Niższa liczba CD4 przewiduje większość przyczyn zgonów z wyjątkiem zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Austriackie badanie kohortowe HIV

 Cel: Zbadanie zmian w śmiertelności i czynników prognostycznych śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, jak również określonych przyczyn zgonów w czasie wśród osób zakażonych wirusem HIV w erze skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej (cART). (2) Metody: Przeanalizowaliśmy śmiertelność z wszystkich przyczyn, jak również ze względu na przyczyny w austriackim badaniu kohortowym HIV w latach 1997-2014. Czas obserwacji został podzielony na pięć okresów: Okres 1: 1997-2000; okres 2: 2001-2004; okres 3: 2005-2008; okres 4: 2009-2011; oraz okres 5: 2012-2014. Wskaźniki śmiertelności przedstawiono jako zgony na 100 osobolat (d/100 rok). Potencjalne czynniki ryzyka związane ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny i konkretnymi przyczynami zgonu zidentyfikowano za pomocą wielozmiennych modeli proporcjonalnego ryzyka Coxa. Modele zostały dostosowane dozaktualizowany czasowo CD4, wiek i cART, kategoria przenoszenia HIV, wielkość populacji w okolicy zamieszkania i kraj urodzenia.
Aby ocenić potencjalne powiązania nieliniowe, dopasowaliśmy wszystkie liczby CD4 na pacjenta przy użyciu ograniczonych splajnów sześciennych z skróceniem do 1000 komórek/ mm3 . Stan życiowy pacjentów porównywano z danymi rejestru zgonów. (3) Wyniki: Spośród 6848 pacjentów (59 704 osobolat obserwacji) zmarło 1192: 380 (31,9%) z powodu chorób związanych z AIDS. Wskaźniki śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny stale spadały z 3,49 dnia na 100 lat w okresie 1 do 1,40 dnia na dzień na 100 lat w okresie 5.
Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu chorób związanych z AIDS, wątrobowo-wątrobowych i nie-AIDS, natomiast choroby układu krążenia jako przyczyna zgonów pozostały stabilne (0,27 d/100 py w okres 3, 0,09 d/100 py w okresie 4 i 0,14 d/100 py w okresie 5) oraz zwiększyły się zgony z powodu nowotworów niedefiniujących AIDS. W porównaniu z ostatnimi liczbami CD4 wynoszącymi 500 komórek/mm3 , niższa liczba CD4 wiązała się z wyższym ryzykiem zgonów z powodu chorób związanych z AIDS, chorobami wątroby, zakażeniami niezwiązanymi z AIDS i nowotworami złośliwymi niedefiniującymi AIDS, podczas gdy nie stwierdzono żadnego istotnego związku obserwowane dla śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.Podobne wyniki uzyskano w analizach wrażliwości, gdzie czas obserwacji został podzielony na dwa okresy: 1997-2004 i 2005-2014. (4) Wnioski: Od czasu wprowadzenia cART ryzyko zgonu zmniejszyło się, a przyczyny zgonu uległy zmianie. Nie znajdujemy dowodów na to, że osoby zakażone HIV z niską liczbą komórek CD4 częściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Wpływ terapii statynami na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych, raka i  śmiertelności z jakiejkolwiek  przyczyny u osób żyjących z HIV : metaanaliza

Możliwy wpływ terapii statynami na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, raka i śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u osób żyjących z HIV (PLWH) pozostaje niejasny. Przeprowadziliśmy metaanalizę w celu systematycznej oceny skuteczności statyn w PLWH.

Odpowiednie badania kohortowe uzyskano poprzez przeszukiwanie baz danych Medline, Embase i Web of Science do 14 czerwca 2021 r. Dane połączono z modelem efektów losowych poprzez uwzględnienie heterogeniczności między badaniami.

