

Brand Marked Capillary Orange 10ul Pipette

PIP3002 Scientific Laboratory Supplies PK250 56.54 EUR

Brand Marked Capillary White 25ul Pipette

PIP3010 Scientific Laboratory Supplies PK250 58.94 EUR

Brand Marked Capillary Red 40ul Pipette

PIP3012 Scientific Laboratory Supplies PK250 49.7 EUR

Brand Marked Capillary Green 50ul Pipette

PIP3018 Scientific Laboratory Supplies PK250 58.94 EUR

Brand Marked Capillary Blue 100ul Pipette

PIP3022 Scientific Laboratory Supplies PK250 61.45 EUR

Recombinant (E.Coli) HIV-1 Envelope conjugated to HIV-2 gp39

RP-564 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

Porcine CE ELISA Kit

EPC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit CE ELISA Kit

ERTC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat CE ELISA Kit

ERC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse CE ELISA Kit

EMC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human CE ELISA Kit

EHC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat CE ELISA Kit

EGTC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine CE ELISA Kit

ECC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini CE ELISA Kit

EAC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine CE ELISA Kit

EBC0083 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

25ML 10X CE Buffer

NAT1206 Scientific Laboratory Supplies 25ML 90.06 EUR

100ML 10X CE Buffer

NAT1208 Scientific Laboratory Supplies 100ML 156.18 EUR

HIV-gp120-41-C

SP-100306-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Human Human Immunodeficiency Virus 1+2 (HIV) Antibody (HIV(1+2)-Ab) ELISA Kit

abx364861-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

00175-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

00175-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

pPACKH1-XL HIV Lentivector Packaging Kit

LV510A-1 SBI 25 transfections 1490.4 EUR

Brand Marked Capillary Red 20-40ul Pipette

PIP3008 Scientific Laboratory Supplies PK250 61.45 EUR

Brand Marked Capillary Blue 50+100ul Pipette

PIP3020 Scientific Laboratory Supplies PK250 59.05 EUR

HIV-1 Nef

05-011 Sceti 50 ug 434.4 EUR

HIV-1 Nef

05-012 Sceti 250 ug 1154.4 EUR

HIV 1 Protein

abx060583-1mg Abbexa 1 mg 1629.6 EUR

HIV-1 Antibody

abx023021-1ml Abbexa 1 ml 661.2 EUR

HIV-1 p24

E5-00024 EnoGene 1mg 1152 EUR

HIV-1 gp41

E62H001 EnoGene 100ug 458.4 EUR

HIV-1 p24

E62H002 EnoGene 100ug 458.4 EUR

HIV-1 gp120

E62H004 EnoGene 100ug 458.4 EUR

HIV-1 gp160

E62H00401 EnoGene 100ug 458.4 EUR

HIV-gp120-41-N-A

SP-100304-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

HIV-gp120-41-N-B

SP-100305-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

XStamp Pro anti-HIV EV Targeting Kit

XSTP905A-1 SBI 10 rxn 966 EUR

Recombinant HIV-2 gp32

7-07723 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant HIV-2 gp32

7-07724 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant HIV-2 gp32

7-07725 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Recombinant HIV-2 gp36

7-07732 CHI Scientific 100µg Ask for price
Wskaźniki śmiertelności przypadków były szczególnie wysokie w przypadku przyjętych z gruźlicą (66%) i zakażeniami bakteryjnymi (80%). W 144 przyjęciach, u których leczenie przeciwgruźlicze nie zostało rozpoczęte przed przyjęciem, badanie gruźlicy w oparciu o plwocinę zarejestrowano tylko w 12 z 57 przyjęć (21,1%), u których odnotowano jeden lub więcej objawów gruźlicy (24 z 57 rozpoczęło się w trakcie leczenia). ) oraz 6 z 87 przyjęć (6,9%), u których nie stwierdzono objawów gruźlicy (14 z 87 rozpoczęło leczenie). Hospitalizowani dorośli z zaawansowanym wirusem HIV są narażeni na wysokie ryzyko zgonu. Gruźlica była częstą przyczyną hospitalizacji, ale nie została zbadana, nawet u osób z objawami. Oprócz wczesnej identyfikacji gruźlicy i innych chorób związanych z AIDS podczas hospitalizacji osób dorosłych z zaawansowanym wirusem HIV,

Dodaj komentarz