Do metaanalizy kwalifikowało się łącznie 12 wielowymiarowych badań kohortowych, w których uczestniczyło 162 252 uczestników, a 36 253 (22,3%) z nich było użytkownikami statyn. Zbiorcze wyniki wykazały, że stosowanie statyn było niezależnie związane ze zmniejszonym ryzykiem śmiertelności u chorych na PLWH [skorygowany współczynnik ryzyka (RR): 0,56, 95% CI: 0,44 do 0,72,  p  < 0,001,  I2  =  41%]. Ponadto wyniki metaanalizy wykazały, że stosowanie statyn nie było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych u PLWH w porównaniu z osobami niestosującymi statyn (RR: 1,14, 95% CI: 0,80 do 1,63,  p  = 0,48,  2   = 42%) Jednak stosowanie statyn było istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem raka u PLWH (RR: 0,73, 95% CI: 0,58 do 0,93, p  = 0,009, I2   49 %). Analizy wrażliwości poprzez wykluczenie jednego badania na raz wykazały spójne wyniki. Nie zaobserwowano znaczących stronniczości publikacji.

 

CE Marked Alere Determine HIV
CE Marked Alere Determine HIV

Stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny w PLWH. Ponadto stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem raka, chociaż ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wydaje się nie mieć istotnego wpływu.

Zmiany w mikrobiomie jamy ustnej w  zakażeniu wirusem HIV  :  przyczyny , skutki i potencjalne interwencje

We wczesnym i ostrym zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) opisano masowe zmniejszenie liczby limfocytów T CD4+, co prowadzi do braku równowagi między ludzkim mikrobiomem a odpowiedziami immunologicznymi. W ostatnich latach rosnące zainteresowanie zmianami mikroflory jelitowej w zakażeniu wirusem HIV doprowadziło do wielu badań; jednak przeprowadzono tylko kilka badań w celu zbadania znaczenia mikrobiomu jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV. Dowody wskazują na dysbiozę mikrobioty jamy ustnej u osób żyjących z HIV (PLWH).Potencjalne mechanizmy mogą być związane z niedoborem odporności w jamie ustnej osób zakażonych wirusem HIV, w tym zmianami składników wydzielniczych, takich jak obniżony poziom enzymów i białek w ślinie oraz zmienionymi składnikami komórkowymi zaangażowanymi w redukcję i dysfunkcję wrodzonych i adaptacyjnych komórek odpornościowych.
W rezultacie zaburzona odporność jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV prowadzi do braku równowagi między mikrobiomem jamy ustnej a miejscowymi odpowiedziami immunologicznymi, co może przyczyniać się do rozwoju chorób związanych z HIV i współistniejących chorób związanych z zespołem nienabytego niedoboru odporności. Chociaż wprowadzenie terapii przeciwretrowirusowej (ART) doprowadziło do znacznego zmniejszenia występowania oportunistycznych infekcji jamy ustnej u osób zakażonych HIV, dysbioza w mikrobiomie jamy ustnej utrzymuje się.
Ponadto trwa kilka badań mających na celu zbadanie zdolności probiotyków do regulowania dysbiozy mikrobioty jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV. Jednak wpływ ART i probiotyków na mikrobiom jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV pozostaje niejasny. W tym artykule dokonamy przeglądu składu mikrobiomu jamy ustnej u osób zdrowych i zakażonych wirusem HIV oraz możliwego wpływu mikrobiomu jamy ustnej na choroby jamy ustnej związane z HIV. Omawiamy również, w jaki sposób ART i probiotyki wpływają na mikrobiom jamy ustnej w przypadku zakażenia wirusem HIV. Wierzymy, że głębsze zrozumienie składu i funkcji mikrobiomu jamy ustnej ma kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznych strategii profilaktycznych i terapeutycznych w przypadku zakażenia wirusem HIV.

Przyczyny  i wyniki przyjęcia i badania gruźlicy u dorosłych z zaawansowanym  wirusem HIV  w południowoafrykańskich szpitalach: dane z badania TB Fast Track Trial

Gruźlica (TB) pozostaje główną przyczyną hospitalizacji i śmiertelności wewnątrzszpitalnej dorosłych zarażonych wirusem HIV. Korzystając z danych z kartotek szpitalnych i przychodni, baz danych badawczych i sekcji zwłok, opisujemy przyczyny i wyniki przyjęć oraz oceniamy badania dotyczące gruźlicy wśród dorosłych z zaawansowanym HIV, którzy byli hospitalizowani po włączeniu do badania TB Fast Track w RPA (2013-2015 ). Łącznie 251 dorosłych [mediana liczby CD4, 37,5 komórek/μl; zakres międzykwartylowy, 14-68 komórek/µl; 152 (60,6%) leczonych przeciwretrowirusowo] otrzymało 304 przyjęć. Dziewięćdziesiąt pięć z 251 pierwszych przyjęć (37,8%) było związanych z gruźlicą; Kolejnymi najczęstszymi przyczynami były choroby związane z AIDS (41 z 251, 16,3%) i przyczyny chirurgiczne (21 z 251, 8,4%).Spośród osób przyjętych z wcześniej niezdiagnozowaną gruźlicą, 60% miało liczbę komórek CD4 poniżej 50 komórek/µl. Ogółem w szpitalu lub w ciągu 90 dni od pierwszego wypisu zmarło 137 z 251 osób (54,6%).

LymphoPrime, CE marked - 100 ml

CALPR-B Westburg each 46.99 EUR

WSC-2700 MyMiniSpin CE marked

4002700 Atto each 301.5 EUR

WSE-6370K LGIII lite Basic CE marked

2006375 Atto each 134 EUR

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H CE marked

4002615 Atto each 648.56 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 Qualitative ELISA - CE MARKED

KBVH015-5 Krishgen 1 x 96 wells 401.5 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

0801111 Zeptometrix 96T 621 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

801111 Zeptometrix 96 Determinations 621 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)

0801002 Cusabio 96T 657.79 EUR

Alere™ hCG Easy Pregnancy

UPK009A Abbott 25T/Kit 94.8 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

0801200 Zeptometrix 5 X 96T 2563 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

801200 Zeptometrix 5 X 96 Determinations 2563 EUR

WSE-6370 LGIII lite with UV set CE marked

2006370 Atto each 154.1 EUR

HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations)

0801008 Zeptometrix 5 X 96T 2505 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

0801137 Zeptometrix 5 x 96T 87 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

801137 Zeptometrix 5 x 96 Determinations 87 EUR

Alere BinaxNOW Influenza A&B Card

173-416-000 Abbott 10 Tests/Kit 276 EUR

GENLISA Human Anti-SARS-CoV-2 IgM Spike Protein ELISA - CE MARKED

KBVH015-6 Krishgen 1 x 96 wells 319 EUR

GENLISA Human Anti-SARS-CoV-2 IgM Nucleocapsid Protein ELISA - CE MARKED

KBVH015-7 Krishgen 1 x 96 wells 319 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 Spike Protein Antigen ELISA (Qualitative) - CE MARKED

KBVH015-4 Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

GENLISA Human Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike Protein IgG ELISA - CE MARKED

KBVH015-2 Krishgen 1 x 96 wells 275 EUR

GENLISA Human Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) Nucleocapsid Protein IgG ELISA - CE MARKED

KBVH015-3 Krishgen 1 x 96 wells 275 EUR

GENLISA Human Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to Nucleocapsid Protein ELISA (Quantitative) - CE MARKED

KBVH015-9 Krishgen 1 x 96 wells 379.5 EUR

GENLISA Human Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to Spike RBD Protein ELISA (Quantitative) - CE MARKED

KBVH015-8 Krishgen 1 x 96 wells 379.5 EUR

Brand Marked Capillary White 1-5ul Pipette - PK250

PIP3000 Scientific Laboratory Supplies PK250 82.35 EUR

SOX-2/SRY (sex determining region Y)-box 2

MO47038 Neuromics 100 ul 418.8 EUR

SOX-2/SRY (sex determining region Y)-box 2

MBS556137-01mL MyBiosource 0.1mL 455 EUR

SOX-2/SRY (sex determining region Y)-box 2

MBS556137-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1895 EUR

Brand Marked Capillary Red 40ul Pipette - PK250

PIP3012 Scientific Laboratory Supplies PK250 64.04 EUR

Brand Marked Capillary Blue 100ul Pipette - PK250

PIP3022 Scientific Laboratory Supplies PK250 83.7 EUR

Brand Marked Capillary White 25ul Pipette - PK250

PIP3010 Scientific Laboratory Supplies PK250 81 EUR

Brand Marked Capillary Green 50ul Pipette - PK250

PIP3018 Scientific Laboratory Supplies PK250 81 EUR

Brand Marked Capillary Orange 10ul Pipette - PK250

PIP3002 Scientific Laboratory Supplies PK250 78.3 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1

E01A14433 BlueGene 96T 700 EUR

Brand Marked Capillary Red 20-40ul Pipette - PK250

PIP3008 Scientific Laboratory Supplies PK250 83.7 EUR

Brand Marked Capillary Blue 50+100ul Pipette - PK250

PIP3020 Scientific Laboratory Supplies PK250 81 EUR

SRY (sex determining region Y)-box 2 TAT Protein

20-abx261008 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

SRY (sex determining region Y)-box 2 TAT Protein

abx261008-10g Abbexa 10 µg 325 EUR

SRY (sex determining region Y)-box 2 TAT Protein

abx261008-2g Abbexa 2 µg 225 EUR

Goat Left/Right Determination Factor 1

E01A49341 BlueGene 96T 700 EUR

Left-Right Determination Factor 2 Protein

20-abx263210 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Left-Right Determination Factor 2 Protein

abx263210-10mg Abbexa 10 mg 325 EUR

Left-Right Determination Factor 2 Protein

abx263210-25mg Abbexa 25 mg 6575 EUR

Left-Right Determination Factor 2 Protein

abx263210-5mg Abbexa 5 mg 225 EUR

Sex Determining Region Y-Box 2 (SOX2) Antibody

abx433503-200ul Abbexa 200 ul 543.6 EUR

Human Left/Right Determination Factor 1

E01A5685 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Left/Right Determination Factor 1

E01A101634 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Left/Right Determination Factor 1

E01A23178 BlueGene 96T 700 EUR

Cat Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS071610-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rat Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS079696-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS079696-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS079696-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS079696-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Sry (Sex Determining Region Y)-Box 2 (SOX2) Antibody

20-abx115822 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Rabbit Left/Right Determination Factor 1

E01A31908 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Left/Right Determination Factor 1

E01A66771 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Left/Right Determination Factor 1

E01A84208 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Left/Right Determination Factor 1

E01A75488 BlueGene 96T 700 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (AP)

MBS6453599-01mL MyBiosource 0.1mL 895 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (AP)

MBS6453599-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3875 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (PE)

MBS6453609-01mL MyBiosource 0.1mL 895 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (PE)

MBS6453609-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3875 EUR

Duck Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS088062-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Cavy Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS098702-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Goat Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS066561-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS081267-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Porcine Left/Right Determination Factor 1

E01A58059 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Left/Right Determination Factor 1

E01A92925 BlueGene 96T 700 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (APC)

MBS6453600-01mL MyBiosource 0.1mL 895 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (APC)

MBS6453600-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3875 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (HRP)

MBS6453603-01mL MyBiosource 0.1mL 895 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (HRP)

MBS6453603-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3875 EUR

Goose Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS094788-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Mouse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS107445-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS107445-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS107445-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS107445-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Horse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS098730-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Horse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS098730-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Horse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS098730-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Horse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS098730-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS052207-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS052207-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS052207-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS052207-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Sheep Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS070066-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Sheep Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS070066-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Sheep Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS070066-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Sheep Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS070066-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Camel Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS068065-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Camel Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS068065-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Camel Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS068065-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Camel Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS068065-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Mouse Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

IMSLEFTY2KT Innovative research each 752 EUR

Myoblast Determination Protein 1 Mouse mAb

E2M50875 EnoGene 100ul 255 EUR

Myoblast Determination Protein 1 Mouse mAb

E2222637 EnoGene 100ul 255 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E01A16501 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E02S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E02S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E02S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E07S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E07S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E07S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E08S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E08S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E08S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Cat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS052165-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS044275-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS044275-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS044275-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS044275-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS729118-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS729118-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS729118-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS729118-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS760277-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS760277-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS760277-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Rat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS760277-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Mouse Sex Determining Region Y-Box 2 (SOX2) ELISA Kit

MBS3806305-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse Sex Determining Region Y-Box 2 (SOX2) ELISA Kit

MBS3806305-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Sex Determining Region Y-Box 2 (SOX2) ELISA Kit

MBS3806305-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse Sex Determining Region Y-Box 2 (SOX2) ELISA Kit

MBS3806305-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (FITC)

MBS6453602-01mL MyBiosource 0.1mL 895 EUR

Sox2 (Sex Determining Region Y-box 2, Transcription Factor SOX-2, Sox-2, Sox 2) (FITC)

MBS6453602-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3875 EUR

Guinea Pig Left/Right Determination Factor 1

E01A40621 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS055690-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Canine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS055690-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Canine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS055690-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Canine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS055690-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Bovine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS075878-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Bovine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS075878-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Bovine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS075878-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Bovine Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS075878-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Donkey Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS071993-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Pigeon Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS066391-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Monkey Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS083681-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Monkey Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS083681-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Monkey Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS083681-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Monkey Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS083681-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Rabbit Left/Right Determination Factor 2 ELISA Kit

MBS104102-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Sex Determining Region Y Box Protein 2 (SOX2) Protein

20-abx260592 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Left-Right Determination Factor 1 Protein

20-abx263218 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 µg
 • 50 ug
 • 5 ug

Myoblast Determination Protein 1 Rabbit mAb

E2R381721 EnoGene 100ul 275 EUR

Myoblast Determination Protein 1 Rabbit mAb

E2R382265 EnoGene 100ul 275 EUR

Myoblast Determination Protein 1 Rabbit mAb

E2R50114 EnoGene 100ul 385 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx113456 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx103721 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx103722 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx103723 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx135790 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx234746-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx213103 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx213149 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx177319 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

20-abx321803 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx113456-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx234746-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx135790-100tests Abbexa 100 tests 175 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx213103-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx213103-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx213149-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx213149-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx321803-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx321803-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103721-100g Abbexa 100 µg 750 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103721-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103721-50g Abbexa 50 µg 337.5 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103722-100g Abbexa 100 µg 775 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103722-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103722-50g Abbexa 50 µg 350 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103723-100g Abbexa 100 µg 812.5 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103723-20g Abbexa 20 µg 287.5 EUR

Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Antibody

abx103723-50g Abbexa 50 µg 362.5 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E01A51404 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E06S0148-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E06S0148-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA kit

E06S0148-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Duck Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS108682-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Cavy Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS025963-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS044497-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS042092-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS752030-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS752030-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS752030-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat Sex Determining Region Y Box Protein 2 ELISA Kit

MBS752030-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E02L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E02L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E02L0343-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E07L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E07L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E07L0343-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E08L0343-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Left/Right Determination Factor 1 ELISA kit

E08L0343-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Wskaźniki śmiertelności przypadków były szczególnie wysokie w przypadku przyjętych z gruźlicą (66%) i zakażeniami bakteryjnymi (80%). W 144 przyjęciach, u których leczenie przeciwgruźlicze nie zostało rozpoczęte przed przyjęciem, badanie gruźlicy w oparciu o plwocinę zarejestrowano tylko w 12 z 57 przyjęć (21,1%), u których odnotowano jeden lub więcej objawów gruźlicy (24 z 57 rozpoczęło się w trakcie leczenia). ) oraz 6 z 87 przyjęć (6,9%), u których nie stwierdzono objawów gruźlicy (14 z 87 rozpoczęło leczenie). Hospitalizowani dorośli z zaawansowanym wirusem HIV są narażeni na wysokie ryzyko zgonu. Gruźlica była częstą przyczyną hospitalizacji, ale nie została zbadana, nawet u osób z objawami. Oprócz wczesnej identyfikacji gruźlicy i innych chorób związanych z AIDS podczas hospitalizacji osób dorosłych z zaawansowanym wirusem HIV,

Dodaj komentarz